အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရ

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္က အခက္အခဲမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ အခြန္ကဲ့သုိ႔ေသာ
ကိစၥမ်ားအျပင္ မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ပါ အခက္အခဲရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း
၎တုိ႔က ေျပာသည္။

"အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဟာ ႏုိင္ငံတုိင္းရဲ႕ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္
အစ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနတာေတြ၊
ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးရွိဖုိ႔ေတြကုိ လုပ္ေပးရမွာပါ"ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးက႑တြင္မူ ေခ်းေငြရရွိရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး အတုိးႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက
ေျပာသည္။

"ဘဏ္ေတြဟာ ႐ုံးထုိင္ၿပီး ေငြေခ်းမယ္ ဆုိတဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက SMEs
လုပ္ငန္းက႑ကုိ သြားေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ သူတုိ႔ဆီကဘဏ္ေတြဟာ ရပ္ကြက္ထဲအထိ
ကြင္းဆင္းၿပီး လုပ္ငန္းအေျခအေနကုိ ေလ့လာကာ ေငြေခ်းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာကုိ
ေတြ႕ရပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကုိ
ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇယ်ာၫြန္႔က ေျပာသည္။

"ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမွာက အပ္ေငြအတုိးႏႈန္းကုိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းေအာက္ မနိမ္႔ဖုိ႔
သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အပ္ေငြအတုိးႏႈန္း ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိ႔မရဘူး။ အပ္ေငြအတုိးႏႈန္း
မေလွ်ာ့ဘဲနဲ႔ ေခ်းေငြေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔က အခက္အခဲရွိေနတယ္"ဟု ေဒါက္တာ ေဇယ်ာၫြန္႔က ေျပာသည္။

အလားတူပင္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားသစ္မ်ား အတြက္ မွတ္ပုံတင္ရန္
အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရလ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာ ေမျပည့္စုံႂကြယ္က ေျပာသည္။

"အထူးသျဖင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔အတြက္ေတာင္
အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားတာ မရွိတဲ့အတြက္ အခက္အခဲ ရွိတယ္။ ဒါကုိ အစုိးရပုိင္းက
လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာ ေမျပည့္စုံႂကြယ္က ေျပာသည္။

ဉာဏမူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒကုိလည္း အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟုလည္း
၎က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ ကမၻာမွာ ေဈးကြက္၀င္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္ႏုိင္တဲ့
လုပ္ငန္းေတြက အရမ္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တီထြင္ထုတ္လုပ္သူေတြကုိ အားေပးရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အားေပးတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ပါးစပ္နဲ႔ ေျပာေန႐ုံနဲ႔မရပါဘူး။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြကုိ
အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး သူတုိ႔နဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ
ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔လည္း လုိတယ္"ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပုိ႔ကုန္ပုိင္းတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း
စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မရွိသျဖင့္ နစ္နာေနလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕၀င္
ဦးေအးဟန္က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံက ထုတ္ကုန္ပုိင္းမွာ တိက်တဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပ႒ာန္းဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ စံခ်ိန္းစံၫႊြန္းမီတဲ့
ထုတ္ကုန္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွလည္း ပုိ႔ကုန္ပုိင္းမွာ
ပုိၿပီး အခြင့္အလမ္း ရွိလာမွာပါ"ဟု ဦးေအးဟန္က ေျပာသည္။

အခြန္က႑ပုိင္းတြင္လည္း ႀကိဳတင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ အခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈပုိင္းကုိ
ခုႏွိမ္ခြင့္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကီးမားေနသည္ဟုလည္း ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

"လုပ္ငန္းက မစရေသးဘူး ႀကိဳတင္ခြန္က ေဆာင္ေနရၿပီ။ ေနာက္ၿပီး လုပ္ငန္းဆုိတာက
အျမတ္ရွိသလုိ အ႐ႈံးလည္း ရွိတယ္။ ဒါကုိ အခြန္ဌာနအေနနဲ႔ လက္ခံေပးဖုိ႔ လုိတယ္။
အဘက္ဘက္ကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။ ဒါကုိအစုိးရဌာနက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမွလည္း
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြက ဦးေမာ့လာမွာပါ"ဟု ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑