Saturday, October 22, 2016

ေဈးကြက္အတြင္း ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားမ်ား ၀ယ္ယူလိုမႈ မ်ားလာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကုန္တင္ကားတစ္စင္းအား သေဘၤာေပၚမွ ခ်ေနစဥ္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကုန္တင္ကားတစ္စင္းအား သေဘၤာေပၚမွ ခ်ေနစဥ္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဒုတိယပတ္ ကားေဈးကြက္အတြင္း စလစ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္ျမင့္တက္လာၿပီး ေမာ္ဒယ္
နိမ့္ကားမ်ားထက္ ဆီစားသက္သာေသာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ၁,၃၀၀ စီစီကားမ်ား ပိုမိုအ၀ယ္လိုက္လာ
ျခင္းေၾကာင့္ ကားအေရာင္း၀ယ္ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္သူ
မ်ားက ေျပာသည္။

"ကားေဈးကြက္ကေတာ့ ဒီရက္ပုိင္း ေကာင္းလာတယ္။ ဂ်ပန္ကားေတြ ပုိၿပီး ေတာ့အ၀ယ္လုိက္လာ
တယ္။ နယ္၀ယ္လက္ေတြ အဆင္းမ်ားလာတယ္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁,၃၀၀ စီစီကားေတြကုိ ေရြး၀ယ္
လာၾကတယ္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါနည္းၿပီး ဆီစား သက္သာတာေၾကာင့္ အခုလိုေရြး၀ယ္လာတာပါ"ဟု
ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ ကုိဦးက ေျပာသည္။

ကားေဈးကြက္တြင္း ယခင္လမ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးခဲ့ေသာ္လည္း 'ဘ'အကၡရာကားမ်ား
အပ္ႏံွၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွစတင္ခါ ျပန္လည္အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း
လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖုုိး သတ္မွတ္တဲ့အထဲမွာ အာရွနဲ႔ ဥေရာပက ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ပါ
တယ္။ ဒီကား ေတြက သူႏုိင္ငံနဲ႔သူေတာ့ အသုံးတဲ့ေပမယ့္ ဒီကလူေတြအႀကိဳက္က ဂ်ပန္ကားေတြ
နဲ႔အဆင္ေျပတယ္။ အာရွဥေရာပ ေဒသတြင္းကားေတြလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာၾကတယ္။
ဒီကားေဈးေတြ က ၀ယ္တဲ့သူေတြအတြက္ သိပ္ၿပီး ၀န္မပိဘူး။ ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖုိးလည္း သိပ္
မမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀ယ္သူ ေတြအတြက္ အဆင္ေျပၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကားေဈးကြက္ထဲမွာ
ဂ်ပန္ကား ေတြက အေရာင္း၀ယ္ ပိုလုိက္လာတယ္" ဟု ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကုိင္သူ ဦးမင္း ၫြန္႔က
ေျပာသည္။

ကားေဈးကြက္အတြင္း ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ဂ်ပန္ကားမ်ားက်ပ္ ၁၀ သိန္း၀န္း က်င္ခန္႔ျမင့္တက္လာ
ၿပီး အဆုိပါျမင့္တက္မႈမွာ ဂ်ပန္ေလလံေဈးျမင့္တက္လာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း
သမားမ်ားက ေျပာသည္။

"Toyota Belta eJY Honda Fit ကား ေတြလူႀကိဳက္မ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကားကေသးၿပီး
ဆီစားႏႈန္းသက္သာ ေတာ့ ၀ယ္သူေတြအႀကိဳက္ျဖစ္သလို ေရာင္းတဲ့သူေတြအတြက္လည္း အဆင္
ေျပတယ္ဟု"ကား၀ယ္ေရာင္း ကုိမ်ဳိးမင္း က ေျပာသည္။

"ကားေဈးကြက္က အရင္လေတြလုိ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္ ေကာင္းလာတယ္။ ကား
အေရာင္းျပခန္း ေတြမွာလည္း နည္းနည္းအ၀ယ္လုိက္လာသလုိ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြ၊
လမ္းေဘးယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးေနရာ ေတြမွာလည္း သူနည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္လာၾက
တယ္" ဟု ကား၀ယ္ ေရာင္းလုပ္ကုိင္သူ ဦးၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားတြင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ၀ယ္လက္မ်ားအေန
ျဖင့္ စလစ္ေဈးႏွင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္အခမ်ား ျမင့္မား မႈေၾကာင့္ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ားျဖစ္သည့္
၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ားထက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ၁,၃၀၀ စီစီကားမ်ား
ကို ပိုမို၀ယ္ယူလာ ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကားမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္
ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မႈပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းပါက လက္ရွိ စလစ္ေပါက္ေဈး က်ပ္သိန္း ၉၀ ၀န္းက်င္၊ အခြန္ခသိန္း ၅၀ ခန္႔
ေပးေဆာင္ရၿပီး ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ (CIF) တန္ဖိုးအပါ အ၀င္စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ သိန္း ၁၈၀
အထက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္တြင္း ေပါက္ေဈး သိန္း ၁၈၀ မွ ၂၀၀ အတြင္း ေဈးတန္းေနသည့္
၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္အနိမ့္ကားမ်ား၏ ၀ယ္လိုအား မွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီး ပါမစ္
အခမဲ့ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အထက္ ၁,၃၀၀ စီစီကားမ်ားမွာ အ၀ယ္လုိက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ေဈးတူတူဆို ေမာ္ဒယ္ျမင့္တာပဲ စီးၾကမွာပါ။ စလစ္ေဈးကလည္း သိန္း ၉၀ ေလာက္ရွိေနတယ္။
အခြန္ေဆာင္ရင္လည္း အနည္းဆံုးသိန္း ၅၀ ေလာက္က်တယ္။ အဲဒီမွာတင္ ကားတန္ဖိုးမပါဘဲ
သိန္း ၁၄၀ ကေန ၁၅၀ ၀န္းက်င္မွာရွိ ေနတယ္။ သေဘၤာတင္ခက ၁၅ သိန္းနဲ႔ သိန္း ၂၀ ေလာက္
ကုန္တယ္။ ဒီေတာ့ ဂ်ပန္ကားတစ္စီး အလကားရရင္ေတာင္ သိန္း ၁၆၀ မရွိဘဲသြင္းလို႔ မရဘူးျဖစ္
ေနတယ္။ ဒီေတာ့ Free Permit ရတယ္။ စလစ္လည္း ၀ယ္စရာမလိုဘဲ ေမာ္ဒယ္ အျမင့္လည္း
စီးလို႔ရတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အထက္ ၁,၃၀၀ စီစီ ကားေတြကိုပဲ အ၀ယ္ မ်ားလာတာေပါ့"ဟု
The Farmer ကားအေရာင္းစင္တာပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္
ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း က"လူစီးယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အနိမ့္ကားေတြ အသြင္းမရွိသေလာက္ဘဲ။
ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၀ နဲ႔ ၂၀၀၁ ေမာ္ဒယ္ကုန္တင္ကားေတြကေတာ့ ၀င္ေနတာပဲ။ ကုန္ကားက်ေတာ့
ေမာ္ဒယ္အျမင့္လည္း မသြင္း ႏုိင္ဘူး။ ေဈးအရမ္းျမင့္တာကိုး" ဟု ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဦးစီးကာ ကားတင္
သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ကားအေရာင္းျပခန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ကားတင္သြင္းသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္
အခဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းမွ ကား ၂၂ စီးထုတ္ယူရန္ ခက္ခဲမႈအပါအ၀င္ ကားတင္သြင္းရာတြင္
ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ
အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"ကား ခုနစ္စီးကထုတ္လုိ႔ရသြားၿပီး ဆိပ္ကမ္းမွာထုတ္ဖို႔ က်န္ေသးတဲ့ ကားထဲမွာ ေမာ္ဒယ္ႏွစ္ႏွစ္နိမ့္
ျဖစ္ေနတဲ့ ကားငါးစီးကေတာ့ AV (Accessories value) တစ္၀က္နဲ႔ ဒဏ္ေၾကးေပးမွ ထုတ္လို႔ရ
မယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္မရတဲ့ ကားေတြက ဆိပ္ကမ္းမွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ။ ရက္ ၆၀ ဆိပ္ကမ္းစည္း
မ်ဥ္းကလည္းေက်ာ္ ေနေတာ့ ဆိပ္ကမ္းမွာ ေလလံစာရင္းထဲ ၀င္ေနၿပီ။ ေလလံဖ်က္သိမ္းဖို႔ လုပ္ရ
မယ္။ အေကာက္ခြန္မွာ ထုတ္ယူခြင့္ျပန္ ေလွ်ာက္ရဦးမယ္"ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း က ေျပာသည္။

ကားအေရာင္းျပခန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ကားတင္သြင္းမႈမ်ားကို
တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းကာလအတြင္းက ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၂ အထိ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ားကို
ဦးစြာတင္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားတြင္ အဆိုပါကားအမ်ဳိး
အစားမ်ားမွာ ခန္႔မွန္းေျခစုစုေပါင္းေသာင္းဂဏန္း နီးပါးေရာင္းခ်ရန္ ရွိေနသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က စလစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ 'ဘ' အကၡရာေပါက္ေဈး ၈၆ သိန္း၊ က်န္
အကၡရာကားမ်ားမွာ သိန္း ၆၀ မွ ၇၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ေအေအ စလစ္ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၆၀ ေက်ာ္
၀န္းက်င္ရွိကာ နာမည္ေပါက္စလစ္ေဈး မွာ သိန္း ၉၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား
က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑