ေနရပ္ျပန္ လုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္း–ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ထိခိုက္ျခင္း မရွိေသးဟုဆုိ

ထုိင္းႏုိ္င္ငံမွ ျပည္ေတာ္ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ရပံု။ ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ထုိင္းႏုိ္င္ငံမွ ျပည္ေတာ္ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ရပံု။ ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ထုိင္း–ျမန္မာ
ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ ထိခုိက္မႈမရွိဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္
ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္သမား
ဥပေဒတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္
လိုက္ေသာေၾကာင့္ အေထာက္အထားမရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မိခင္ႏိုင္ငံေနရပ္
ေဒသသို႔ ေန႔စဥ္ျပန္လာေနၾကသည္။

''ေနရပ္ျပန္လုပ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိပါဘူး။ ပိတ္တာ
တို႔၊ ျပဳတာတို႔ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ယႏၲရားႀကီးက ပံုမွန္လည္ပတ္ေနပါတယ္''ဟု ျမဝတီနယ္စပ္
ကုန္သြယ္ေရးအသင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ
ထရပ္ကားမ်ားတင္သြင္းရန္ လိုင္စင္ခ်ေပးမႈ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ထရပ္ကားမ်ား အဓိကတင္သြင္းသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ ျမဝတီနယ္စပ္
ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ သြင္းကုန္ဝင္ေရာက္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း
ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

''အဓိကေတာ့ ဦးတို႔ဘက္ကလည္း တစ္တန္ေအာက္(ထရပ္)ကားေတြ သြင္းလို႔ရင္
လိုင္စင္ေပးတာ ေလွ်ာ့ခ်ထားတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုကို အရင္တုန္းကေတာ့ လိုင္စင္ ငါးစီး၊
၁ဝ စီးခ်ေပးတာေပါ့။ အခုေတာ့ လိုင္စင္တစ္ေစာင္ကို တစ္စီးႏႈန္းနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ထားတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ျမ-ဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈသည္
ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁၉၅ သန္းရွိၿပီး ပို႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ သန္းႏွင့္
သြင္းကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၈၁ သန္းရွိေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္ကာလတူထက္စာလွ်င္ ပို႔ကုန္မွာ
ေဒၚလာေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ပိုမိုတိုးတက္လာေသာ္လည္း သြင္းကုန္ဝင္ေရာက္မႈမွာ
ကန္ေဒၚလာ ကိုးသန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္က
ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ ငါးႏွင့္ ၾကက္သြန္နီ အဓိကတင္ပို႔သည့္
ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွာ သြင္းကုန္ပမာဏမ်ားေသာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ၿပီး
ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ၿမိတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ ေရထြက္ကုန္မ်ား အဓိက
တင္ပို႔၍ ပို႔ကုန္ပမာဏမ်ားေသာ နယ္စပ္စခန္းႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ–ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ အဓိကစခန္းမ်ား
ျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ၿမိတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား၏
ကုန္သြယ္မႈပမာဏ လက္ရွိအေနအထားမွာ ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္
ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အခ်က္လက္မ်ား
အရ သိရသည္။

၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထုိင္း–ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ
၄,၂၇၇ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေမလကုန္အထိ ႏွစ္လတာအတြင္း
ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၆၈၇ သန္းေက်ာ္ ရွိထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑