၂၀၁၄ တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ႏြားႏို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးက႑ တုိးတက္လာေစရန္  ရည္ရြယ္ကာ ကိုရီးယား
ႏြားႏို႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီက လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္   ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေမြးျမဴေရး
သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"၂၀၁၄ က စၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏုိ႔ခ်က္စက္႐ံုေတြထဲမွာ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့
Seoul Milk Co-op ကုမၸဏီနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဒီကလူငယ္ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕သင္တန္း
ေပးဖုိ႔နဲ႔ အဖြဲ႕လိုက္ လွည့္လည္ေလ့လာမႈေတြ လည္း လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ကိုရီးယားႏြားႏို႔ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီက MOU လက္မွတ္ ထိုးၿပီး ေျခာက္လေလာက္အၾကာမွာ အေၾကာင္း ျပန္လာတယ္။
ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း လာဖုိ႔အစီအစဥ္ ရွိတယ္" ဟု ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
အၾကံေပးေဒါက္တာသန္းလွက ေျပာသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကိုရီးယားႏြားႏို႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီ KDC ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ကာ
အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ KDC ဥကၠ႒ Mr.Kuen Seong Lee ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေဒါက္တာျမဟန္တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။   

အဆိုပါ MOU အရ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အလတ္စား ႏို႔ခ်က္စက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္ရာတြင္ ကိုရီးယားႏို႔စားႏြားလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ပဏာမေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ေစလႊတ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရီးယားႏြားႏို႔လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒က ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑