ကုန္ထုတ္က႑ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ဆေက်ာ္တိုးလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္
ႏွစ္ဆေက်ာ္တိုး ျမင့္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး
ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လ တာအတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္
ႏႈန္းမွာ အထည္ ခ်ဳပ္က႑တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အီးယူ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္
ေကာင္၊ ဂ်ပန္စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေရး စေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရ ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"အလုပ္သမား ခန္႔ထားႏုိင္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး ေတြ၀င္ေရာက္ဖို႔ကို အဓိက
ဦးစားေပးထားပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးလွေမာင္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာရာ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာ္လည္း နည္းပညာလဲႊေျပာင္း မႈႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္
မႈသိသာစြာ မရရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအလံုအေလာက္ရရွိမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အားခ မ်ားျမင့္တက္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အၾကား ဂယက္႐ုိက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား
တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ရန္ ေျမယာငွားရမ္း
၀ယ္ယူခြင့္ရွိေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသးသည့္အျပင္ ေျမေဈးႏႈန္းမွာလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ
ၿပီးလွ်င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ ဒုတိယေဈးအျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အလားအလာရွိတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ေတြကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေဈးကြက္ကို ျပန္ေရာင္းႏုိင္
မယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးဆိုရင္ ပိုေကာင္း တယ္။ ဥပမာအိုင္တီနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ဳိးေတြဆိုရင္ Chips
ေတြကို သဲကလုပ္ တာတို႔၊ အုန္းဆီကေန အလွကုန္ထုတ္လုပ္တာတို႔ စတဲ့ ႏုိင္ငံမွာပိုလွ်ံေနတဲ့
သယံဇာတေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းႏုိင္ မယ္ဆို ပိုေကာင္းတယ္။

ဒီလိုထုတ္ လုပ္မႈေတြကေန တိုင္းျပည္အတြက္ဂ်ီဒီပီအမ်ားႀကီးတက္လာမယ္။ သယံ ဇာတဆို
တာ ေက်ာက္မ်က္မွမဟုတ္ ဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ၂၀၁၃ ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၏ ဧၿပီမွ စက္
တင္ဘာလအထိ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္စုစု ေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ နီးပါးရွိၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သို႔ ၀င္ေရာက္မႈ
မွာ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံနီးပါး ရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္ကမူ တစ္ႏွစ္ တာလံုးစုစုေပါင္း၀င္ေရာက္မႈ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္
လုပ္မႈ သို႔ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ သာ၀င္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

UMH အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၏ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒၚျမတ္စံ ၀င္းက အထည္ခ်ဳပ္
က႑သို႔ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသာစြာ၀င္ေရာက္လာ မႈေၾကာင့္ လုပ္သားရွားပါးမႈႏ်င့္ ၾကံဳေတြ႕
ေနရေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တ႐ုတ္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္က ကုမၸဏီေတြ အမ်ားစုက ဒီႏွစ္မွာ ၀င္လာတယ္။ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း
ရွာေဖြရခက္ခဲသြားတာတို႔၊ ၀န္ထမ္းေတြကို လုပ္အားခ အၿပိဳင္အဆိုင္ေပးေခၚၾကတာတို႔ ရွိလာ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း ေတြရလာေအာင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာပဲ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ရွိတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑