စင္ကာပူ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ျပင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ဆာကူရာတာ၀ါတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စင္ကာပူအေျခစိုက္ DBS ဘဏ္႐ုံးခြဲကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ဆာကူရာတာ၀ါတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စင္ကာပူအေျခစိုက္ DBS ဘဏ္႐ုံးခြဲကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး
သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား
ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏွစ္အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ေနသည့္
ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္မႈမ်ား
ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
DICA ႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

"ဒီစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိတယ္ဆုိတာက ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကုိ
အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔၊ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား မရွိဖုိ႔၊ အခြင့္အေရးေတြ
ပုိေပးႏုိင္ဖုိ႔၊ လုပ္ငန္းလြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိစာခ်ဳပ္ေတြ
ရွိထားျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔
ျပည့္ျပည့္၀၀ အခြင့္အေရးရယူၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအၾကား ၎ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးအတြက္ ကနဦး
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကုိ ယခုဩဂုတ္လ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈကုိ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

"စင္ကာပူႏုိင္ငံနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးဆုိင္ရာ အၿပီးသတ္ကုိေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္မကုန္မီမွာ
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အၿပီးသတ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ႏုိင္ဖုိ႔လည္း သေဘာတူထားပါတယ္"ဟု ညႇိႏႈိင္းမႈဆုိင္ရာ
အၿပီးသတ္ကာလအေပၚ ခန္႔မွန္းေျပာသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက ကန္ေဒၚလာ ၄၁၈ ဘီလ်ံသာ
၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
၄ ဒသမ ၂၉၇ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၄ ဒသမ ၂၄၆ ဘီလ်ံေက်ာ္၊
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဒ ဒသမ ၈၂၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
ဇူလုိင္လအထိတြင္ ၁ ဒသမ ၀၅၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ တုိ႔ျဖင့္ အသီးသီးတုိးျမႇင့္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္
ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎စာခ်ဳပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ EU ႏွင့္လည္း အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြး လုပ္ကုိင္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံႏွင့္မူ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

"EU အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ၿပီးသြားပါၿပီ။ သူတုိ႔ဘက္က ညႇိႏႈိင္းမႈရလဒ္ကုိ EU အုပ္စု၀င္
ႏိုင္ငံေတြၾကားထဲမွာ ျပန္ၿပီးခ်ျပေနပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ကလည္း အဲဒီရလဒ္ေတြကုိ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔
ညႇိႏႈိင္းတာေတြ လုပ္ေနတယ္။လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အားလုံးကုိ ၂၀၁၇ ထဲမွာ အၿပီးသတ္ၿပီး
၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္း ပုိင္းေလာက္မွာ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ဖုိ႔ မွန္းထားပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္အကာအကြယ္ေပးေရး
သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္
မူၾကမ္းမ်ားေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ကုိင္ထားၿပီးလက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ လာအုိ၊
ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အစၥေရး၊ ကူ၀ိတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္
လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑