စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္လြယ္ကူသည့္ႏုိင္ငံစာရင္း၊ျမန္မာ၀င္လာႏုိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၏ လက္ရွိအေနအထားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါက ျပည္ပမွ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာကာ လုပ္ငန္းလည္း ယခုထက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၏ လက္ရွိအေနအထားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါက ျပည္ပမွ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာကာ လုပ္ငန္းလည္း ယခုထက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြား ေရး လာေရာက္
လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမို လြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက
သံုးသပ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္စစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ၁၈၂ ႏိုင္ငံရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခက္ခဲဆံုး
၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏုိင္ငံေပၚမူတည္ ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈ၊
အခြန္ေပးေဆာင္မႈ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚအကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ အစရွိသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္
အေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"၂၀၁၄ မွာ နံပါတ္ (၁၈၂) ထက္ကို အမ်ားႀကီး ေရွ႕ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္က
ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔မွာ သမၼတ႐ုံးက၀န္ႀကီးဌာန ေတြကို အစည္းအေ၀းေခၚတယ္။
လုပ္ကိုင္ရတာ ခက္ခဲေနတဲ့အပိုင္းေတြ ကို ေျဖေလွ်ာ့လို႔ရတာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးဖို႔၊ ဥပေဒ
အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒျပင္ဖို႔၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုရင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ေတြကို ျပင္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားပါတယ္"ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေျပာသည္။

ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၏ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ
အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံရွိသည့္အနက္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သို႔
၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑