Tuesday, May 31, 2016

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ အိမ္ရာယူနစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦး၀င္းခိုင္က ၫႊန္ၾကား လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ
အမ်ားအျပား ေဆာက္ လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး
မႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လူေနအိမ္ခန္းသီးသန္႔ အေဆာက္အအံု ငါးခုပါ၀င္သည့္ ကန္ဘဲ့တာ၀ါမွ အခန္းမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္

စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Toener International
ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေရႊသစၥာကုမၸဏီတို႔
ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေသာ လူေနအိမ္ခန္းသီးသန္႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံငါးခုပါ၀င္ေသာ
ကန္ဘဲ့တာ၀ါမွ အခန္းမ်ားကို မတ္လကုန္တြင္
စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

သက္တမ္းကုန္ဆုံးရန္ ရက္ပိုင္းသာ လုိေတာ့သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းသစ္ ခ်ထားေပး

သက္တမ္းကုန္ဆုံးရန္ ရက္ပိုင္းသာလုိေတာ့သည့္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ သည္
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမဧက ၅၅၀
အက်ယ္အ၀န္းရွိေနရာကုိ စက္မႈဇုန္သစ္ထူေထာင္ရန္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုကို ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ပဲခူးရွိ စင္ကာပူကုမၸဏီ၏ စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၿပီးစီးမည္

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာနတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ စင္ကာပူအေျခစိုက္
i-Land Park Myanmar ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္
စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ပထမေလးလပတ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုး
ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကရ၀ိက္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းကုိ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီက ျပန္လည္အပ္ႏွံလုိဟု ဦးခင္ေရႊ

ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္းရွိ ကရ၀ိက္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းမ်ားကုိ ေဇကမၻာကုမၸဏီက
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားၿပီးကုန္က်ေငြေၾကးကုိ အစုိးရအဖြဲ႕က ေပးေလ်ာ္မည္
ဆုိပါက အဆုိပါကြ်န္း မ်ားကုိ ျပန္လည္အပ္ႏွံသြားရန္ရွိသည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူထားသူမ်ား ေငြေပးသြင္းရန္ အခက္ၾကံဳလာ

ေဈးကြက္အေနအထားေၾကာင့္ တုိက္ခန္းႏွင့္ ကြန္ဒုိမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား ေငြေပးသြင္းရန္အခက္အခဲရွိလာသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းကာ စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ေရာင္းခ်ေနရသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္ထပ္လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ရာ လက္ရွိ ခုံးေက်ာ္တံတားမ်ား ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အလားအလာရွိေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္ ေဆာက္လုပ္
ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေသာခုံးေက်ာ္တံတားမ်ားအနက္
အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ရႏိုင္သည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ မူၾကမ္းကုိ အထပ္ျမင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ အခ်ဳိး အစားသတ္မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမည္

ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈ ဇုန္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၈ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္
အထပ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းဆ အခ်ဳိးအစားကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ကာ
လာမည့္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳႏိုင္ ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ၿမိဳ႕ျပစီမံ
ကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာတိုးေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစိုးရသစ္အေပၚ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေန

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ၿငိမ္သက္သြားသည့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္
သည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲကာလမ်ားတြင္
လည္း အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရပ္တန္႔
လုနီးနီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီးအိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း
က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ေျမကြက္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေန

ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေနရာတြင္
ပါ၀င္သည့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေျမကြက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားျပားလာၿပီး ေျမေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း
ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္းျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑