Tuesday, October 25, 2016

Carlsberg ဘီယာစက္႐ံုသစ္ ျမန္မာျပည္၌ တည္ေဆာက္မည္

Carlsberg Group ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr Jørgen Buhl Rosmussen ကို ေတြ႕ရစဥ္။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)Carlsberg Group ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr Jørgen Buhl Rosmussen ကို ေတြ႕ရစဥ္။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကမၻာ့စတုတၳအႀကီးဆံုး ဘီယာကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ Carlsberg Group ႏွင့္ Myanmar Golden Star
(MGS) Breweries တို႔အၾကား အက်ဳိးတူပူး ေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဘီယာစက္႐ုံသစ္ကို ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္
လ်က္ရွိသည့္ ဟံသာ၀တီႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ အနီးရွိေျမေနရာတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း MGS ကုမၸဏီ၏ ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္
အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Carlsberg သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္
ခြာခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ေဈးကြက္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

"စက္႐ံုေျမေနရာကို ၀ယ္ၿပီးေနပါၿပီ။ ေျမဧကအက်ယ္အ၀န္းကေတာ့ ၅၃ ဧက ရွိပါတယ္။ စက္႐ံု
တည္ေဆာက္မႈကိုေတာ့ ေနာက္သံုးလအတြင္းမွာ စတင္သြားမွာပါ။ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ
ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေန လိုင္စင္ရရွိေတာ့မွာပါ။ ေရသန္႔
စင္မႈစစ္ေဆးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြကိုေတာ့ အခု လက္မွတ္ေရး
ထိုးပြဲ မတိုင္ခင္ကတည္းက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စက္႐ံုတည္
ေဆာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္"ဟု MGS ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ အဆို ပါဘီယာစက္႐ံုအသစ္အား စတင္လည္ပတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ
တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အစပိုင္းမွာ ေတာ့ ဟတ္တာလီတာ ၅,၀၀၀ ကို စတင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသြား
မွာပါ။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာရင္ေတာ့ ဟတ္တာလီတာတစ္သန္း ေလာက္အထိ ျဖန္႔သြားဖို႔ အစီ
အစဥ္ရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ Carlsberg ဘီယာမ်ားကိုလည္း ျပင္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္း
ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။

"အာဖရိကႏုိင္ငံေတြကို တင္ပို႔သြားမွာပါ။ အဂၤလန္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ ဘီယာကို ႀကိဳက္ႏွစ္
သက္တာမုိ႔ ျမန္မာ နာမည္တံဆိပ္နဲ႔ပဲ တင္ပို႔သြားမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

Carlsberg ႏွင့္ MGS ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ကာ ဘီယာအသစ္တစ္မ်ဳိးကို မိတ္
ဆက္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဘီယာအသစ္အမည္ ကို ျမန္မာနာမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္
ျဖစ္ကာ ဘီယာအသစ္အတြက္ ျမန္မာနာမည္ကို ေရြးခ်ယ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Carlsberg သည္ MGS ကုမၸဏီႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာ
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဈးကြက္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

"၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔အတူတူတြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္"ဟု ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက
ေျပာသည္။

Carlsberg ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ အခ်ဳိရည္ေဈးကြက္တြင္ Star Cola၊ Quench၊ 
Crusher စသည့္ တံဆိပ္မ်ား ျဖင့္ အခ်ဳိရည္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း
ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈတြင္ Carlsberg ဘီယာကုမၸဏီက ၅၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ MGS ကုမၸဏီ
မွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ တရား၀င္သတင္းထုတ္
ျပန္ခဲ့သည္။

တည္ေဆာက္မည့္ ဘီယာစက္႐ုံ အသစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္
အတြက္ ၀န္ထမ္း ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။

"လူ ၂,၅၀၀ ေလာက္ အလုပ္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက စက္႐ံုလည္ပတ္ေရးမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံ
အႏွံ႔က ဘီယာဆိုင္ ေတြမွာလည္း အလုပ္ေနရာေတြ ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါေသးတယ္"ဟု
၎ က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ Carlsberg ႏွင့္ MGS ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဃေမူ်ဘနမါ မွ
ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း "ယုံၾကည္ရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နဲ႔ လက္တြဲၿပီး ျမန္မာ
ေဈးကြက္ထဲကို ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ ၀င္လာရတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈပါ။ အခုဆိုရင္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ေတြလည္း ေဈးကြက္ကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္လာေတာ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဈးကြက္အမ်ားႀကီး က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္တဲ့
အလားအလာေကာင္းေတြရွိေနလို႔ပါ" ဟု Beverage daily. com သို႔ ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑