Saturday, 20 December 2014

ဓမၼေစတီလမ္းႏွင့္ လင့္ခ္လမ္း ေထာင့္ရွိ အိမ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို ေဆာက္မည္

ၿမိဳ႕ျပ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ထိုက္စင္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး ဓမၼေစတီလမ္းႏွင့္ လင့္ခ္လမ္း
ေထာင့္ရွိ သက္တမ္းလြန္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာမ်ားကုိ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒို
မီနီယံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္
ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္း ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ၿပီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရွးက်သည့္ အာေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးတုိ႔၏
ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ ကို သမိုင္းအေမြအႏွစ္
အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ လူဦးေရ အနည္းငယ္
သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္အာေမးနီးယန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံး
စံတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ မည့္ လမ္းစျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာျပည္ဖြား အာေမးနီးယန္းလူမ်ဳိးမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေခတ္မီနည္းပညာနဲ႔ မူရင္းအေငြ႕အသက္မေပ်ာက္ေအာင္ ျပန္လည္အသက္သြင္းလိုက္တဲ့ ႐ုိးကုန္တုိက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ေရး
အဖြဲ႔၏ ဒုတိယေျမာက္ အျပာ ေရာင္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းကုိ
မဟာဗႏၶဳလ လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းေထာင့္ရွိ
ႏွစ္၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ႐ုိးကုမၸဏီ အေဆာက္အအုံ
တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မတိက်မေရရာေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သတိထားရန္လို

ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးသြင္း၀ယ္ယူရမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား
ကုိ ၀ယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ စီမံကိန္းမွန္ကန္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီခိုင္မာမႈမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီး အေထာက္
အထားခိုင္လံုမွသာ ၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာ ျပဳဳျပင္္မည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာအဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ား
ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နား ယာဥ္ ရပ္နားရာေနရာ
မလုံေလာက္မႈကုိ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္းတည္
ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေခတၱဆိုင္းငံ့

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
သစ္စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က
ထပ္မံေလ့လာ သံုးသပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟုဆိုကာ
ဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္းစက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေၾကညာလိုက္
သည့္အတြက္  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

Dagon City 1 စီမံကိန္းပံုစံငယ္ ျပသ

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုး
အဆင့္အဆို ျပဳခ်က္ကို ရန္ကုန္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္ႏွင့္ ေဆာက္
လုပ္ေရးပိုင္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း စင္ကာပူအေျခစိုက္ Marga Landmark အိမ္ျခံေျမ
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ဆိုင္းငံ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အေနာက္ဘက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း
ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ၊ကြန္ဒိုစီမံကိန္း ၄၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီးေန

ျပည္လမ္းႏွင့္ အင္းစိန္လမ္းၾကားရွိ ၁၃ ဧက နီးပါးက်ယ္၀န္း
သည့္ ေျမေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္
ကြန္ဒုိမီနီယံ စီမံကိန္း  The G.E.M.S Garden Condo
minium မွာ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ
၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အဓိကက်လာ

တိုးတက္လာသည့္ လူဦးေရႏွင့္အၿပိဳင္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာလည္း ႏွစ္ဆျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၎မွာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအနာဂတ္အတြက္ အေရးပါသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္
၏ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲေဟာင္း New Star Light ေဆာက္လုပ္ ေရး၏ အၾကံေပး မစၥတာ
ဏကအက ဳောေပေညေ က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑