Sunday, February 14, 2016

ဘီအိုတီစနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ကြန္ဒုိအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္လို

ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေပၚတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား
အၾကား ႏွစ္ရွည္သေဘာတူညီမႈျဖစ္ေသာ
ဘီအုိတီစနစ္ (BOT) ျဖင့္တည္ေဆာက္
ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အင္းစိန္လမ္းမေပၚမွ ၂၄ ထပ္ျမင့္ စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဆို

ရန္ကုန္- အင္းစိန္ လမ္းမေပၚရွိ ထြန္းျမတ္ ေအာင္ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္
၂၄ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာနက ယခုလဆန္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရႊလင္ပန္း တိုက္ခန္းမဲေပါက္သူ ၈၀ ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေသး

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကတည္းက ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္
လည္း အခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိထားသူ ၈၀ ေက်ာ္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လာေရာက္ဆက္သြယ္ျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္
ကမၻာ့ဘဏ္အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သုိ႔
အစုိးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္လည္း ကုကိၠဳလ္၀ျမစ္ကူးတံတားကုိ
စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဒဂံုစီးတီး စီမံကိန္းအတြက္ အစားထုိးေျမေပးအပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးရွိ တပ္ပိုင္ေျမ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
စီမံကိန္းငါးခုကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အၿပီးတုိင္ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရာ
၎စီမံကိန္းငါးခုအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ Dagon City 1 အတြက္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ကန္ဘဲ့လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမဧက ၁၇ ဒသမ ၇၀ အက်ယ္ေျမေနရာ အစားထုိးေပးအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒုိ ဥပေဒတြင္အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေန

ျပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳခဲ့သည့္ စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္
အအံုဥပေဒ (ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ)တြင္
အေဆာက္အအုံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား၀ယ္
ယူခြင့္အေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနသည္ဟု

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အ၀ယ္မ်ားေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းဟု လူသိမ်ားသည့္
ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးစီးသြားသည့္အခ်ိန္မ်ားမွစ၍
ေျမကြက္ေဈး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း စီမံကိန္းေျမမ်ားကို
အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး ေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား မဟာဗႏၶဳလ အငွား အိမ္ရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးမည္ဆိုသည့္သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို
တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က အစီအစဥ္တက်
ဖ်က္သိမ္းလ်က္ရွိရာ အဆုိပါဖ်က္သိမ္းခံ
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ
ေဆာက္လုပ္ဆဲ မဟာဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာမ်ားတြင္
ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသြားမည္ ဆိုသည္မွာ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အခြန္အေကာက္ဥပေဒသစ္အရ အိမ္ျခံေျမအခြန္ ငါးဆခန္႔ျမင့္တက္

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒသစ္အရ
အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားမွာ
ယမန္ႏွစ္ထက္ ငါးဆခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အခန္း၀ယ္ယူႏုိင္ခြင့္အခ်က္မွာ ေဈးကြက္ သြက္လက္ေစဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီးျဖစ္သည့္
စုေပါင္းအေဆာက္အအုံဥပေဒ
(ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ)၌ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား
ကြန္ဒုိအခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည့္အခ်က္သည္
ေအးစက္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေဈးကြက္
အေပၚ ၀ယ္လုိအားမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေစသည့္...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑