Monday, May 02, 2016

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္က ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒၚလာသန္း၁၂၀ တန္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မည္

တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္က
ေတာင္ကုိရီးယားအေျခစိုက္Inno Group ႏွင့္
အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း
၁၂၀ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍Inno City အမည္ရွိ
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု
စီမံကိန္းတစ္ခုကို တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘုရင့္ေနာင္တံတား ျဖတ္သန္းခ ႏႈန္းထားကို ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေပးမည္

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ
ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဘုရင့္ေနာင္
တံတား ျဖတ္သန္းခ ႏႈန္းထားမ်ား
ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းကာ
သင့္တင့္မွ်တသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခု
ျဖစ္လာေစရန္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တိုက္ခန္း အေရာင္းေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ႏွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစနစ္ လိုအပ္

ကြန္ဒုိဥပေဒကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကြန္ဒုိတိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ေဈးကြက္
သိသိသာသာတက္မလာျခင္းမွာ တိုက္ခန္းမ်ား
၀ယ္ယူရာတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္မည့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္တစ္ခု
လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု....

» အျပည့္အစံုသို႔

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္းရွိ က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေျမေနရာရွာေဖြကာ ေျဖရွင္းေပးမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္
ေနထိုင္သူမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ကာ အမွန္
တကယ္ေနရာထုိင္ခင္းအခက္အခဲရွိသည့္
က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ ေျမေနရာရွာေဖြေပး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကုိ အင္အားသံုး ဖယ္ရွားခဲ့သည့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီကို တရားစြဲမည္

မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ မုိးေကာင္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္အတြင္းရွိ
ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ခုကုိ ဧၿပီလ
၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဇကမၻာကုမၸဏီက လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားက
အင္အားသံုးကာ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားခဲ႔သည့္
အတြက္ ေဇကမၻာကုမၸဏီကို တရားစြဲဆိုရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၅,ဝဝဝ ပါဝင္မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္မည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမနႏၵာလမ္းႏွင့္ ေရႊလီလမ္း
ေထာင့္ရွိ အစိုးရပိုင္ေျမ ၁၈၃ ဧကေပၚတြင္
အခန္းေပါင္း ၁၅,ဝဝဝ ထြက္ရွိမည့္ တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ရာ တည္ေဆာက္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး
စီမံကိန္းတြင္ ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒသစ္ေပၚထြက္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တုိက္တြန္း

အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည့္ျပည္တြင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာ
ေစရန္၊ တိုက္ခန္းဝယ္ယူထားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒသစ္ကို
ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုး ေပၚထြတ္
လာေစရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးယာဥ္မ်ား စိစစ္သည့္ လုပ္ငန္းကို သာေကတမွ အင္းစိန္ရြာမစခန္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္

သာေကတရွိ ႏိုင္ငံပုိင္ ကမ္းလြန္အေျခစိုက္ ေရနံစခန္းဝင္းအတြင္း၌ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးယာဥ္မ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလမွ
စတင္ကာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမရပ္ကြက္ရွိ ျမန္မာ့ေရနံ ႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းပိုင္ေျမေနရာသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႏွစ္ခုကုိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ တင္ျပထား

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားအေနာက္ဘက္ရွိ ျပည္သူ႔
ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ ေျမသံုးဧကအေပၚတြင္စားေသာက္ဆုိင္
ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမကြက္ေပၚတြင္ ပုဂၢလိက
ေဆး႐ံုေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳပဲ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ပုိျဖစ္ေန

ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ
လယ္ယာေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ေဈးျမင့္တက္လ်က္ရွိကာ
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑