အခြန္ႏႈန္းသစ္ေၾကာင့္ ေျမေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းႏိုင္

ျမန္မာအစိုးရက သတ္မွတ္လိုက္သည့္ အခြန္ႏႈန္းအသစ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္
လမ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ၿငိမ္သက္ခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္သည္
ျပန္လည္အသက္၀င္လာႏိုင္ ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရြးေကာက္ပဲြစရိတ္ေၾကာင့္ လိုေငြျပမႈ ျမင့္တက္ႏုိင္

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္(သို႔) ႏို၀င္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရြးေကာက္
ပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ သံုးစဲြ ရမည့္ စရိတ္စကေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည့္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ႏုိင္ေခ်ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘားအံတြင္ အထူးစက္မႈဇုန္ နယ္ေျမ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီး

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဘားအံစက္မႈဇုန္နယ္ေျမ
အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည့္ ဧက ၁၀၀
နီးပါးရွိ UMH industrial Park ကို စတင္ဖြင့္လွစ္
လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီးအဆုိပါဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လို
သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိ

» အျပည့္အစံုသို႔

ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္း အက်ဘက္ကိုဦးတည္ေနၿပီလား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ သိသိသာသာပင္ အျမင့္ဘက္
သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းေဈးကြက္၏ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေဈးကြက္မွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားပါမက်န္ ေကာင္းမြန္ ခဲ့...

» အျပည့္အစံုသို႔

ထား၀ယ္စီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ဂ်ပန္က ၀င္ေရာက္ မလုပ္ကုိင္ေသး

ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက
ညီတူညီမွ် မိတ္ဖက္ျပဳပါ၀င္ရန္ ဇြန္လအတြင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးသြားမည္ဟု

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘဏ္လုပ္ငန္း က်ယ္ျပန္႔လာေသာ္လည္း ကြ်မ္းက်င္ သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရွားပါးေနေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာေပမယ့္လည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၀န္ထမ္းမ်ား
လိုအပ္ေနျခင္းက ေရရွည္စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

စတင္ စည္ကားစျပဳလာ ေသာ၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ ပုိင္းမွ ရြာသာႀကီးရပ္ကြက္

ရြာသာႀကီးဟု ဆိုပါက မသိသူမရွိေလာက္ေအာင္
သိေသာေနရာတစ္ခုဟု ဆိုလွ်င္
မွားမည္မထင္ပါ။

» အျပည့္အစံုသို႔

က်င့္သံုးေနေသာ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ပိုမိုခိုင္မာရန္ လိုအပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းသည္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ရရွိထားေသာ္ လည္း ယခုထက္ နည္းစနစ္တ
က်ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုတက္ရန္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံ ေျမဆုိင္ရာဥပေဒ၊
ေျမယာဥပေဒမ်ား ပိုမို ခုိင္မာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အမွန္တကယ္ ရပ္တန္႔ေနတာလား

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သေဘာ ထားေတာင္းခံခဲ့သည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျပဳလုပ္ရန္အဆို
သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရွးေခတ္အေငြ႕အသက္ေတြ ထင္ဟပ္ေနဆဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ေအာ္စလိုရဲ႕ အေဆာက္အအံုေတြ

စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဥေရာပႏုိင္ငံရဲ႕
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေပမယ့္ ေရွးအေငြ႕အသက္ေတြ လႊမ္းျခံဳမႈ
မ်ားၿပီး အစိုးရ ရဲ႕ အထပ္ျမင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေၾကာင့္
အထပ္နိမ့္ တိုက္မ်ားကိုသာ ပိုမိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ တဲ့ၿမိဳ႕ကေတာ့
ဥေရာပတိုက္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွာ တည္ရွိတဲ့
ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေအာ္စလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑