ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လယ္ျပင္သုေတသန ေနာ္ေ၀ကူညီသြားမည္

နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ေနာ္ေ၀ ပင္လယ္ျပင္သုေတသနသေဘၤာ Dr. FRIDTJOF NANSEN ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ဘူးသီးနန္းသီတာဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ေနာ္ေ၀ ပင္လယ္ျပင္သုေတသနသေဘၤာ Dr. FRIDTJOF NANSEN ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ဘူးသီး

ငါးသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ ပင္လယ္ျပင္ သုေတသနကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ
၏အကူ အညီျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အၾကာ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာ့ကမ္း ႐ိုးတန္း
တစ္ေလွ်ာက္ျပဳကို ၃၈ ရက္ၾကာ သုေတသနျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း
ဦးစီးဌာန တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ သုေတသနလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ရန္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွေရာက္ရွိလာ ေသာ ပင္လယ္ျပင္သုေတ
သနသေဘၤာ မွာ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းမွ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း
သို႔ စတင္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပင္လယ္ျပင္ငါး သယံဇာတ သုေတသနျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ (၁၉၇၉) ခုႏွစ္ေလာက္
က ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံက Dr. FRIDTJOF NANSEN သုေတသနသေဘၤာနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ခဲ့ဖူးပါ
တယ္။ အဲဒီနာမည္နဲ႔ သေဘၤာ က အခုတစ္ႀကိမ္ သုေတသနျပဳလုပ္မွာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရင္တုန္း
ကရရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔လည္း ျပန္ႏိႈင္း ယွဥ္လုိ႔ရႏိုင္သလို ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ
တဲ့ သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ရလာမွာပါ" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး
လုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမႉး
ဦးျမသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ
မွ သေဘၤာမ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားမွာ တိက်ေသခ်ာမႈ အားနည္း
ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခုေရာက္ရွိလာေသာ သုေတသန သေဘၤာသည္ ေနာ္ေ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ (Norwegian
Agency for Development Cooperation - NO- RD) အပိုင္ျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံႏွင့္
အေနာက္အာဖရိကတုိ႔၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံသိပၸံနည္းက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္
အာဖရိက အေနာက္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ကမၻာ့
အသိအမွတ္ျပဳ သုေတသနသေဘၤာတစ္စင္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑