အိႏိၵယ-ျမန္မာ စီးပြားေရး တိုးျမႇင့္ရန္ အိႏိၵယ ဘဏ္႐ုံးခဲြကို ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္

EXIM ဘဏ္ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာရမ္ဂါနစ္သမ္ ဘဏ္႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳးEXIM ဘဏ္ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာရမ္ဂါနစ္သမ္ ဘဏ္႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး

ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈႏ်င့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ အိႏၵိယအစိုးရ
ပိုင္ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ အိႏိၵယပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ EXIM ဘဏ္႐ုံးခဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္
ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဗမလအတြင္းက အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံၾကား
ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ႏ်င့္ ယင္းဘဏ္တို႔အၾကား စီမံကိန္း ၁၆ ခုအတြက္ စုစုေပါင္းေဒၚလာသန္း ၅၀၀
တန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဘဏ္သည္ အိႏၵိယ အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏ်င့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး က႑
စသည္တို႔အတြက္ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၇ သန္းထည့္၀င္ၿပီး အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ား ျမန္
မာႏုိင္ငံ တြင္ တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္လည္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးကာ အေထာက္ အပံ့မ်ား
လည္း ေပးခဲ့သည္။

EXIM ဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး မစၥတာရမ္ဂါနစ္သမ္က ႏ်စ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈမွာ လ်င္
ျမန္စြာျမင့္တက္လာ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြက္ ဒုတိယအႀကီးမား
ဆံုး ေဈးကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၂၀၁၂ တစ္ႏွစ္လံုးအရ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ၏ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ
၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ သာရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ကလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ေဒၚလာ သုံး
ဘီလ်ံအထိေရာက္ ရွိရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေဈးကြက္ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကုန္သြယ္မႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
က ျပည့္မီလာႏုိင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ သစ္ႏွင့္ သစ္ အေခ်ာထည္မ်ား၊
မီးေသြးႏ်င့္ ပဲမ်ဳိးစံု အစရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ စား ေသာက္ကုန္မ်ား၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ မွ ေဆးပစၥည္း၊ သံႏွင့္ စတီးပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္း
စသည္တို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အိႏိၵယ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ
ေဒၚလာ ၁၉၂ သန္း သာရွိေသးေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး က႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဟို
တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ ဏိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး၊ သတၱဳတြင္းႏ်င့္ အျခား သယံ ဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ား
ႏွင့္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမစၥတာ Gautam Mukhopadhaya က ႏွစ္ႏုိင္ငံ
ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ သြား လာႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ား စြာရွိေနၿပီး
အိႏိၵယ၏အေရွကေျမာက္ ဘက္ေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ကိုျဖတ္ကာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွကဘက္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳကျဖစ္ သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္
ႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ အေရွကေတာင္အာရွ သို႔ စီးပြားေရးခ်ဲ႕
ထြင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လာမယ့္ႏွစ္ေတြ မွာ အေရွကေတာင္အာရွတစ္ခုလံုးရဲ႕ အဓိကစီးပြားေရးဆက္
သြယ္ခ်က္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားလာရွိတဲ့
အေပၚမွာ စိတ္၀င္စားၿပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အရမ္းစိတ္၀င္စားပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑