သစ္ထုတ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ကန္ထ႐ိုက္ေပးထုတ္လုပ္ေစျခင္း မရွိေတာ့ဟုဆုိ

သစ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ေပး
ထုတ္ေစျခင္းကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္စတင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့
သစ္လုပ္ငန္း၊ သစ္ထုတ္ေရးဌာန ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က
ေျပာသည္။

''အရင္ ၂ဝ၁၅–၁၆ သစ္ထုတ္တဲ့ ကာလအထိ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကို
သစ္ေပၚမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝေပးၿပီး သစ္ထုတ္တာကေန
သစ္ဆိပ္အထိ သူတုိ႔ တာဝန္ယူလုပ္ခဲ့တာေပါ့။ ဥေရာပသမဂၢက ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာကို
မႀကိဳက္တဲ့အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္ေပးတာမ်ဳိး လံုးဝလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ၄င္းက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအားျဖင့္
သစ္ထုတ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ၂ဝ၁၇–၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကြၽန္းတန္ခ်ိန္
၁၅,ဝဝဝ ႏွင့္ သစ္မာတန္ခ်ိန္ ၃၅ဝ,ဝဝဝ ကို စတင္ထုတ္ယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ရွိေသာ ဆင္အေရအတြက္ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္သည့္
ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ထုတ္ရာတြင္
ပမာဏျပည့္ ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ
အလိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဌားရမ္းသံုးစြဲမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

''ဌာနအင္အားနဲ႔ မႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ငွားရမ္းသံုးစြဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုငွားရမ္းသံုးစြဲ
တဲ့အခါ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြလည္း မပါပါဘူး။ စာခ်ဳပ္ေတြမွာလည္း သစ္အေပၚမွာ
လံုးဝအက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေဝးေပးျခင္း မရွိတာရယ္၊ သစ္ကိုျပန္လည္ဝယ္ယူခြင့္ မရွိတာရယ္ကို
ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ sub contract မေပးဘဲ service provider ငွားသံုးတာပါ''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

သစ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက သစ္ထုတ္ရာတြင္ ငွားရမ္း
သံုးစြဲမႈအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက သူ႔အင္အားနဲ႔ပဲ သစ္ထုတ္ေတာ့ပါမယ္ဆုိၿပီး ကမၻာသိေအာင္
ေၾကညာထားၿပီး အခု ငွားရမ္းသံုးစြဲမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္လာျပန္ၿပီ။ sub contract ပးတာနဲ႔
service provider ဘာေတြကြာျခားလို႔လဲ ဆုိတာေမးခြန္းထုတ္စရာပါပဲ'' ဟု ျပည္တြင္း
သစ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပ်ဳိးပင္အစီအစဥ္၏ မဟာဗ်ဳဟာ ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပး ဆလိုင္းက်ဳံးလ်န္ေထာင္းက
'' ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွာ ဘတ္ဂ်က္ရွိလား၊ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ service provider ကိုေရြးလဲ၊
ေငြေခ်တာက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လဲ ဆုိတာေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ လိုတယ္။ ျမန္မာ့သစ္
လုပ္ငန္းဟာ ကိုယ္တုိင္ပဲ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္မယ္လို႔ ကနဦးေၾကညာထားတာ ျဖစ္ပါ
တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑