ဩဂုတ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္

ယခု ဩဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC က ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္း ၂၅ ခုကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ စက္မႈဥယ်ာဥ္
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC သည္ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္က ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္း ၁၉ ခုကုိ
ကန္ေဒၚလာ ၁၈၄ ဒသမ ၂၇၂ သန္း ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းေျခာက္ခုကုိ က်ပ္ေငြ ၄၀၉ ဒသမ ၃၄၈ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဩဂုတ္လ ၇ ရက္က ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုက
ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

"လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံက အရင္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ အခုႏုိင္ငံ ျခားနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္လုိက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္လုပ္ငန္း
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 230 KV ထုတ္လုပ္ေနတဲ့
ဂက္စ္အသုံးျပဳ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ဟံသာ၀တီဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမီတက္
(Hantharwady Development Public Co., Ltd)ကုိလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းေက်းရြာရွိ
ေျမဧက ၂,၄၀၀ ေပၚ တြင္ လုပ္ကုိင္မည့္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၎ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္မည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္အတြင္း ေျမဧက ၂၆၆ ဧကတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္ ဟံသာ၀တီအဆင့္ျမႇင့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

"အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္မႈ စီမံကိန္းကေတာ့ က်ပ္ ၂၇ ဒသမ ၈၃၆ ဘီလ်ံရွိၿပီး စက္မႈဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းကေတာ့
က်ပ္သန္း ၂၂၁ ဒသမ ၅၄၅ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအားေကာင္းသည့္ ႏွစ္အျဖစ္ ရွိေနၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ
ဩဂုတ္လ ၇ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၁၂ ခုမွ ကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ သားလုပ္ငန္း ၄၀ မွ က်ပ္ေငြ ၁,၂၄၈ ဒသမ ၅၂၈ ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထပ္မံတုိးျမႇင့္မႈမ်ားအရ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
သည္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၈၇ သန္းရွိလာၿပီး စုစုေပါင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္
ကန္ ေဒၚလာ ၁,၂၇၄ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံ ရွိလာ ေနသည္။

ထုိ႔အတူ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၁၈၉ သန္းေက်ာ္
ထပ္မံ၀င္ေရာက္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑