ဂ်ပန္ပူးေပါင္းမည့္ သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ အလုပ္အခြင့္အလမ္း ဦးစားေပးသြားမည္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္။ (ဘူးသီး / ျမန္မာတိုင္း(မ္))သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္။ (ဘူးသီး / ျမန္မာတိုင္း(မ္))

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်
ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ဒီသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အထူး
အေလးထားေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီကေနရလာမယ့္ အက်ဳိး အျမတ္ေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာမွ
လူတန္းစား ေပါင္းစံုကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပးႏိုင္မယ့္ အက်ဳိးအျမတ္လည္း ပါ၀င္
မွာျဖစ္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ က ေရးထုိးခဲ့ၾကျခင္း
ျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ
သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးခု တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ တည္
ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧက ၆,၀၀၀ အသံုးျပဳ ၍ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ ေရးကို ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry  (METI) မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး
Mr Nobuhiko က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကို ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမယ္ဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္းက ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ဒီစီမံကိန္း
က စီးပြားေရးအတြက္တင္မကပါဘူး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ရရွိ ေရးအတြက္ပါ
အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေနတာ အေသအခ်ာပါပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ဳိးသည္ ႏိုင္ငံျခားရွိ တရားမ၀င္ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားအတြက္
သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အတြက္ပါ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္း မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဆက္ ေအာင္က ေျပာသည္။

"ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေတြကို အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ အရမ္းကိုအေရး
ႀကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တ႔ိုအေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ကို လည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္
ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ကေနၿမိဳ႕ျပကို ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္
အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္ ဖို႔ အထူးေဆာင္ရြက္ရမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသာမက
သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း အေလး ထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္
ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာပတ္၀န္းက်င္ဟူေသာ မ႑ိဳင္
သံုးရပ္မွ်တရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑