ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ၿမိဳ႕ျပတုိင္းတြင္ အထင္ကရ အမွတ္အသား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား
ရွိတတ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ျပယုဂ္သည္လည္း
ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ျပႀကီး
တစ္ခုအျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒသစ္ ေဈးကြက္အတြက္၊အားထားစရာျဖစ္လာႏုိင္

ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ ေပၚထြက္လာပါက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား
အခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြန္ဒုိေဈးကြက္အတြက္ အားထားစရာျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္ လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္

အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူ စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ
ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေညာင္တုန္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္သြားမည္

ျမန္မာ့အေျခခံ အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းစု (The Infrastructure of Myanmar Group) က
ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ တြင္ ေဒသခံမ်ား ေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပေစရန္
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူရန္ ေငြေခ်းသက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ၿပီး ၀ယ္ယူခြင့္ကိုပါ စိစစ္သြားမည္

ေရႊလင္ပန္း တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ အရစ္က်၀ယ္ယူ
ငြေပးဆပ္ခြင့္သက္တမ္းကုိ ရွစ္ႏွစ္
အထိ တုိးျမင့္သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ၀ယ္ယူခြင့္
စာရင္းပယ္ဖ်က္ရမည့္ အေရအတြက္
၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးက ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြရဲ႕ အလားအလာ

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့
သည့္ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး ေျမဧကက်ယ္မ်ား ေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္
သြားမည့္ စီမံကိန္းအႀကီးစား ငါးခုကို နည္း ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္...

» အျပည့္အစံုသို႔

က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို မည္သူမွ် တိက်သည့္အတည္ျပဳမႈ မေပးေသး

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ အဓိက
စီးပြားေရးဧရိယာႏွင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ား
ပါ၀င္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ဟု
ဆုိသည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္ လည္း
သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆုိပါစီမံကိန္း
အေၾကာင္းအရာကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္
ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိ ျခင္းမရွိေသးေပ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ ငွားရမ္းျခင္း အက္ဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ ငွားရမ္းျခင္းအက္ဥပေဒအား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္
အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနလ်က္
ရွိေၾကာင္း..

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ဧၿပီလအတြင္း က်ဆင္းခဲ့

ႏုိင္ငံ၏ ဆုိးရြားေနေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ တုိးတက္ေစမည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
အာဏာပုိင္မ်ားက အေပါင္စာခ်ဳပ္ေခ်းေငြႏွင့္ အခြန္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ
အတြင္း တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈ ေႏွးေကြးလာေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမ၊အေရာင္း ျပပြဲႀကီး၊ေမလဆန္း၌ က်င္းပ

'ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲ'ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ အိမ္ျခံေျမ ျပပြဲတစ္ခုကုိ ေမလ
၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ ငါးဆယ္ေက်ာ္ပါ၀င္ျပသခဲ့ကာ တိုက္ခန္း မ်ားကုိ အထူးေလွ်ာ့ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အရစ္
က်၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑