ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံ လ်ာထား

တ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္ ေရႊလီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းရွိ ကုန္ကားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း မူဆယ္ကမ္းနံေဘးမွ လွမ္းေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – သစ္ေနမိုးတ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္ ေရႊလီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းရွိ ကုန္ကားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း မူဆယ္ကမ္းနံေဘးမွ လွမ္းေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – သစ္ေနမိုး

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံရရွိရန္ 
လ်ာထား ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္
အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏကို ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံႏွင့္ သြင္းကုန္မွ ၁၅ ဘီလ်ံ
လ်ာထားၿပီး စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံရရွိရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ႏွင့္ညိႇႏႈိင္း၍ လ်ာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

''အဓိကကေတာ့ ႏုိင္ငံပိုင္က႑က သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့ေသာ္လည္း
တစ္ဖက္ ပုဂၢလိကက႑က ဆန္တို႔၊ ေျပာင္းတို႔၊ ပဲတို႔တင္ပို႔မႈေတြက တိုးတက္ေနတယ္။
လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ျပည့္မီႏုိင္တယ္လို႔ထင္တယ္။ လ်ာထားခ်က္သေဘာမွာလည္း
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူနဲ႔စာရင္လည္း ဇြန္လကုန္အထိ ပို႔ကုန္က သန္း ၄၅ဝ ေလာက္
တိုးတက္ေနတယ္''ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပို႔ကုန္တိုးတက္ရန္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
ဆန္တင္ပို႔မႈ တိုးတက္ရန္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ၄င္းက
ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အထည္ခ်ဳပ္ (CMP) လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔မႈသည္လည္း တုိးတက္လာ
သည္ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္ရန္ အဓိက
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ လ်ာထားခ်က္ကိုလည္း ျပည့္မီႏိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ''ဆိပ္ကမ္းကလည္း
အဲဒီေလာက္မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အခုဆိုရင္ ကြန္တိန္နာကားေတြ ညဘက္ပဲသြားလို႔ရေတာ့
ပိုၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈက်လာတယ္။ ကုန္သြယ္မႈကို ျမႇင့္တယ္လို႔ေျပာရင္ ျပန္စဥ္းစားရမွာက
စပါးက ဘယ္ေလာက္ထပ္စိုက္မွာလဲ။ အထြက္တိုးမွာလား။ Logistic လို႔ေခၚတဲ့ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးကားေတြ ထပ္တိုးမွာလား။ ကရိန္းေတြက ဘယ္လိုလဲ။ ဆိပ္ကမ္းေတြေရာ
ထပ္တိုးမွာလား။ အဲဒါေတြ ေမးခြန္းေတြ ေမးစရာရွိတယ္။ ပါးစပ္ထဲ လ်ာထားလို႔ ေအာ္
ေနလို႔မွမရတာ။ တက္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ေျပာရင္ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒါေတြၾကည့္ရမယ္''
ဟု ဆိုသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ လက္ရွိ ၂ဝ၁၇–၁၈
ဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇,၇၇၈ သန္း
ေက်ာ္ရွိၿပီး ယမန္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူက ကန္ေဒၚလာ ၆,၄၈၄ သန္းေက်ာ္သာရွိခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ သံုးလတာအတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၃ဝဝ နီးပါး ပိုမို
ကုန္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပို႔ကုန္မွာ ကန္ေဒၚလာ ၃,၁၆၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယမန္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူက ၁,၇ဝ၆
သန္းေက်ာ္ရွိရာ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၅၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ သြင္းကုန္မွာ
၄,၆၁၆ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယမန္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူက ၃,၇၇၇ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္
ဘ႑ာႏွစ္ သံုးလတာအတြင္း သန္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆန္ေစ်းကြက္ရရွိမႈမွာ အာဖရိကေစ်းကြက္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား
ကိုလည္း တင္ပို႔ေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈကို ၅၃ ႏိုင္ငံအထိ
တင္ပို႔လာႏိုင္ၿပီး ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက တင္ပို႔မႈကုိ ၄ဝ
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ထိ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက
ဆန္တင္ပုိ႔မႈမွာ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္လြင္က
ေျပာသည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၾကယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕အၾကား တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – သစ္ေနမိုးမူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၾကယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕အၾကား တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – သစ္ေနမိုး

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္
ဆန္တင္ပုိ႔မႈသည္ ေစ်းကြက္ မက်ဆင္းေသာ္လည္း တင္ပို႔ႏိုင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္
ရွိေနသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္က တန္ခ်ိန္သံုးသန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ သၾကား Re-export စနစ္
တင္ပို႔မႈ မွာလည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းေနသကဲ့သို႔ ေျပာင္း
တင္ပို႔မႈမွာလည္း က်ဆင္းေနေၾကာင္း၊ ပဲစိမ္းငုံေစ်းႏႈန္းမွာလည္း တစ္တန္လွ်င္ ယခင္က
ေဒၚလာ ၁,၄ဝဝ ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဒၚလာ ၄၈ဝ သာရွိေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ
၁,ဝဝဝ နီးပါး က်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါက
လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ အလားအလာ သိပ္မျမင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ဆန္နဲ႔ပဲဆိုရင္ ႏွစ္တိုင္း ပဲကေတာင္ ပိုရေသးတယ္။ ဆန္တစ္တန္ေစ်းႏႈန္းက နည္းတယ္။
သန္း ၆ဝဝ ရာေလာက္ပဲရတယ္။ လ်ာထားခ်က္ ကန္ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ႔ယွဥ္ရင္ နည္းတာေပါ့။
ဆန္က အဲဒီေလာက္ပဲရတယ္။ ဒီထက္အမ်ားႀကီး တုိးရဖို႔ သိပ္မလြယ္ဘူး''ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ
ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက
ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဆန္ပံုမွန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈမွာ တန္ခ်ိန္တစ္သန္းခြဲသာရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးတင္ပို႔ႏုိင္မႈမွာ
တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္မံတိုးတက္ တင္ပို႔ႏိုင္
ပါကလည္း တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းထိသာ အလြန္ဆံုးတင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ပို႔ကုန္က႑တြင္ အဓိက တင္ပို႔ေနရေသာ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ CMP စနစ္ျဖင့္
တင္ပို႔မႈမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္
လာေနေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

ယမန္ဘ႑ာႏွစ္က အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ CMP စနစ္ျဖင့္တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ
၂ ဘီလ်ံရရွိေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္
အတြက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း
သြင္းကုန္ပမာဏ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊ အဓိကနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္သည့္ ၁ဝ၅ မိုင္
ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ယာယီရပ္နားခဲ့ရမႈအပါအဝင္ အျခား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား
ယာယီရပ္နားခဲ့ရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္မွာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ
စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံသာရရွိခဲ့ရာ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑