သတၱဳတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဥပေဒ ေရးဆြဲသြားမည္

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေရးဥပေဒကို ယခုႏွစ္အတြင္း တင္ျပ ႏိုင္ေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားက ေလ့လာမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ မူလက ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိခဲ့ေသးေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနတြင္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူက အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုၿပီး ေပးအပ္လာျခင္းလည္းျဖစ္
ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္ကို ေလ့လာျပဳစုသူ၏ အဆိုအရ သတၱဳတူးေဖာ္ရာေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ သပိတ္က်င္း၊
မိုးထိ မိုးမိႏွင့္ မိုင္း႐ွဴးေဒသမ်ားတြင္ မာက်ဴရီႏွင့္ ဆိုင္ယာႏိုက္မ်ားကို အမ်ားအျပားအသံုးျပဳေန
သည္ကုိေတြ႕ရၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေန
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"မာက်ဴရီကို သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွာ အမ်ားအျပားသံုး ေနၾကၿပီးေတာ့ ဟိုပစ္ ဒီပစ္လုပ္ၾကတယ္။
အဲဒီအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈေတြကို ဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ အမ်ားႀကီး ထည့္ထားပါတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑