မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၁,၅ဝဝ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္မည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား
အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၁,၅ဝဝ ေက်ာ္ကို
ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္က ကြန္ဒိုမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ လာေရာက္ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒိုစီမံကိန္း ၁၃ ခုက ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပသေရာင္းခ်မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းျပပြဲႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ iMyanmarHouse.com အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ
ဦးေနမင္းသူကေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရွးေဟာင္း ကိုလိုနီ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းေနေသး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အာရွတိုက္၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္
အမ်ားဆံုးရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ကေနဒါ
အေျခစိုက္ B+H ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္
ဗိသုကာပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ၏  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္း အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေျခာက္ခု ေရးဆြဲေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းဗ်ဴဟာအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဧရိယာအတြင္း အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေျခာက္ခုကို
ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ရာအရစ္က် ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆုိ

ႏွစ္ရွည္အရစ္က် အိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူရန္ လက္ရွိ
ေပးေဆာင္ေနရေသာ အတိုးႏႈန္းမွာ ျမင့္မားေနဆဲ
ျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ရာေခ်းေငြ
အတိုးႏႈန္းမ်ားကို အစိုးရက ျပ႒ာန္းေပးေစ
လိုေၾကာင္း ျမတ္မင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္မွ ကြန္ဒိုမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင္႔ လာေရာက္ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒိုစီမံကိန္း ၁၃ ခုမွ ေဆာက္လုပ္
ေရာင္းခ်ေသာ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္
လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔တို႔တြင္
ႏွစ္ရက္ၾကာလာေရာက္ ျပသေရာင္းခ်မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ျပပြဲႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္
iMyanmarHouse.com မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ေျမဝယ္သူအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားသတိထားရန္ လိုအပ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ဝယ္မယ့္သူေတြ
အတြက္ အားသာခ်က္ေတြရွိေနၿပီး အခ်ိန္ေကာင္း
ျဖစ္ေနေပမဲ့ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတိထား
ရမယ့္ အခ်က္ေတြရွိေနေၾကာင္း အိမ္ေျမအက်ဳိး
ေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အပိုင္း (၁) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရိွ မိုးရာသီအကုန္တြင္ စတင္မည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
တည္ေဆာက္မည့္ အမရပူရၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း

လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို စီမံကိန္းအပိုင္းလိုက္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း
ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္ 
အပိုင္း ၁ တြင္
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရာသီ
အကုန္တြင္ စတင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္ေနဆဲ

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ အိမ္ေျမမ်ား အလားအလာေကာင္း ပိုရွိေန

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းဧရိယာမွာ
ရွိေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြဟာ အလားအလာ
ေကာင္းေတြ ပိုရွိေနၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပိုင္းမွာ ပိုမို
ဦးေဆာင္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑