ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ အိႏိၵယကို ထိုင္းက ေက်ာ္တက္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေန

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သိုေလွာင္ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ တိုးျမင့္လာသည့္အတြက္ ကမၻာ့ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္
အိႏၵိယကို ေက်ာ္တက္ သြားႏိုင္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္သုေတသနအသင္းက ေျပာ
သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ သည့္ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ တင္ပို႔မႈသည္
တန္ခ်ိန္ခုနစ္သန္းအထိ က်ဆင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ေဘာဂ ေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာ
သည္။

ရနံ႔ ေမႊးသည့္ ဘတ္စမာတီဆန္အမ်ဳိးအစား အပါအ၀င္ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ယခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးခဲ့
သည့္ႏွစ္ကထက္ သံုးဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၁၀ ဒသမ ၄ သန္း ရွိေၾကာင္း
အေမရိကန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၃ သန္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
တြင္ တန္ခ်ိန္ ၈ ဒသမ ၅ သန္းတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး
ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာ ျခင္းသည္ ဆန္တင္ပို႔ရာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ၾကားတြင္
ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေပၚေပါက္ႏိုင္ေကာင္းေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ရွီကာဂုိ၌
တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့သည့္ ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဆန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕က
ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည့္ အတိုင္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ ယခင္ ေျခာက္လကထက္ သုည ဒသမ
ကိုး ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည့္ စားနပ္ ရိကၡာစရိတ္တြင္ ကမၻာ့စားသံုးသူမ်ား ၏
ထက္၀က္ျဖစ္သည့္ ဆန္အဓိက စားသံုးသူမ်ား၏ စရိတ္ကို ထပ္မံေလ်ာ့က် သြားေစႏိုင္
သည္။

၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့သိုေလွာင္ ဆန္ထုတ္ေရာင္းမႈ သည္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး
ျမင့္ တက္လာမည္ဟု အေမရိကန္စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

"ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း မရွိတဲ့အတြက္ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ဆန္ေတြ ကို
ထုတ္ေရာင္းရမွာပါ။ ဒါဟာ ဆန္ေဈး ေတြ က်ဆင္းသြားေစမယ့္ အေနအထား ကို ျဖစ္သြား
ေစဖြယ္ရာရွိပါတယ္" ဟု အက္ဖ္ေအအိုမွ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Concepcion Calpe က
ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သိုေလွာင္ထားသည့္ ဆန္ပမာဏမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တန္ ခ်ိန္ ၉ ဒသမ ၈ သန္း
ရွိရာမွ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၂ ဒသမ ၁ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ႏိုင္
ေၾကာင္း ယူအက္စ္ဒီေအက ခန္႔မွန္း ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဆန္သစ္မ်ားကို သို ေလွာင္ႏိုင္ရန္ ၎၏သိုေလွာင္ဆန္ အခ်ဳိ႕ကို မျဖစ္မေန
ထုတ္ေရာင္းရမည္ ျဖစ္သည္ဟု Mohanty က ေျပာသည္။

"သိုေလွာင္ဆန္ အမ်ားအျပားရွိေန တဲ့အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ဆန္ေတြကို ကမၻာ့ေဈးကြက္ထဲ
မွာ ေဈးေလွ်ာ့ၿပီး ေရာင္းခ်ေကာင္း ေရာင္းခ်ရမွာပါ။ ကမၻာ့ေဈးကြက္ထဲမွာ ဆန္ေတြက အလွ်ံ
ပယ္ရွိေနေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဆန္ ေတြကို ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းလိုက္မယ္ဆုိ ရင္ ဆန္ေဈးေတြ
ထပ္က်လာႏိုင္ပါတယ္" ဟု Mohanty က သံုးသပ္ထားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎၏ ေပြ႕ထိုင္းပါတီအႏိုင္
ရရန္ ကူညီေပးခဲ့ သည့္ လယ္သမားမ်ား၏၀င္ေငြ ျမင့္ တက္ ေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ မူ၀ါဒအရ မႀကိတ္ခြဲရေသးသည့္ ဆန္ျဖဴတစ္တန္လွ်င္ ဘတ္ ၁၅ ယ၀၀၀ (ကန္
ေဒၚလာ ၄၈၉ ေဒၚလာ)ႏွင့္ အရည္ အေသြးျမင့္ဆန္ အမ်ဳိးအစားေကာင္း မ်ားကို တစ္တန္လွ်င္
ဘတ္ ၂၀ယ၀၀၀ ေပးၿပီး ၀ယ္မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက အာမခံ ေပး ထားသည္။

အဆိုပါႏႈန္းထားသည္ ေဒသေပါက္ေဈးထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ပိုေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ - ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ၂၅ သန္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ရွိၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံက တန္ခ်ိန္ ရွစ္သန္း တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ယူအက္စ္ဒီေအ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆန္တန္ခ်ိန္ ခုနစ္ သန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ
တတိယ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေနသည္။

(ဘလြန္းမ္ဘာ့ဂ္နယူးစ္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑