ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးက ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြရဲ႕ အလားအလာ

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့
သည့္ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး ေျမဧကက်ယ္မ်ား ေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္
သြားမည့္ စီမံကိန္းအႀကီးစား ငါးခုကို နည္း ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္...

» အျပည့္အစံုသို႔

က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို မည္သူမွ် တိက်သည့္အတည္ျပဳမႈ မေပးေသး

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ အဓိက
စီးပြားေရးဧရိယာႏွင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ား
ပါ၀င္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ဟု
ဆုိသည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္ လည္း
သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆုိပါစီမံကိန္း
အေၾကာင္းအရာကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္
ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိ ျခင္းမရွိေသးေပ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ ငွားရမ္းျခင္း အက္ဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ ငွားရမ္းျခင္းအက္ဥပေဒအား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္
အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနလ်က္
ရွိေၾကာင္း..

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ဧၿပီလအတြင္း က်ဆင္းခဲ့

ႏုိင္ငံ၏ ဆုိးရြားေနေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ တုိးတက္ေစမည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
အာဏာပုိင္မ်ားက အေပါင္စာခ်ဳပ္ေခ်းေငြႏွင့္ အခြန္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ
အတြင္း တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈ ေႏွးေကြးလာေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမ၊အေရာင္း ျပပြဲႀကီး၊ေမလဆန္း၌ က်င္းပ

'ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲ'ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ အိမ္ျခံေျမ ျပပြဲတစ္ခုကုိ ေမလ
၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ ငါးဆယ္ေက်ာ္ပါ၀င္ျပသခဲ့ကာ တိုက္ခန္း မ်ားကုိ အထူးေလွ်ာ့ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အရစ္
က်၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

အခြန္ႏႈန္းသစ္ေၾကာင့္ ေျမေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းႏိုင္

ျမန္မာအစိုးရက သတ္မွတ္လိုက္သည့္ အခြန္ႏႈန္းအသစ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္
လမ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ၿငိမ္သက္ခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္သည္
ျပန္လည္အသက္၀င္လာႏိုင္ ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရြးေကာက္ပဲြစရိတ္ေၾကာင့္ လိုေငြျပမႈ ျမင့္တက္ႏုိင္

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္(သို႔) ႏို၀င္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရြးေကာက္
ပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ သံုးစဲြ ရမည့္ စရိတ္စကေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည့္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ႏုိင္ေခ်ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘားအံတြင္ အထူးစက္မႈဇုန္ နယ္ေျမ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီး

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဘားအံစက္မႈဇုန္နယ္ေျမ
အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည့္ ဧက ၁၀၀
နီးပါးရွိ UMH industrial Park ကို စတင္ဖြင့္လွစ္
လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီးအဆုိပါဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လို
သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိ

» အျပည့္အစံုသို႔

ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္း အက်ဘက္ကိုဦးတည္ေနၿပီလား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ သိသိသာသာပင္ အျမင့္ဘက္
သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းေဈးကြက္၏ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေဈးကြက္မွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားပါမက်န္ ေကာင္းမြန္ ခဲ့...

» အျပည့္အစံုသို႔

ထား၀ယ္စီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ဂ်ပန္က ၀င္ေရာက္ မလုပ္ကုိင္ေသး

ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက
ညီတူညီမွ် မိတ္ဖက္ျပဳပါ၀င္ရန္ ဇြန္လအတြင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးသြားမည္ဟု

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑