တစ္ဦးခ်င္းစီတာ၀န္သိစိတ္မရွိရင္ ကမၻာဟာ အမႈိက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနမယ္

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲျခင္း၊ အမႈိက္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ပစ္ျခင္းတို႔ကို လူတိုင္း
တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ေလွ်ာ့ခ်လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး၊
အဆိုပါတာ၀န္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက ကမၻာႀကီးတြင္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

"သာမန္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဒီကိစၥက ဘာမွမဟုတ္သလိုပဲ၊ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်
ရမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူမႈပါပဲ။ ဒါဆိုရင္ ဒီျပႆနာေတြမရွိႏိုင္ပါဘူး"
ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူဦးေရ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပလပ္စတစ္သံုးစြဲမႈ၊ အမႈိက္ပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ မ်ားျပား
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္အသိစိတ္ျဖင့္  ေလွ်ာ့ သံုးျခင္း၊ ပလပ္စတစ္အိတ္မဟုတ္
ေသာ တျခားအိတ္မ်ားကို တစ္ခါထက္ပို၍ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အမႈိက္မ်ားျပားမႈလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
မည့္အျပင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဒၚေဒ၀ီ သန္႔စင္က ေျပာသည္။

"ပဲျပဳတ္၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ထည့္စရာအျဖစ္ ပန္းကန္တို႔၊ ခ်ဳိင့္တို႔ယူသြားရင္မျဖစ္ဘူးလား၊ တခ်ဳိ႕က
ေျခလြတ္လက္ လြတ္သြား၀ယ္ၾကတယ္၊ ပဲျပဳတ္ေရာင္းတဲ့သူကသူ ေရာင္းဖို႔ပလတ္စတစ္အိတ္
ႏွစ္အိတ္၀ယ္ရတယ္ဆိုရင္ အိမ္တိုင္းက ဒီလိုက်င့္သံုးလိုက္ရင္ သူ႔ကိုကူညီရာေရာက္သလို၊
ကိုယ္တိုင္ကလည္းအမႈိုက္ပြေအာင္ လုပ္မိတာမ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြက လက္ေတြ႕မွာ
ရယ္စရာ ႀကီးျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ္က်င့္သံုးၾကည့္ပါ။ တကယ္အက်ဳိးမ်ားပါတယ္။

"ပလတ္စတစ္က ေရနံရဲ႕ ေဘးထြက္ ပစၥည္းပါ။ ပူလြန္းတဲ့အရာေတြနဲ႔ ေတြ႕မိရင္ ဓာတုေျပာင္းလဲ
မႈေတြျဖစ္ေပၚတယ္။ ပြက္ပြက္ဆူေနတဲ့ လက္ဖက္ရည္ကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲထည့္ရင္
ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ၿပီး လူေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစတယ္၊ ပလတ္စတစ္ကို မီး႐ိႈ႕တဲ့အခါ ထြက္လာ
တဲ့အေငြ႕ေတြက အဆိပ္ေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းသြားတယ္၊ ဒီအေငြ႕ေတြကို႐ွဴမိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ
သေႏၶသားမရႏိုင္ပါဘူး"ဟု၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ပလတ္စတစ္အိတ္၏ဆိုးက်ဳိး မ်ားမွာ ၿမိဳ႕တြင္သာမကေတာရြာမ်ားမွာပါ ျပန္႔ႏွံ႕လာၿပီး
သီးႏွံမျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရမ်ား ေရစီးေရလာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အဆိုပါ ျမစ္၊ေခ်ာင္းမ်ားရွိ
ေရေနသတၱ၀ါမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ စာနာေသာ
လက္မ်ား ပရဟိတအဖြဲ႕မွ ကိုၿဖိဳးက ေျပာသည္။

"ဒီျဖစ္စဥ္ကို သတိထားၾကည့္မိေတာ့ လယ္ကြင္းေတြမွာ ေတာင္သူေတြကပိုး သတ္ေဆးဖ်န္း
တယ္၊ ပိုးသတ္ေဆးထည့္ တဲ့အိတ္ေတြကို လယ္ကြင္းထဲမွာပဲ ပစ္ သြားၾကတယ္၊ ေရတက္ခ်ိန္
က်ေတာ့ ေခ်ာင္းေရေတြ ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီပလတ္စတစ္အိတ္ေတြက ေပၚလာၿပီး တခ်ဳိ႕
ေရနဲ႔ေမ်ာသြားတယ္။ တခ်ဳိ႕ တစ္၀က္က လယ္ကြင္းထဲမွာပဲက်န္ခဲ့တယ္။

"ဒီလယ္ကြင္းထဲက်န္ခဲ့တဲ့ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြေၾကာင့္ အပင္စိုက္ဖို႔ မ်ဳိးစိတ္ေတြၾကဲေပမယ့္
အိတ္ကိုေဖာက္ၿပီး မ်ဳိးစိတ္က ေျခကုန္မယူႏိုင္လို႔အပင္မေပါက္ႏိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ လယ္သံုးဧက
ေလာက္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြျဖစ္ေနတယ္"ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ထို႔ျပင္ ပလတ္စတစ္အိတ္သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စည္းကမ္းတက်အမႈိက္ စြန္႔ပစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကသာ  တစ္ဖက္သတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္
မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲညီညီ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း
ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

"စည္ပင္သာယာႀကီးပဲ အားကိုးလို႔မရပါဘူး၊ ကိုယ္တိုင္ကအမႈိက္ကို ပစ္ခ်င္တိုင္းပစ္ၿပီးေတာ့
ေခ်ာင္းပိတ္တယ္၊ ေျမာင္းပိတ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနတာထက္ ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္းရွိဖို႔လိုအပ္
ပါတယ္။ တကယ္အနံ႔အသက္လံုတဲ့ အမႈိက္ကားေတြကိုအစိုးရက၀ယ္ေပးရမွာပါ။ အေပး
အယူညီညီမွ်မွ်နဲ႔ လုပ္သြားရင္ ဒီကိစၥေတြဟာ ပေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑