Wednesday, 25 November 2015

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္အတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္းျပပြဲကို ယခုလအတြင္း က်င္းပမည္

ေခတ္မီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းပိုင္း ဒီဇိုင္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္း
ျပသမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္Myanmar Build & Decor ၂၀၁၅ ျပပြဲကို Myanmar
Event Park တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ မွ ၂၄ ရက္ထိ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထိုျပပြဲစီစဥ္သူ ICVEX က စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ Mr. Ajinveat Vhong-thong က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေျမဂရန္မ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ႏွစ္ရွည္ရယူထားမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ မဆိုင္

ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား အက်ဳိးတူ စနစ္ျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပူးေပါင္း
ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမရွင္ထံမွ ေျမဂရန္ မ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွ သိမ္းဆည္း
ထားသည့္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား အမ်ားအျပား
ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဘက္မွလည္း ေျမ
ဂရန္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း
မရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန
(အေဆာက္အအံု) မွ ဌာနမႉး ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဒဂံုစီးတီး အပါအ၀င္ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ စီမံကိန္းငါးခုကုိ ျပန္ေပးရန္ ေျမေနရာ မသတ္မွတ္ရေသး

ဒဂံုစီးတီးအပါအ၀င္ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးမွ
ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း
ငါးခုကို ျပန္လည္အစားထုိးေပးမည့္ ေျမေနရာမသတ္မွတ္
ရေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္
ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ဦးခင္လိႈင္က...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆာကူရာအိမ္ရာ (၂) တိုက္ခန္းမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းႏိုင္

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပါ
တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆာကူရာအိမ္ရာ (၂) ကို လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က
(စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔) စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တိုက္ခန္းမ်ားအားလံုးကုိ ငွားရမ္းသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာကူရာအိမ္ရာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေ၀ေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပိုင္း(က)တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၂၃ ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ သီလ၀ါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထား၀ယ္၊
ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုအနက္
ပထမဦးဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး
ဇုန္တစ္ခုျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာစီးဆင္း လာမႈကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမ၀တီစက္မႈဇုန္ကို လာမည့္ ၂၀၁၇ တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ျမ၀တီစက္မႈဇုန္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကရင္ျပည္နယ္စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေစာၾကည္လင္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေလာကနတ္အေဆာက္အအံုကို ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္

၁၀၉ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ေလာကနတ္အေဆာက္
အအံုကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္၏ရွစ္ခုေျမာက္
အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာလ
၁၈ ရက္တြင္ အျပာေရာင္ကမၸည္းေမာ္ကြန္းတပ္ဆင္ကာ
အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား တိုးလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဦးစားေပးအဆင့္တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ
လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ ၿမိဳ႕သစ္
စီမံကိန္းေျမေနရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမရွိဘဲ
ေဈးကြက္ေအးေနေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္
ေနထိုင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို ထိုင္းကုမၸဏီက ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ ၃၀
အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထုိင္းကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း(Italian-Thai) က
စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္
နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ၾကံ့ႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ႏွစ္ဆတိုးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကံ့ႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုက
ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ကို လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘိလပ္ေျမ
ျဖန္႔ခ်ိေသာ အားသစ္မာန္ကုမၸဏီလီမိတက္က အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr.Wachirawichက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑