Monday, 05 October 2015

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပိုင္း(က)တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၂၃ ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ သီလ၀ါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထား၀ယ္၊
ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုအနက္
ပထမဦးဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး
ဇုန္တစ္ခုျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာစီးဆင္း လာမႈကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမ၀တီစက္မႈဇုန္ကို လာမည့္ ၂၀၁၇ တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ျမ၀တီစက္မႈဇုန္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကရင္ျပည္နယ္စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေစာၾကည္လင္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေလာကနတ္အေဆာက္အအံုကို ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္

၁၀၉ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ေလာကနတ္အေဆာက္
အအံုကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္၏ရွစ္ခုေျမာက္
အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာလ
၁၈ ရက္တြင္ အျပာေရာင္ကမၸည္းေမာ္ကြန္းတပ္ဆင္ကာ
အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား တိုးလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဦးစားေပးအဆင့္တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ
လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ ၿမိဳ႕သစ္
စီမံကိန္းေျမေနရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမရွိဘဲ
ေဈးကြက္ေအးေနေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္
ေနထိုင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို ထိုင္းကုမၸဏီက ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ ၃၀
အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထုိင္းကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း(Italian-Thai) က
စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္
နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ၾကံ့ႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ႏွစ္ဆတိုးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကံ့ႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုက
ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ကို လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘိလပ္ေျမ
ျဖန္႔ခ်ိေသာ အားသစ္မာန္ကုမၸဏီလီမိတက္က အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr.Wachirawichက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံအနီး ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ယူရမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသစ္အရ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘုရားေစတီမ်ားအနီး အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္လုိပါက
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွသာ ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ
၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒၾကမ္းကို္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ေန

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ေနသည့္ ကြန္ဒို မီနီယံဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္
အထပ္ႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိကာအျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္
ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးဆန္းစစ္သင့္

ေဈးကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာအခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း မ်ားသည္ေဖာ္ျပထားေသာအရည္
အေသြးျပည့္မီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးၿပီးမွသာ
အသံုးျပဳ သင့္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘီအိုတီအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူပါက၀ယ္သူမ်ားနစ္နာႏိုင္

တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာပိုင္ေျမမ်ား ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ေျမမ်ား
ေပၚတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက BOTစနစ္ (Build၊Operate and Transfer)
စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္၊ လုပ္ကိုင္၊ လႊဲေျပာင္း ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ငွားရမ္း
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
မွာျပႆနာမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑