Wednesday, October 26, 2016

နယ္စပ္တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္ေသာ္လည္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသး

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ စက္တင္ဘာလ အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈအခ်ဳိး
ျမင့္မားေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွား ရွာေဖြတားဆီးစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ Mobile
Team မ်ားျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းမွ စတင္ခါ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တရား၀င္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း
ႏွစ္လ တာကာလအတြင္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာရန္လည္း
လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
တြင္ က်င္းပေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာ
သည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးကို ထိခုိက္ကာ၊ ရသင့္သည့္
အခြန္အခႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ား ေလ်ာ့က်ေနမႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလမွစတင္ခါ လား႐ႈိး
ႏွင့္ မူဆယ္ဂိတ္မ်ားတြင္ Mobile Team အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ မူဆယ္-မႏၲေလးႏွင့္ ျမ၀တီ-ရန္ကုန္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ
တရားမ၀င္ဂိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္းစစ္ေဆး ေရး ဂိတ္ႏွစ္ခုကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါဂိတ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားမွာ မူဆယ္၊ ေရပူ၊ ျမ၀တီ၊ မရမ္း
ေခ်ာင္းစခန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိပစၥည္းမ်ားမွာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊
အင္ၾကင္းေက်ာက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ တရားမ၀င္ယာဥ္မ်ား၊ သစ္ခဲြသားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
အဖဲြ႕(၁)၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးၾကည္စိန္က ေျပာသည္။

"လား႐ႈိး၊ မူဆယ္တို႔မွာဆို ကြင္းလမ္း က အခက္အခဲရွိတယ္။ မူဆယ္က စထြက္တာနဲ႔ လား႐ႈိး
မေရာက္ခင္ ကြင္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးတယ္။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ ကအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
ေၾကာင့္ ခပ္စိတ္စိတ္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ ကအားနည္းခ်က္ေတြက လက္မလည္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ ေရလမ္းက၀င္လာတာကို ထိုင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္
လည္း အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသလို မိုးတြင္းဘက္လုပ္ဖို႔လည္း အခက္အခဲ႐ွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္
လုပ္ငန္း ကို အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္မႈမရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ယခုထက္ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ပိုေအာင္ျမင္ႏုိင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
ေကာင္းမြန္ရန္၊ လူအင္အားျပည္စံုစြာ ဖန္တည္းေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္
ပါက ယခုထက္ ပိုေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးၾကည္စိန္က ေျပာသည္။

၂၀၁၂-၁၃ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း (ဇန္န ၀ါရီမွ စက္တင္ဘာလအထိ) ထိုင္း- ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ
တန္ဖိုးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၅ သန္းရွိၿပီး ထိုင္းမွ ၈၂၁ သန္း ရွိေနသျဖင့္
ျခားနားခ်က္မွာ ေဒၚလာ ၇၃၆ သန္းရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္းပမာဏေဒၚလာ
၁၈၄ သန္းရရွိခဲ့ရာမွ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔ တြင္ ေဒၚလာ ၂၁၆
သန္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၂၇၈ သန္းသို႔ အသီးသီးျမင့္တက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ငါးရွဥ့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးတိုင္းေက်ာ္က လႈပ္ရွား
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္
လုပ္သားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာ
သည္။

"လိုင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ကုန္ပစၥည္းတိုင္းကို လိုင္စင္နဲ႔ လုပ္တာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ဘူး။ တခ်ဳိ႕ပို႔ကုန္၊
သြင္းကုန္ေတြကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုမလိုစစ္သင့္ တယ္။ ဥပမာ ငါးရွဥ့္လို ျပည္တြင္းမွာ ပိုလွ်ံ ေန
တဲ့ကုန္စည္ေတြဆိုရင္ လိုင္စင္အကန္႔အသတ္မထားသင့္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီကေန ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္
ေျမာက္ မထုတ္ႏုိင္ဘဲ အရည္အေသြးလည္း မမီတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ဳိးေတြ တင္သြင္း
တာအတြက္လည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အဖဲြ႕ (၂) ၏ ေခါင္းေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

"လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ အဂတိလိုက္စားတဲ့ ကိစၥေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူသြားဖို႔ ရွိပါ
တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွာ အမႈဖြင့္ၿပီး အေရးယူသြားပါမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပညာေပးကာလအတြင္း ယာယီသိမ္းဆည္းထားသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မွ တရား၀င္ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳ
ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္ျပန္ထုတ္ေပးခဲ့ရာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၇,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၆
သန္းေက်ာ္ဖိုး) ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑