လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေရးဥပေဒ အျမန္ထြက္ေပၚရန္လို

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာသည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းေရးကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အသိပညာ
မ်ားရွိလာကာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းခန္႔ေလာက္မွ စတင္၍
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ သိသိ
သာသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္တြင္ အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကို မြမ္းမံကာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳလာၾကေသာ္လည္း အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းေနေသး

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ား ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ
ယခင္ကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ လာၾကေသာ္လည္း အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္
သည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက မ်ားစြာနည္းေနေသးေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ပဲရစ္ႏွင့္ဆစ္ဒ္နီၿမိဳ႕မ်ားထက္ ေနထိုင္စရိတ္ႀကီး ျမင့္ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားက လာေရာက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား
အတြက္ ေနထိုင္စရိတ္ ႀကီးျမင့္ေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျမႏွင့္ အိမ္ရာငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမ်ားမွာလည္း
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းပိုမိုျမင့္မားလာကာ ယခုႏွစ္တြင္
ပိုႀကီးျမင့္လာေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမေဈး ၿငိမ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ား ေခ်းေငြ အေပါင္ခံပစၥည္းအေပၚ စဥ္းစားမႈ ေျပာင္းလာႏုိင္

ေခ်းေငြအေပါင္ခံပစၥည္းအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက အိမ္ျခံေျမကိုသာ အဓိကထားရာက
အိမ္ျခံေျမေဈးရပ္တန္႔ေနခ်ိန္တြင္ ေရႊကဲ့သို႔ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
လာႏုိင္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

စီမံကိန္းႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ေျမႀကိဳတင္၀ယ္ယူ ထားမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ေျမေဈးကြက္

ဒဂံုၿမို႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အဆံုး မစိုကားလမ္းမႀကီး
ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ရွိသည့္လယ္ကြင္းျပင္က်ယ္
မ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မၾကာေသးမီက
အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္ခုႏွစ္ခုအနက္ ပထမဦးစားေပး
တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာအိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာဆုေပးပြဲ ပထမဆံုးက်င္းပ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ Myanmar Property Awards
2015 အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ဆုေပးပြဲ ကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္
က်င္းပခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ မအူပင္၌ ေက်းရြာတည္ေထာင္

မအူပင္ၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့မိသားစု
မ်ားအတြက္ပ်ဳိးခင္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ
ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနရာခ်ထား
ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ စံျပေက်းရြာ တည္ေဆာက္ေပး
လ်က္ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆူးေလရွန္ဂရီလာလုပ္ငန္းစုက ေဈး၀ယ္စင္တာႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားပါသည့္ အေဆာက္အအံုသစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

အဆင့္ျမင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားပါ၀င္ေသာအေဆာက္
အအံုမ်ားသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ေနရာမ်ားတြင္တျဖည္း
ျဖည္းပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ထိုအေဆာက္အအံုမ်ား၏အေရာင္း
ေဈးကြက္လည္း ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေျမဧက တစ္သိန္းေက်ာ္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ေပါင္း ခုနစ္ခု တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ စီစဥ္ေန

လူေနထုိင္မႈ ပိုမိုသိပ္သည္းလာသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ပိုမို
တိုးလာမည့္လူဦးေရကို မွန္းဆကာ ေျမ ဧက ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳကာ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရ၏ အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား တြင္က်ယ္စြာ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေန

အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလ်က္ရွိကာလူေနထူထပ္သည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္တန္ဖိုးနည္းပါးသည့္လစဥ္ေပး
အစိုးရ အငွားခ်အိမ္ရာမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ေပးပါကအိမ္ရာမဲ့
သူမ်ားအတြက္အဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑