Wednesday, 29 July 2015

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ယာယီရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည့္၊အလားအလာရွိဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ခန္႔မွန္းထား

ရန္ကုန္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း
မ်ားသည္ သံုးႏွစ္ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္
ယခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းေအးလ်က္ရွိရာ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆက္လက္
ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြမလုံေလာက္သည့္အေနအထား
ၾကံဳရဖြယ္ရွိၿပီး...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေနဆဲ

ယခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္
ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒမူၾကမ္းသည္လက္ရွိအခ်ိန္ထိ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္သာ
ရွိေနေသးေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၏ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္မွာ ၿငိမ္သက္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၄၀ အရ တိုးခ်ဲ႕မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သန္လ်င္
ၿမိဳ႕နယ္သည္တတိယဦးစားေပးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရႏွစ္သန္းခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ေနထိုင္ႏုိင္ရန္
ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေငြက်ပ္ ၉၂၆ ဒသမ ၅၄ ဘီလ်ံအသံုးျပဳသြားမည္
ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုလိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေထာက္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္
စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား
ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အားနည္းမႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖူးခက္ကမ္းေျခႏွင့္ မိုးရာသီအထူးေဈးႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ တစ္သန္း ခြဲေက်ာ္
လာေရာက္အပန္းေျဖေလ့ရွိေသာထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဖူးခက္
ကမ္းေျခသည္ ခရီးသြားရာသီ မဟုတ္သည့္ မိုးရာသီ
မွာပင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားျဖင့္
စည္ကား လ်က္ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈပံုစံမ်ားကို၊အခ်ိန္မီျပ႒ာန္းေပးရန္လိုအပ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျမေနရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလာကာ
ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္အတူစနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႕ျပတည္
ေဆာက္မႈ ပံုစံမ်ားကုိပါ အခ်ိန္မီထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္
လိုအပ္္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

လံုးခ်င္းအိမ္ရာေဈးမ်ား က်ဆင္းလာၿပီးအေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လိုက္လာ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္း ခန္႔ထိ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္၌ အေရာင္းအ၀ယ္ ႏွင့္
ငွားရမ္းမႈ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္ လံုးခ်င္းအိမ္ မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္စပိုင္းအထိ
သိသိသာသာ အေရာင္းႏွင့္ အငွားေအးခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ေဈးကြက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာ
ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာစြာ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျပည္တြင္း၌ ထပ္မံခြင့္ျပဳမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ
ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္ပါမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္
ဌာနဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အထူးသတိထား
လုပ္ကုိင္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူေနေသာ္လည္းေျမေဈးမ်ားက်ေန

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့
ရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိုအျမန္ဆံုး အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရးအဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ကဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္
စီမံကိန္းကိုတည္ေဆာက္လိုသူႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား
တင္ဒါစတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒိုေဈးကြက္ မၾကာမီ ျပန္လည္ေကာင္းလာႏိုင္မည္ဟု အိမ္ျခံေျမကြ်မ္းက်င္သူမ်ားခန္႔မွန္း

ေျမေနရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစ ရန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း
အထင္ကရၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား လမ္းတံတားလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕သစ္မ်ား မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္ကားေသာၿမိဳ႕ အျဖစ္ေရာက္ရွိေစရန္
အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑