Thursday, October 27, 2016

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ရန္ရွိ

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလ်က္
ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းအခန္းေပါင္း
၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္
ၿပီးစီးခဲ့သည့္အတြက္ ႏို၀င္ဘာလတြင္
စတင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမ အေပါင္ဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္းပုိမုိမ်ားလာ

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း၌ အေရာင္း
အ၀ယ္ထက္ အိမ္ျခံေျမေပါင္ႏွံမႈမ်ား
ပိုမို မ်ားျပားလာေနၿပီး ေပါင္ႏွံထားသည့္
အိမ္ျခံ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးယူႏိုင္ျခင္း
မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား တစ္ေန႔တျခား
ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

လိုင္စင္မဲ့အေဆာင္ ငွားရမ္းမႈမ်ားကို စိစစ္အေရးယူသြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
နယ္နိမိတ္အတြင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္
ထားျခင္းမရွိဘဲ အခေၾကးေငြရယူကာ
လူေနအိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္
ဖြင့္လွစ္ငွားရမ္းမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိလာေန
သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စစ္ေဆးကာဥပေဒႏွင့္
အညီ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမိတ္ဆက္

ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု
ျဖစ္သည့္ တက္လမ္းကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား
အတြက္ အိမ္ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္မည့္ Pro Poor
Housing Projecting စီမံကိန္းကို
ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ
အေရာင္းျပပြဲ  Talk Show အစီအစဥ္တြင္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္- ဒလ ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္း လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္

ရန္ကုန္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဆက္သြယ္ တည္ေဆာက္မည့္
ရန္ကုန္-ဒလ ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္း လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္မႈတြင္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံ စီးပြား ေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္သက္ေရာက္
မႈမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း အီးဂတ္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ေရးဆြဲတင္သြင္းသည့္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ
ဥပေဒမူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇဗၺဴသီရိဟိုတယ္၌ မြန္းလြဲ
၁ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာငွားရမ္းမႈ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဆန္းစစ္သြားမည္

 ႏိုင္ငံပိုင္အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္
ေနထိုင္ သူမ်ား၏ အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏိုင္မႈရွိမရွိ
အေျခအေနမ်ားကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္
ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ဆက္လက္
ငွားရမ္းျခင္း သင့္မသင့္ျပန္လည္
ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ရာအေရအတြက္ မ်ားလာမႈႏွင့္အတူ ကြန္ဒိုအငွားေဈးကြက္က်ဆင္းလာ

အသစ္ေဆာက္လုပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ လစဥ္ငွားရမ္းႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အဆင့္မီ တိုက္ခန္းမ်ားအပါအ၀င္ အိမ္ရာအေရအတြက္ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ကြန္ဒို
အငွားေဈးကြက္မွာ က်ဆင္းလာေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

က်ပ္သိန္း ရာဂဏန္းေျမကြက္မ်ား ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာေန

ျပည္တြင္းေရႊေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ထင္သေလာက္
တြင္က်ယ္ မႈမရွိေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ဳိ႕က
ေငြအရင္းအႏွီး နည္းပါးၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္လြယ္ကူေသာ က်ပ္သိန္း ရာဂဏန္းေအာက္
စလစ္ေျမကြက္ မ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူလာေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ
အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကမ္းနားလမ္းတြင္ ညေဈးတန္းဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ကမ္းနားလမ္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ညေဈးတန္းျပဳလုပ္ရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း စတင္
ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑