Monday, 27 April 2015

စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေဈးကြက္ က်ဆင္း

အိမ္ခြန္ႏွင့္ ေျမခြန္မ်ား စည္းၾကပ္လာျခင္း ေၾကာင့္ အိမ္ျခံ
ေျမေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလာၿပီး ကန္
ထ႐ိုက္ တိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ပါ ေအး
လာေၾကာင္း ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္ ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမေဈး အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ေဈးကြက္မပ်က္ႏိုင္ေသး

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက
စတင္ကာ ေဈးကြက္က အက် ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ္
လည္း ပူေဖာင္းေပါက္ကာ ေဈးကြက္ပ်က္သြားသည္အထိ
မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းအိမ္ျခံေျမ အက်ဳိး ေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြား
ေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစေရး အခ်ိန္ယူရန္လုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အတြက္ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ား မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း
ခ်က္ခ်င္းေျပလည္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ယူျပဳျပင္ၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကလည္း
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္တစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔
တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းေန

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္
အအံုမ်ားစြာ ရွိသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္၊စီမံကိန္းေျမေနရာ ေဟာင္း၌ စီးပြားေရး၊အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ သြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ ကြင္းလမ္းႏွင့္
ေလးေထာင့္ကန္လမ္းေထာင့္ရွိ ယခင္အမ်ဳိးသားစာၾကည့္
တုိက္ အေဆာက္အအံုတည္ရွိရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပို
ေရးရွင္း(ဦးပိုင္) အပိုင္ျဖစ္ေသာ ကိုးဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္
ေျမေနရာ တြင္ HSL GROUP ကုမၸဏီက ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ တုိးတက္မႈ အဆင့္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္

ကမၻာ့ဘဏ္က ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပ အေျခအေန သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို
စတင္သည့္ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိးတက္မႈအဆင့္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား တီထြင္ထားသည့္ ဗီယက္နမ္မွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္မ်ား လူႀကိဳက္မ်ားလာ

ေလာင္အန္း (ဗီယက္နမ္) - ဗီယက္နမ္ ေတာင္ပိုင္း
မဲေခါင္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသေလာင္အန္းစီရင္စုရွိ တျခားအိမ္
မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဗိုဗန္ေဒါင္း၏အိမ္မွာ ၀ါး၊ အုန္းလက္တို႔ျဖင့္
ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တျခားအိမ္
မ်ားႏွင့္မတူသည္မွာ...

» အျပည့္အစံုသို႔

လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ျပယုဂ္ ျဖစ္လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာ မ်ားတြင္
ေရာင္းခ်ေနၾကေသာ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕၏
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ပုံရိပ္တစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လုံး၀
ဖယ္ရွား ပစ္ျခင္းထက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္
ဆက္လက္ရွိေနေစသင့္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္၊ႏုိင္ငံတကာ၌ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္

ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Ensign Media Group မွ ထုတ္ေ၀သည့္ Property Report Magazine
က အာရွေဒသအတြင္း အိမ္ျခံ ေျမေဈးကြက္အတြင္းရွိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ကို ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ
ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ Property Awards ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမင့္လ်က္ရွိ ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း
ပါ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႀကိဳပြိဳင့္တုိက္ခန္းေဈးကြက္ ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းလာ

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အိမ္ျခံေျမစီမံကိန္း မ်ားတြင္ တုိက္ခန္း ႀကိဳတင္၀ယ္ယူမႈ (ႀကိဳပြိဳင့္) မ်ား
တြင္က်ယ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အိမ္၊ ေျမႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူမႈအေပၚ အခြန္
အခမ်ား တင္းက်ပ္စြာ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳပိြဳင့္၀ယ္ယူမႈ မ်ား နည္းပါးလာေနေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑