Sunday, October 23, 2016

စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံသည့္ သုံးခြၿမိဳ႕တြင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ျပဳလုပ္လာ

စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုံမွန္စိုက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္ငန္းကို အားထားလုပ္ကိုင္သူနည္းပါးလာၿပီး ေဒသခံ အမ်ားစု၏ ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္မႈ
အတြက္ အားထားရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားက အစားထိုးေနရာယူ
လာေၾကာင္း သံုးခြၿမိဳ႕ နယ္ရွိေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

"သံုးခြၿမိဳ႕ရဲ႕အဓိကစီးပြားေရးက စိုက္ပ်ဳိး ေရးကို အေျခခံတာပါ။ အခုေနာက္ပိုင္း မွာ ေလာင္းကစားမႈ
ကို အေျခခံလာၾကတယ္။ ပဲနဲ႔စပါးကို အဓိကစိုက္ပ်ဳိးေပမယ့္လည္း ေလာင္းကစားမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ား
ေနတဲ့ၿမိဳ႕ပါ။ ဖမ္းရင္လည္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္ေနတဲ့ ဒိုင္ကိုမိတယ္လို႔ တစ္ခါ မွ မၾကားဖူးဘူး။
ဖဲ၀ိုင္းဆိုလည္း ခ်ိန္း၀ိုင္း ေတြ ဒုနဲ႔ေဒး ျဖစ္ေနေပမယ့္ ထိထိေရာက္ ေရာက္မဖမ္းၾကဘူး" ဟု သံုးခြ
နယ္ခံ ကိုျမစိန္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေလာင္းေၾကးေငြ က်ပ္ေလးသိန္းမွ ဆယ္သိန္းအထိ အေလာင္းအစားျပဳလုပ္
ေသာ ၾကက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္လတြင္ သံုးႀကိမ္ခန္႔ အနည္း ဆံုးရွိေနေၾကာင္း သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ က်ားဘို
ေက်းရြာမွ ဦးစံလင္းက ေျပာသည္။

"လူေတြက ေလာင္းကစားကိုပဲ စိတ္၀င္စားသလို ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ
တာလည္း မရွိေတာ့ ေက်းရြာလံုျခံဳေရးအတြက္လည္းမေကာင္းဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သုံးခြၿမိဳ႕ေပၚမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အငွားေမာင္းသူတစ္ဦးက အဆိုပါၾကက္ပြဲမ်ားသို႕ သံုးခြေဒသခံ
မ်ားသာမက နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခရမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွသူမ်ားပါ လာေရာက္ေလာင္း
ေၾကး ထပ္ကစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္ပြဲေလာင္းကစားမႈမွာ ပိုမိုတြင္လာေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ေျမယာဥပေဒအရ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေပါင္ႏွံ
ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိေသာ္လည္း လယ္သမားအမ်ားစုမွာ လယ္ျပန္ ေငြျပန္စနစ္ေခၚ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ
လယ္ေျမကို ႏႈတ္ကတိျဖင့္ တစ္လလွ်င္ အတိုးေျခာက္က်ပ္ႏႈန္းေပးကာ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူမ်ား
ထံတြင္ ေပါင္ႏွံလုပ္ကိုင္ကာ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

၎တို႔၏ အဆိုအရ ထိုကဲ့သို႔ေငြတိုးခ်စားေနသူမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို အဓိက
မထားပဲ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

က်ားဘိုေက်းရြာမွ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ ဦးလွေဌးက "၂၀၀၆ -၂၀၀၇ ေလာက္ ကတည္းက
ေငြဆယ့္တစ္သိန္းကို ေျခာက္က်ပ္တိုးနဲ႔ ေခ်းထားတာ ၂၀၀၉ ေလာက္က်ေတာ့ အေျခအေနကပို
ဆိုးလာလို႔ အတိုးေတာင္မေပးႏိုင္ေတာ့ပဲ လယ္ေျမနဲ႔ ဆပ္ရတာလည္း ရွိတယ္။ ဒီၾကားထဲ ကိုယ္က
ေပါင္ထားတုန္းမွာ အမည္ေပါက္ ေျပာင္းတာမ်ဳိးလည္း ၾကံဳရတယ္" ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ေငြေပး
ရျခင္းေၾကာင့္ အခက္ၾကံဳလ်က္ရွိၿပီး ျပင္ပေငြေခ်းသူမ်ားထံ တြင္ လယ္ေပါင္ပါကလည္း အရင္းေပၚ
အတိုးထပ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္လက္မဲ့ျဖစ္ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ၾကံဳရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

က်ားဘိုေက်းရြာမွ အျခားလယ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းၾကည္က "သံုးခြ စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ေခ်း
ေငြဘဏ္ကေန ေခ်းေငြယူဖို႔အတြက္ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးလက္မွတ္ လိုတယ္။ လမ္းစရိတ္ က
တစ္ေထာင္၊ ဘဏ္႐ံုးျပင္ဆင္ဖို႔ အလႉေငြက သံုးေထာင္၊ ဘဏ္စာအုပ္ လုပ္ဖို႔က ႏွစ္ေထာင္၊ ေခ်းေငြ
ထုတ္ဖို႔ အတြက္ စုစုေပါင္းတစ္ေယာက္ကို ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ ကုန္တယ္။ ေခ်းေငြရတာက
တစ္ဧကကို က်ပ္ ငါးေသာင္းႏႈန္းပဲ ရတယ္"ဟု ေျပာသည္။

သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္းတစ္ဦးက ယခင္က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၏ စီးပြားေရး
မွာ အဓိကအားျဖင့္ စပါးႏွင့္ ပဲကို အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးၿပီး အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ရန္ကုန္သို႔
တက္ကာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း
တြင္ ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ေပၚေပၚထင္
ထင္ လုပ္ကိုင္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ဆန္ေဈးနဲ႔ စပါးေဈးကိစၥေတြမွာ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ေဆာင္
ရြက္ေပးရမွာပါ။ အခုေတာ့ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေလာင္းကစား၀ိုင္းေတြမွာလာၿပီး
ေငြကိုသံုးဖို႔ပဲ အားသန္ေနၾက တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ ၆၄ ရြာ တည္ရွိၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ားဘိုရြာအျပင္ဘက္
ေညာင္လန္းကုန္းရြာ အနီးကြင္းျပင္တြင္ ေန႔လယ္ပိုင္းအခ်ိန္ မ်ားတြင္ပါ ၾကက္ပြဲႀကီးမ်ားကို လုပ္ကိုင္
ကာ ေလာင္းကစားမႈျပဳလာၾကၿပီး ေဒသတြင္း၌ ေလာင္းကစားမ်ဳိးစုံျဖစ္ေသာ ၾကက္ပြဲ၊ ႏွစ္လုံးထီ၊
သုံးလုံးခ်ဲထီ၊ ေဘာလုံး ေလာင္းေၾကးႏွင့္ ဖဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑