အေျပာင္းအလဲမ်ားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္

ယခုႏွစ္ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေဈးအေျပာင္းအလဲမ်ားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေဈးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္ယခုႏွစ္ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေဈးအေျပာင္းအလဲမ်ားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေဈးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ ျပည္တြင္းေရႊေဈးသည္ ကမၻာ့ေရႊေဈး အေျပာင္းအလဲမ်ား ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ား
ထက္ ေဈး အတက္အက်မ်ားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း ျပည္တြင္းေရႊေဈးႏႈန္းက်ဆင္းမႈ မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း
အနိမ့္ဆုံးေဈးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခ်ိန္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေဈး အတက္အက် သည္ ကမၻာ့ေရႊေဈးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပၚမႈတည္ကာ
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈးမွာလည္း အေမရိကန္စေတာ့
ရွယ္ယာေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ မႈေၾကာင့္ ေဈးဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း
မွာလည္း ယခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တရိပ္ရိပ္ တက္လာ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆီးရီးယားတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာ မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့
ေရႊေဈး သည္ ယခုႏွစ္တြင္း ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလခန္႔တုိ႔တြင္ ေဈး အတက္အက် အလြန္
ျမန္ခဲ့ရသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ လည္း ႏွစ္လအတြင္း အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္
၇၁၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ ၇၃၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္သုိ႔ တက္ခဲ့ၿပီး က်ပ္ ၇၁၉,၀၀၀ သို႔႔ ျပန္လည္ က်ဆင္း
ကာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အတက္အက် ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍ ကမၻာ့ေရႊေဈး မတည္
ၿငိမ္ဘဲ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆက္ တုိက္ က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးက်ဆင္းမႈမွာလည္း
ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္တြင္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့ရာ
ယခုႏွစ္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးေဈးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ ျပည္တြင္းေရႊေဈး သည္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္
က်ပ္ ၇၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အျမင့္ဆံုးေဈးျဖစ္ခဲ့ၿပီး မတည္ၿငိမ္သည့္ ေဈးအေျပာင္းအလဲ မ်ားႏွင့္
အတူ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းေရႊေဈး မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ေဈးလည္းျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္မူ ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ က်ပ္ ၇၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္သာရွိခဲ့ၿပီး
ဩဂုတ္လ အတြင္းကမူ က်ပ္ ၇၉၃,၅၀၀ အထိ စံခ်ိန္ တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ဖူးသည္။

သုိ႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔တြင္မူ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးသည္ က်ပ္ ၆၆၀,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္သာရွိ
သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေဈးႏႈန္းသည္ အနိမ့္ဆုံး ေဈးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေဈးမွာလည္း ယခုႏွစ္ အတြင္း အျမင့္ဆံုးေဈးအျဖစ္ တစ္ ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္မွ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အနိမ့္ဆံုးေဈးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁,၂၀၀ ၀န္းက်င္ထိ
ေဈးက်လာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လက္ရွိတြင္ ေရႊေဈးမွာက်ဆင္းလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခ
အေန မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေရႊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ တိတ္စိန္ ေရႊဆုိင္မွ
ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

"အခုလက္ရွိေဈးကေတာ့ က်ေန တယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဆက္က်မယ္လုိ႔ မွန္းၾကတယ္။ ဘာျဖစ္
လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းေရႊေဈးက ကမၻာ့ေရႊေဈးနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေနၿပီး လက္ရွိ အေမရိကန္
ေဒၚလာေဈးကလည္း မာေနတယ္။ စေတာ့ေဈးေတြကလည္း တက္တယ္ဆုိေတာ့ ေရႊဘက္ကို
သိပ္ မ၀ယ္ၾကဘဲ အဲဒီဘက္ကို ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္က်ဖို႔ အေျခအေန
မ်ားေပမယ့္ အတိအက်ႀကီးခန္႔မွန္းေျပာလို႔ေတာ့ မရပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလအတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေႂကြးၿမီ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္
ကမၻာ့ေရႊေဈးက်ဆင္းခဲ့ရၿပီး မၾကာေသးမီက အီရန္ ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥတြင္ ေျခာက္ ႏုိင္ငံ
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္း၊ ေရနံစိမ္း ေဈးအနည္းငယ္ က်ဆင္းျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေရႊေဈးႏႈန္းမ်ား
က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကိုမူ မွန္းဆရန္ခက္ခဲေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းအတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းျမင့္ က ေျပာသည္။

"ေရႊေဈးအနိမ့္ပိုင္းမွာပဲ ဆက္ျဖစ္ ေနဦးမယ္။ လာမယ့္သံုးေလးငါးရက္ အထိ ဒီေဈးမွာပဲျဖစ္ေန
လိမ့္မယ္။ ကာလတိုအားျဖင့္ မွန္းတာေတာ့ ပိုၿပီး ဓမၼဓိ႒ာန္က်ပါတယ္။ ေရရွည္ကေတာ့ ကမၻာ့
ျဖစ္စဥ္ေတြၾကားထဲမွာ ေပၚ ေပါက္လာစရာ အေၾကာင္းရွိတဲ့အတြက္ မွန္းဆရခက္ပါတယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးအတက္အက် ျမန္ဆန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေဈႏႈန္း ဆက္တုိက္ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ေရႊတံုးအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ လက္၀တ္ ရတနာ
လက္လီအေရာင္းအ၀ယ္ မွာမူ သိသာစြာေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေရႊတရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္မ်ား ကိုလည္း ခြင့္ျပဳသြားမည့္ဆုိ
သည့္သတင္းစကားမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ ရာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ရရွိပါက
ျပည္တြင္းေရႊေဈး ႏွင့္ ကမၻာ့ေရႊေဈး ယခုထက္ပိုမုိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္
မ်ားက သံုးသပ္သည္။

"ျပည္ပကို တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ေပးမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့ေရႊေဈးကြက္ အမ်ားႀကီးေတာ့ ေျပာင္းလဲ
မသြားႏိုင္ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းေရႊေဈးက ျပည္ပေရႊေဈးထက္ျမင့္ေန ေတာ့ ျပည္ပ
ကေရႊေတြ ေမွာင္ခို၀င္ၾကတယ္။ ျပည္တြင္းေရႊေဈးနိမ့္ေနတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ျပည္ပကိုေမွာင္ခိုတင္
သြင္းၿပီး ျပန္ေရာင္းၾကတယ္" ဟု ဦးေဇာ္ေအာင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ျပည္ပေရႊတင္ပို႔မႈမွာ ေမွာင္ခိုအဆင့္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာ့ေရႊေဈးႏွင့္ ျမန္မာ့
ေရႊေဈးသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ေျပးညီေဈးႏႈန္းအတက္အက်မတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

"တစ္ခါတေလ ကမၻာ့ေရႊေဈးျမင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းက ခ်က္ခ်င္း မေျပာင္းလဲေသးဘူး။  ေမွာင္ခိုကေန ျပည္ပကိုအထြက္မ်ားလာေတာ့မွ ျပည္တြင္းေရႊေဈးလည္း
ကမၻာ့ေရႊေဈးနဲ႔ ျပန္ညီသြားတယ္။ ကမၻာ့ေရႊေဈးနိမ့္တဲ့အခါက်ရင္လည္း ျပည္တြင္းကို ခ်က္ခ်င္း
မ၀င္ေတာ့ ျပည္တြင္းက ေရႊေဈးက ခ်က္ခ်င္းမက်တာတုိ႔ ျဖစ္တတ္တယ္" ဟု ဦးေဇာ္ေအာင္က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑