Sunday, 01 February 2015

အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာစာရင္း၀င္ပါက အလားအလာပိုေကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္ဂ်င္နီယာဦးေရမွာ လူဦး ေရတစ္သန္း
တြင္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔သာ ရွိသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
အတုိင္းအတာျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔
ရွိသည့္အနက္ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာစာရင္း
၀င္ (ASEAN Engineers Register - AER) မွာ ၄၂၆
ေယာက္သာ ရွိေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူဦးေရ ၃၀၀ နီးပါးရွိ

လာမည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္ရွိ သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေျမငွားရမ္းမႈကာလ၊သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ခြင့္၊ မရရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာ့မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံစီမံကိန္း ေရွ႔ဆက္မည္

အေရးပါသည့္ ေျမငွားရမ္းမႈကာလ တုိးျမႇင့္ ခြင့္အတြက္
အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း
နာမည္ႀကီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မစၥတာ Serge Pun
က အေထာက္အပ့ံေပးထားသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္
အေဆာက္အအုံႀကီး အႀကီးစား စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္
ေျပာင္းလဲသြားရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ညီလာခံ က်င္းပသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရ မည့္ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ညီလာခံ
(Conference of ASEAN Federation Engin-eering Organization - CAFEO-32) အား
ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အဆုိပါ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား တက္ေရာက္ေစလို ေၾကာင္း ဦးေဆာင္က်င္း
ပသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမ အခြန္ႏႈန္းသစ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားေပၚထြက္လာ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ အိမ္ျခံေျမအခြန္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေျမေဈး
တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္
အဆုိပါစံႏႈန္းမ်ား အား လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေပါက္ေဈးႏွင့္ကြာဟမႈမ်ားစြာမရွိ
ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔က တရား၀င္ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္ပယ္အသီးသီးက ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ ေလွ်ာက္ထားရာ
တြင္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကသာ
မက ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ပါ၀င္လာၾကေၾကာင္း ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ ေလွ်ာက္ထား
သည့္သူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈေလွ်ာက္လႊာ ကုမၸဏီ ၁၂ ခု တင္သြင္းခြင့္ရရွိ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ လိုသူမ်ား တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ေလွ်ာက္လႊာ
မ်ား တင္သြင္းျခင္းအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပလႊာ အဆင့္ေအာင္ျမင္ ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၂ ခု
စလုံးကို ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္
သန္း က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အက္ဒြပ္ေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာနဲ႔ ဗဟိုမီးသတ္စခန္း

ဆူးေလဘုရားမွ အနီးအနားတြင္ ေပ ၁၀၀ ျမင့္ေသာ
ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ရွိသည္။သုံးထပ္ထက္
မပုိေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားသာရွိသည့္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္
မ်ား ဆီက ထုိေမွ်ာ္စင္မွေန၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ စီးမုိး ျမင္ႏုိင္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္ပမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျမႏွင့္အေဆာက္အအံု ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းလို

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာကုမၸဏီ
အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ကာလုပ္ကိုင္လိုသည့္ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမႏွင့္အိမ္ငွားရမ္းရာတြင္
ကာလရွည္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ကာလတို
အျဖစ္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းသာခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းေနရျခင္း
ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ႏွင့္တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ႀကိဳပြိဳင့္တုိက္ခန္းေဈးကြက္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား

ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား သိသာစြာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေဆာက္လုပ္ေရး
ေလာကတြင္ ႀကိဳပိြဳင့္တုိက္ခန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး
လက္ရွိတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာသည့္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္
လာေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑