မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ အဆမတန္ ျမင့္တက္ေန

မူဆယ္ရွိ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)မူဆယ္ရွိ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အားလံုးတြင္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းမွ
ျပည္တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ကြ်န္းသစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကဲ့သို႔ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား
တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ မွာ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္သည့္ပမာဏတြင္ ရွိေန ေၾကာင္း စီးပြား
ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည့္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ လမ္းေၾကာင္း ရွိ
ကုန္စည္မ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ ကုန္သြယ္မႈအခြန္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
မွစတင္ခါ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္း တရားမ၀င္ သယ္
ယူမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ကားသံုးစီးေပၚမွ
တစ္တန္ အေလးခ်ိန္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း တုံးႏွင့္ လည္ဆဲြမ်ားကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ စိမ္းတုံး၏
ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြမွာ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရွိၿပီး လည္ဆဲြ ၄၀ ေက်ာ္ကိုမူ တန္ဖိုးခန္႔ မွန္း၍ မရႏိုင္
ေသးေၾကာင္း တရားမ၀င္ကုန္ သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး
က ေျပာသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းဖမ္းဆီးရမိမႈ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္း တရား၀င္ရႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္
မႈကို ခန္႔မွန္းရ ခက္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

"တရားမ၀င္ သယ္တဲ့အခါ မူဆယ္မွာရွိတဲ့ ေရွာင္ကြင္းလမ္းငါးခုကေန သြားသလို ကုန္သြယ္ေရးဇုန္
ကေန အိမ္စီးကားေတြနဲ႔ ျဖတ္လာ တာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္"ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

"ႏွစ္သစ္ကူးပဲြ မတိုင္ခင္ တစ္လေလာက္ကတည္းက ေမွာင္ခိုထြက္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ မူဆယ္
နယ္စပ္ကေနျဖတ္လိုက္ရင္ က်ယ္ေဂါင္ ကို လြတ္လပ္တဲ့ဇုန္အျဖစ္လႊတ္ေပးထားေတာ့ က်ယ္ေဂါင္
မွာ မစစ္ေသးဘဲ ေရႊလီဂိတ္ေရာက္မွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိတယ္။ အဲဒီဂိတ္ေရာက္မွအခ်က္အလက္
ေတြ စယူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာရင္းအျပည့္မရႏုိင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ယြမ္ ၅,၀၀၀ ဖိုးေအာက္
ကို မစစ္ေဆးဘဲ ခြင့္ျပဳ ထားတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံကို တ႐ုတ္ဘက္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏတစ္ခုျဖင့္ ၀ယ္ယူ ရာတြင္
အဆိုပါပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္သြား ပါက တရား၀င္စာရင္းျဖင့္ရယူႏိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းမွာလည္း
တိက်သည့္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းရရွိရန္ခက္ခဲသည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ထိုင္းနဲ႔ကုန္သြယ္မႈကေတာ့ သူ႔ေလာက္ မမ်ားတဲ့အတြက္ အလြယ္တကူသိႏုိင္တယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏ်င့္ နယ္စပ္ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္မႈအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ
မူဆယ္၊ ဃ်င္းေရႊေဟာ္ႏ်င့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပိုက္
တီး ဇုန္မ်ားကို တရား၀င္ဖြင့္ထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ယာယီ ပိတ္
ထားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ နယ္စပ္ ကုန္ သြယ္မႈအားလုံး၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မူဆယ္ လမ္း ေၾကာင္း
မွတစ္ဆင့္သြားျခင္းျဖစ္ရာ ၂၀၁၂ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီအထိ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တား
ဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးရမိသည့္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံရွိၿပီး မူဆယ္လမ္း
ေၾကာင္းမွ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မူဆယ္-မႏၲေလး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္သို႔ အမ်ားဆံုး
တင္ပို႔သည့္ ကြ်ဲ၊ ႏါား၊ ဗက်ာက္စိမ္း၊ ဗႁမြႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔
တင္သြင္းသည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္း အပါအ၀င္ လွ်ပ္စစ္ႏ်င့္ လူသံုး ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစု
ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ျမ၀တီဘက္နဲ႔ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းဘက္မွာ ေတာင္ က်ပ္သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ဖမ္းမိ ပါ
တယ္။ မူဆယ္ဘက္မွာကေတာ့ ဖမ္းဆီးရမိမႈ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ ႏငန္းရွိေနတယ္။ နယ္စပ္ ကုန္
သြယ္မႈမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္သလို မိထားတာ ကလည္း အမ်ားဆံုးပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
တင္သြင္းျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္သံုးဆီႏ်င့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈ မ်ားျပား ျခင္းေၾကာင့္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံခန္႔ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပ
ေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းေတြနဲ႔ ျမန္မာ ဘက္က
ခန္႔မွန္းထားတဲ့ စာရင္းနဲ႔က အဆေပါင္း မ်ားစြာ ကြာဟမႈရွိေနတယ္။ ဖမ္းဆီးမိတဲ့အခါမွာ လည္း
သြင္းလာတဲ့ကုန္စည္ေတြကို ပိုဖမ္းမိတယ္။ ဒီကုန္စည္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကေန တရား၀င္စာရင္း ထဲကို
ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တက္လာတယ္။ ပို႔ကုန္က်ေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း
လြတ္လပ္စြာသယ္ယူခြင့္ ရွိတယ္။ ကားနဲ႔ သယ္လာၿပီး ၁၀၅ မိုင္ေလာက္ေရာက္မွဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း
ဖမ္းဖို႔ခက္သြားၿပီ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ဖြင့္လွစ္မထားေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈကတ္ကို
လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဖိုးခြင့္ျပဳရာမွ သိန္း ၁၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္း
ျဖင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"ဒီလိုျဖစ္ရတာက ႏွစ္ဖက္ကုန္သည္ေတြမွာ အခက္အခဲရွိေနလို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကို တရား ၀င္
လမ္းေၾကာင္းထဲ ဘယ္လိုေရာက္လာေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတာပဲ စဥ္းစားရမယ္"ဟု ၎က ေျပာ
သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑