ဟိုင္းလပ္ယာဥ္မ်ား ကုန္တင္ေဆာင္မႈလိုင္စင္အတြက္သာ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္

ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားကုိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အျဖစ္ သုံးစြဲခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ ကန္႔သတ္ထားေသာ
နယ္နိမိတ္အတြင္း ေျပးဆြဲမည္ဆုိပါက ကုန္တင္ေဆာင္မႈလိုင္စင္အတြက္သာ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္
ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္
ဟုိင္းလပ္ယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ မီနီဘတ္စ္ ၄၄ စီးျဖင့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ေျပးဆြဲသြား မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးအရအဖြဲ႔က မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း ေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိသည့္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္မ်ားေနရာတြင္
ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ မီနီဘတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးစီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
လက္ရွိတြင္ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ခရီးသည္
မ်ားအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရရွိျခင္းမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္
ဆံုးထားၿပီး ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ
သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းခရီးသည္ တင္ယာဥ္အျဖစ္ေျပးဆြဲေနသည့္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္လုိင္း
ေပါင္း၄၆ လုိင္းရွိၿပီး ယာဥ္အစီးေရ ၈၀၄ စီးရွိေၾကာင္း မထသဗဟုိ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရ
သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑