Heineken ဘီယာ ျပည္တြင္းေဈးကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Heineken ဘီယာ ကုမၸဏီသည္
ျပည္တြင္းရွိ Alliance Brewery Company Ltd(ABC) ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကာ Heineken
ဘီယာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ အေဖ်ာ္ယမကာ
ေဈးကြက္တြင္ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ ယမကာ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ
မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အတြင္း
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုမိုမ်ားလာၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အေဖ်ာ္ယမကာပိုင္းဆိုင္ရာ
စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

Heineken ဘီယာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္လည္ပတ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း Heineken ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး
အဆိုပါ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Heineken က ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း
အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

"အခုလိုမ်ိဳး အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေနတဲ့ ေဈးကြက္ထဲကို ၀င္ေရာက္ ႏုိင္တာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အတြက္ အလြန္ေကာင္းတဲ့အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္"
ဟု Heineken ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Jean Francois van Boxmeer က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အေမရိကန္
ေဒၚလာသန္း ၆၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေဖ်ာ္ယမကာပိုင္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဦးျမင့္ေဇာ္က "အခုလို ျပည္တြင္းမွာပဲ
ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳလုိက္တာက ေဈးကြက္ထဲ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနတာေတြကို ေလ်ာ့သြားေစႏုိင္
တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဘီယာေဈးကြက္ကိုေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္သြားႏိုင္တယ္။
သူတို႔၀င္လာရင္ သူတို႕လုပ္တဲ့အေရာင္း ျမႇင့္တင္ေရးေတြ၊ စည္း႐ုံးေရး အစီအစဥ္ေတြကို မီေအာင္
လိုက္လုပ္ ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ခက္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ အတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ Coca Cola ႏွင့္ Pepsi အခ်ိဳရည္တို႔
ေၾကာင့္ ယခင္ေဈးကြက္အတြင္း နာမည္ရ အခ်ိဳရည္မ်ားမွာ သိသာစြာ ေရာင္းအားက်သြားေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

"ျပည္တြင္းစားသံုးသူေတြက အသစ္၀င္လာတယ္ဆိုရင္ စမ္းၾကည့္ခ်င္ၾကေတာ့ စားသံုးသူေတြက
ႏိုင္ငံတကာ ထုတ္ကုန္တံဆိပ္ကိုပဲ အရင္ဆံုး သာယာသြားမွာေလ။ ခုဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
ျပည္ပအခ်ိဳရည္ေတြကို ပိုႀကိဳက္ၾကတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေဈးကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလာပါက ျပည္တြင္း
ယမကာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေပ်ာက္သြားႏိုင္ ေျခရွိေၾကာင္း နာမည္ရ ျပည္တြင္းယမကာလုပ္ငန္းမွ
တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိလာၿပီ။ အခုက ေၾကာ္ျငာလုပ္ခြင့္မရွိေပမဲ့
ဆိုင္ေတြမွာက အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးေတြ လုပ္လို႕ရတာပဲ။ သူတို႔မွာက စားသံုးသူကို အခြင့္အေရး
ေတြပိုေပးႏိုင္တယ္ေလ။ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးအရလည္း ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြထက္ ပိုတတ္ႏိုင္
တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ရန္ကုန္႐ံုးမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က
 Heineken ဘီယာ ျမန္မာေဈးကြက္သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အေဖ်ာ္
ယမကာလုပ္ငန္းက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြက လိုအပ္ေနတယ္။ ဥပေဒအရလည္း ေပးခြင့္ရွိၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ပိုၿပီးရလာ
ႏိုင္တာေပါ့" ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑