MAX MYANMAR ကုမၸဏီ၏ အႀကံေပး စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေသာင္းဟန္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

ေအာင္ခန္႔ ။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေအာင္ခန္႔ ။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

စီးပြားေရးမွာ ေနာက္ေကာက္က်က်န္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ေရွ႕လွမ္းရာမွာ
ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ဦးတည္သင့္သလဲ၊ ေမခ႐ုိစီးပြားေရး အေျခအေနမွာ
အဘက္ဘက္က ခြၽတ္ျခံဳက်ေနမႈကုိ
ဘယ္လုိျပင္ဆင္သင့္သလဲ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေသာင္းဟန္ကုိ
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

*ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ေနာက္ေကာက္က်ေနတာဟာ
ကမၻာမွာတင္မက ေဒသတြင္းမွာပါ နိမ့္က်ေနၿပီေပါ့။ ဆုိေတာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
အေျပာင္း
အလဲအေနနဲ႔ သြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ သြားသင့္သလဲ၊
ဘယ္လုိ Model မ်ဳိးက
ပုိသင့္ေတာ္ တယ္လုိ႔ ျမင္ပါသလဲ။

တတိယႏုိင္ငံေတြ စီးပြားေရးကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ သြားၾကတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ဆုိတာ
ပထမဆုံး စေျပာၾကတယ္။ FDI ကုိ အေျခခံတဲ့ Labour intensive low cost ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္
သြားၾကတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီ Labour ကုိ အေျခခံတဲ့ industry ေတြကုိသြားတာ။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္
တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြ (value added change) ဆီကုိ ဝင္သြားတာ။ အဲဒါကေတာ့
ေျခလွမ္းတစ္ခုေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုက land ကုိအေျခခံတာ။ ပထမဟာကေတာ့ လူကုိအေျခခံတာေပါ့။ တကယ္တမ္းေတာ့
႐ုိး႐ုိးေလးပါ။ လုပ္သားေတြေပါတဲ့အတြက္ စက္႐ုံေတြတည္မယ္။ ေျမႀကီးေတြ ေပါတဲ့အတြက္
စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ဟာကုိ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆုံး ေျမႀကီးကေန ေအာက္ကုိ
ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ အရင္းအျမစ္ေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒါကုိစနစ္ တက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိး။
ဥပမာ - သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သစ္ေတာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဒါေတြကုိ
စနစ္တက်လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီသုံးခုပဲ။ ျမန္မာက ကံေကာင္းတာ သုံးခုစလုံးရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့
ဘယ္ model လဲဆုိရင္ ေစာေစာကဟာကုိ ျပန္ျခံဳၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ေျပာရရင္ေတာ့
manufacturing ကေန value added ကုိသြားတာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရင္းအျမစ္ေတြထဲမွာ
ေျမေပၚမွာပဲရွိတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္သြားတာေသာ္လည္ေကာင္း၊
ေနာက္ေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ ေျမေအာက္သယံဇာတကုိ အေကာင္းဆုံး ေရရွည္ထုတ္သြားတာေသာ္
လည္ေကာင္း ဒီသုံးခုစလုံးက သြားကုိသြားရမယ့္ဟာ။

ကံေကာင္းတာ သုံးခုစလုံး သြားလုိ႔ရတယ္။ ဘာပဲလုိတာလဲဆုိရင္ စနစ္တက်ဆုိတဲ့ဟာပဲ။ ၿပီးေတာ့မွ
ထိထိေရာက္ေရာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အဲဒီသုံးခုေပါ့။ ၿပီးမွ ေရရွည္ခံမယ့္ဟာ။ တစ္ေယာက္က
ဒီလုိေျပာလုိက္ လုပ္လုိက္၊ ဟုိတစ္ေယာက္က ဒီလုိေျပာလုိက္ လုပ္လုိက္နဲ႔ အားလုံးကုိ ေပ်ာ္ေစခ်င္လုိ႔
လုပ္ေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေပါ့။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကေတာ့ ေရွ႕ဆုံးက စရမယ္ထင္တယ္။ ပြင့္လင္းရင္
လူေတြက ေရွ႕ေရာက္တယ္၊ မေရာက္တယ္ ေဝဖန္လုိ႔ရတယ္။ ေဝဖန္ရင္ အဲဒီေနာက္မွာ
လုိက္ေျပာင္းလုိ႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္ေနမွန္း မသိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာင္းလုိ႔မရဘူး။

*ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေမခ႐ုိစီးပြားေရး ဟန္ခ်က္ပ်က္မႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက
ေျပာတယ္ေပါ့။ လုိေငြေတြက ကုန္သြယ္ေရးမွာေရာ၊ ဘ႑ာေရးမွာေရာ ပုိျပလာတယ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း အခြန္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေကာက္ႏုိင္ဘူး။ ေနာက္ ေၾကြးၿမီကလည္း
ထူတယ္။ အရန္ေငြကလည္း ေကာင္းေကာင္းမစုႏုိင္ေပါ့။ ဒီလုိ ေမခ႐ုိလယ္ပယ္မွာ
ျဖစ္ေနတာေတြက ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကေန အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္
အထိေပါ့။ ဒီလုိအဘက္ဘက္ကေန လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ ေမခ႐ုိလယ္ပယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔
ဘယ္လုိကုိင္တြယ္သင့္သလဲ။

လူၿပိန္းလုိပဲ ေျပာရမယ္ဆုိ တစ္ခုခုကုိ လုပ္မယ့္အခ်ိန္မွာ သုံးရတယ္၊ ပုိက္ဆံ စလုိတယ္။
လုိတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီပုိက္ဆံ ဘယ္ကရမလဲဆုိတာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာ ဗီယက္နမ္တုိ႔၊
တ႐ုတ္တုိ႔ေတြက ကံေကာင္းသြားတာက အဲဒီပုိက္ဆံေတြက အလုံးအရင္းႀကီးေတြ ဝင္လာတယ္။
ဘယ္ကဝင္လာလဲဆုိေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပါ့။ FDI ကဝင္တယ္္။ ေနာက္ World Bank ၊ ADB ၊
IMF ကလည္း ဝင္တယ္။ အဲဒါေတြ ဝင္မလာလုိ႔ကေတာ့ ဘာမွလုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ုိက္ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဗီယက္နမ္တုိ႔၊ ထုိင္းတုိ႔ သူတုိ႔ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ
ရသြားတဲ့ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပံ့ပုိးမႈ ဆုိပါစုိ႔၊ သူတုိ႔ရဲ႕အေျပာင္းအလဲကာလတစ္ခုကုိ ၁ဝ ႏွစ္၊
၁၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြ ဆြဲထုတ္ၾကည့္လုိက္ရင္ ျမန္မာျပည္ထက္ အမ်ားႀကီး
ပုိရတယ္ေပါ့။ အဲဒီဟာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေတာင္းရဲရမယ္၊ ေျပာရဲရမယ္။
ဘယ္လုိေတာင္းရမယ္၊ ဘယ္သူ႔နားကုိ ေတာင္းရမယ္၊ ဘယ္လုိဥပမာေတြေပးၿပီး ေတာင္းရမယ္၊
အဲဒီလုိ တကယ့္ကုိ လည္လည္ပတ္ပတ္နဲ႔ ေျပာႏုိင္တဲ့ ခ်က္ေပါင္းစုံက အခ်က္အလက္က်က်
ေတာင္းႏုိင္တဲ့ လူမ်ဳိး၊ အဲဒီလုိလူ လုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက လူႀကီးေတြက ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ ရရင္ မ်ားလွၿပီထင္တာ။
ဥပမာ - ဟုိေန႔က ကေနဒါက ေဒၚလာ ရွစ္သန္း ကူလုိက္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးက မ်က္ႏွာဖုံး
သတင္းႀကီးျဖစ္ေနတာ ရွက္စရာေတာင္ ေကာင္းတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ကြမ္က်ဳိးက
စက္႐ုံတစ္႐ုံေလာက္မွာ သြားေပးတဲ့ ပမာဏေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္း
ျဖစ္ေနတာ။ တကယ္တမ္း ျဖစ္ေစခ်င္တာ ကေနဒါလုိႏုိင္ငံမ်ဳိးက က်ပ္စရာရွိတုန္းက ျမန္မာကုိ
အသားကုန္ က်ပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကူစရာရွိရင္ ဂ်ပန္လုိပဲ ရွစ္ဘီလ်ံ ကူမယ္ဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။
ဒါ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာေပါ့။

*ဒီမွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မျပည့္စုံဘူးေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔အတြက္ 
ေရခံေျမခံေပါ့။ လုပ္သာကုိင္သာရွိမႈ အခင္းအက်င္း ဒါေတြ မေကာင္းတာ။ ဒါ့ျပင္
ဥပေဒေတြ မျပည့္စုံတာေရာေပါ့။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးကုိ ျမန္ျမန္နဲ႔
သြားရမယ့္ ခရီးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကာဆီးထားလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕
ranking က တက္သြားမယ္ေပါ့။ ဥပမာ - ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ranking က ၁၆ဝ ေက်ာ္ရွိတယ္။
အဲဒီ ၁၆ဝ ေက်ာ္မွာ ဘယ္ဟာေတြေၾကာင့္ ၁၆ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ေနတာလဲ။ လူေတြက ဘယ္ဟာကုိပဲ
ၾကည့္လုိက္တာလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရးသြားလုပ္ရင္ ease of doing business
(စီးပြားေရးလုပ္သာကိုင္သာရွိမႈ) က ၁၆ဝ ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဆုိေတာ့ ျမန္မာက
မေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ease of doing business မွာ ေမးခြန္းက ၁ဝ ခုရွိတဲ့အထဲမွာ
တခ်ဳိ႕ေမးခြန္းေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေျဖလုိ႔ရတယ္။ ကုမၸဏီေထာင္လုိ႔ လြယ္လား။ လြယ္ေအာင္
လုပ္ေပးလုိက္ရင္ အဆင့္က တက္သြားေရာ။ ကုမၸဏီဖ်က္လုိ႔ လြယ္လား၊ လြယ္ေအာင္
လုပ္ေပးလုိက္ရင္ တက္သြားေရာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရတာ လြယ္လား။ လြယ္တယ္ဆုိ တက္ျပန္ေရာ။
ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္ေတြ လြယ္လား၊ လြယ္တယ္ဆုိ တက္တယ္။ အဲဒီမွာ ေမးခြန္း ၁ဝ ခုထဲမွာ
တခ်ဳိ႕ဟာေတြက လုပ္လုိ႔လြယ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကေတာ့ လုပ္ရခက္တယ္။ enforcement of
law တုိ႔ enforcement of contract တုိ႔ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက နည္းနည္း လုပ္ရခက္တယ္။ အဲဒီေတာ့
ေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္က ေက်ာင္းသားေတြလုိပဲ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ ၾကည့္ၿပီးေတာ့
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက project team တစ္ခုကုိလုပ္ၿပီး အဲဒီ team က doing business မွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ rank ကုိ ဆြဲတက္သြားေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးနဲ႔လုပ္ရင္ ျမန္မာရဲ႕ team က
ခုန္တက္သြားမယ္။ အဲဒီခ်ိန္က်ရင္ လူေတြရဲ႕ အျမင္မွာ ေၾသာ္ ထိပ္ပုိင္း ၁ဝဝ ထဲမွာ ပါသြားၿပီဆုိတာမ်ဳိး၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အျမင္ရသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီလုိမလုပ္ဘဲ လုံးေထြးၿပီး
လုပ္ေနသလုိျဖစ္ေနတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဒါက မလုပ္လုိ႔ မထည့္လုိ႔ကုိ မရဘူး။ အဲဒီမွာ ပုိက္ဆံက
ဘယ္ကလာမလဲ။ အစုိးရဆီကလာရင္လာ၊ မလာရင္ ႏုိင္ငံျခားကေနပဲလာမယ္။ ဒါေၾကာင့္
World Bank တုိ႔၊ ADB တုိ႔ဆီကေန Loan ေတြရေအာင္ေတာင္းဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒါက် ေရြးဖုိ႔လမ္း
မရွိဘူး။ ဒီမွာ အလြန္လိမၼာပါးနပ္တဲ့ သံေရး တမန္ေရးၾကြယ္ဝတဲ့ စီးပြားေရးနားလည္တဲ့
သြားေတာင္းမယ့္သူကလည္း ဟုိဘက္က ပုိက္ဆံထုတ္ေပးမယ့္ သူေတြကုိ ဘယ္လုိေျပာမွ
ရတယ္ဆုိတာကုိ သိတဲ့လူေတြ ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။

*အဲဒီလုိလူေတြ ဒီမွာရွိတယ္လုိ႔ ျမင္လား။

ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာေတာ့ နည္းေသးသလားလုိ႔။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ခြင္မက်ဘူးလားလုိ႔။ ဒီမွာ
ရြက္ပုန္းသီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထြက္မလာဘူးလားလုိ႔။ ကြၽန္ေတာ္
သေဘာေပါက္တာကေတာ့ ေငြေၾကး အကူအညီေတာင္းတဲ့သူက ဘယ္သူ႔နားသြား ေတာင္းၿပီး
ဘယ္သူ႔ကုိ ဘယ္လုိ ဖုန္းေကာက္ဆက္လုိက္ရင္ ရမယ္ဆုိတဲ့သူျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။
အဲဒီေကာ္နက္ရွင္ေတြ လုိတယ္။ လူမွန္ေနရာမွန္ ေျပာတတ္၊ ဆုိတတ္၊ သံေရး၊ တမန္ေရး ၾကြယ္ဝၿပီး
ေျပာႏုိင္ဆုိႏုိင္ engaged လုပ္ႏုိင္တဲ့ သူမ်ဳိးေတြျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ေနာက္ဆုံးက် အဲဒီလုိ
အဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ အဲဒီပြိဳင့္ေတြက စကားေျပာတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံက
မလုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပုိက္ဆံကုိ ရေအာင္ေတာင္းတတ္ၿပီးေတာ့မွ ရေအာင္ေပးဖုိ႔
လုိတယ္။ ရလာၿပီးရင္လည္း တလြဲမလုပ္ဖုိ႔ လုိတာေပါ့။

ေနာက္ ျမန္မာျပည္က ပညာတတ္ေတြထက္စာရင္ World Bank တုိ႔ ADBတုိ႔ JICA တုိ႔ IMF တုိ႔
စတဲ့ဆီက ေရာက္ေနတဲ့ လူေတြကပဲကုိ ရာခ်ီေနၿပီထင္တယ္။ ဒီမွာ အားလုံးကလည္း သူတုိ႔က
လက္စြမ္းျပခ်င္ေနၾကတာ။ သူတုိ႔ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲတုန္းက သူတုိ႔ဘယ္လုိ အၾကံေပးခဲ့တာ၊
ဘယ္က႑ေလးကုိ သူတုိ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့တာဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒီလူေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္
သုံးဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလူေတြကလည္း သူတုိ႔ အကယ္ဒမစ္ဘဝအတြက္ လုပ္သြားတာ
မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္အေပၚ ေစတနာရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ ႏွစ္ဖက္ေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ carrier မွာ
တကယ္ေကာင္းသြား႐ုံပဲ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။

*ကြၽန္ေတာ္တို႔ Doing business မွာ Rank တက္ဖုိ႔ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ခက္ေနလဲေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာေတာ့ အမ်ားဆုံး လူေတြေျပာၾကတာ ကုမၸဏီေထာင္တဲ့ ေနရာေပါ့။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေျပလည္သြားၿပီဆုိလည္း ျပန္ေျပာသင့္တာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပါ့။
ဟုိတုန္းကေတာ့ ခက္တယ္။ ဟုတ္တယ္။ အခုက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ျပည့္စုံလာၿပီ။
အဲဒီခ်ိန္မွာ Rank က တက္သြားသင့္ၿပီ။ ဒီလုိ Rank တက္သြားလား မသြားဘူးလားဆုိတာကုိ
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ဘယ္သူက ကုိင္မလဲ။ ease of doing business မွာ ျမန္မာက
တအားက်ေနတယ္ဆုိတာက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ဆုိရင္ ဒါကုိ attack လုပ္မယ့္ team တစ္ခု
လုပ္ေပးရမယ္။ အဲဒီ team ကမွ ငါတုိ႔ဆီမွာ ဘယ္ဟာကုိ တုိင္းတာလဲ၊ အဲဒီေမးခြန္းက ဘယ္သူ႔ကုိ
ေမးတာလဲ။ သူတုိ႔သြားေမးတဲ့ source ေတြကေရာ မွန္ရဲ႕လားဆုိတာမ်ဳိးပါ လုိက္ၾကည့္ၿပီး
သူတုိ႔ target က ဘာလဲ။ တစ္ႏွစ္အတြင္း Ranking  ၃ဝ ခုန္တက္ရမယ္ဆုိ ၃ဝ ခုန္တက္ရမယ္။
ဥပမာ - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ရသြားတာမ်ဳိးဆုိ ေျပာကုိေျပာရမယ္။ တယ္လီဖုန္း ဟုိတုန္းက ရကုိ မရဘူး၊
အခုေပါလုိက္တာ။ ဒီ Ranking ေတြ တက္ဖုိ႔လုိတယ္။ အင္တာနက္ေတြ ေကာင္းသြားတာ
တက္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Investment law ေတြ ထြက္လာတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔
တက္ဖု႔ိလုိတယ္။ အဲဒီလုိတက္ေတာ့ Doing business က အေပၚကုိ တက္လာမယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ကုိယ့္တုိင္းျပည္ရဲ႕ Brand image ကုိလည္း တင္ဖုိ႔လုိတယ္။
ဥပမာ - FDIၤ ေတြဘာေတြ ဝင္လာတာမ်ဳိး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ CNN လုိမ်ဳိး ၾကည့္လုိက္၊ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔၊
မေလးတုိ႔၊ အင္ဒုိတုိ႔ဆုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေၾကာ္ျငာေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု
မေတြ႕ဖူးေသးဘူး။ This is the last frontier ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးနဲ႔ ျမန္မာဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး CNN မွာ
တစ္ခါေတြ႕ဖူးလား။ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာ အဲဒါပဲ။ ဒါေပမဲ့
ဒါကအျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဟုိတုန္းကက် အင္းစိန္ထဲ ဝင္ရမလား၊ ထြက္ရမလားဆုိတာနဲ႔ပဲ
ေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အားလုံးကလည္း ခံျပင္းတဲ့ ဒီႏုိင္ငံေရးဒႆနေတြကုိပဲ အျပင္းအထန္ ေလ့လာခဲ့တာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ တကယ့္တုိင္းျပည္ကုိ run မယ့္ဟာကုိ ေလ့လာခ်ိန္မရခဲ့ဘူး။ အခုက်ေတာ့ ဒုန္းဆုိ
တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္လာေတာ့ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္လာတာ။ အဲေတာ့
သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္တာက ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြ ျမန္မာျပည္က ပညာရွင္ေတြ၊ ျပန္လာမယ့္သူေတြ၊
ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ကုိ ေစတနာထားတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းက လူေတြကုိ ေရြးေရြးၿပီးေတာ့မွ
သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေခၚသုံးႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။

*ေနာက္တစ္ခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးစားေပးလြန္းတယ္
ထင္ရတယ္ေပါ့။ တစ္ဖက္မွာက် စီးပြားေရးကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူးေပါ့။ သူတုိ႔
ကုိယ္တုိင္လည္း စီးပြားေရးတန္႔ခဲ့တယ္ေျပာတယ္ေပါ့။ ဒီလတ္တေလာမွာ စီမံဘ႑ာ

ဝန္ႀကီးက ထပ္ေျပာတယ္၊ ဒီႏွစ္ေတာ့ စီးပြားေရးဟာ လမ္းေၾကာင္းေပၚကေန
ေထာင္တက္
ေတာ့မယ္ဆုိတာမ်ဳိး။ ဆုိေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေနတာနဲ႔ အဲဒီေလာက္
သြားႏုိင္မလားေပါ့။

အေျဖႏွစ္ခုေျပာရမယ္ဆုိရင္ တစ္ခုက အေကာင္းျမင္တာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ လူႀကီးေတြ
အေနနဲ႔ကေတာ့ အေကာင္းဘက္ကုိ ေျပာမွာပါ။ ဝန္ႀကီးေျပာတာလည္း ၾကားပါတယ္။
ေျပးလမ္းေပၚမွာ ေျပးေနတာ အေပၚကုိ တက္ေတာ့မယ္ေပါ့။ အေကာင္းျမင္တဲ့ စကားေပါ့။

ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႕က်ဖုိ႔လည္း လုိတယ္။ ကုိယ့္ဆီမွာ တုိင္းတာလုိ႔ရတဲ့ ဘာေတြၿပီး
သြားၿပီလဲဆုိတာ တစ္တြဲတည္း လာရမယ္။ ဥပမာ - စီးပြားေရးေပၚလစီ ၁၂ ခ်က္ အေသးစိတ္လည္း
ထြက္လာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီအေပၚမွာပဲ လုိတဲ့ဟာေတြ ထြက္လာၿပီ ဆုိတာပါလာရမယ္။
ၿပီးေတာ့မွ investment law ဆုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္လာၿပီ။ Financial Institution Law
ဆုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္လာၿပီ။ အာမခံဆုိလည္း ဖြင့္ေပးေတာ့မွာ။ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။
ေဒၚစုတုိ႔က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲခဲ့လုိ႔ တုိင္းျပည္အဲဒီလုိျဖစ္ရတာဆုိတာမ်ဳိးဟာ အမာရြတ္တစ္ခုလုိ
ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါအဆင္ေျပသြားရင္ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ အကုန္လုံး
လုိက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေတြးတယ္ထင္ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းသြားရင္ စီးပြားတက္လာမယ္လုိ႔ ေတြးတာ။
ဆုိေတာ့ ႏွစ္ခုစလုံးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွ စီးပြားတက္တာျဖစ္သလုိ
စီးပြားေရးတကယ္တက္သြားရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးက လုိက္ၿငိမ္သြားတာ။ ဒါေလးကုိ balance ျဖစ္ဖုိ႔
လုိတယ္ေပါ့။

* တျခား ဘာမ်ား ထပ္ျဖည့္ေျပာခ်င္ပါေသးလဲဗ်။

အဓိက ကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ သူတုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိ႔
ရတယ္။ ဥပမာ - insurance industry ကုိ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ဖြင့္မယ္။ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ေတာ့
ဥပမာ - Education ကုိဖြင့္မယ္။ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ ေဆး႐ုံေတြ ေဆာက္ခြင့္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိး
ေပၚလာရင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြေရာက စနစ္တက်
ျပင္လုိ႔ရသြားၿပီ။ အဲဒါက တုိင္းျပည္ကုိ ပုိၿပီးၿငိမ္တဲ့ sustainable growth ေပါ့။ အဲဒီ trend ကုိ
သြားေစလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တကယ္ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အသီးအပြင့္ကုိ
တုိင္းျပည္ကလူေတြ ခံစားေစခ်င္တယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑