မန္ဟက္တန္က က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာသူ လူတစ္စုအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံေနရာေတြ

မ်က္စိတစ္ဆံုးရွည္လ်ားလွတဲ့ ေရကူးကန္ေတြ၊ အပူအေအး
စနစ္ပါ ၀ိုင္သိုေလွာင္ခန္းေတြနဲ႔အိမ္တြင္းေဂါက္ကြင္းအတုေတြ
ကေတာ့ နယူးေယာ့ခ္က က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာတဲ့လူတစ္စု
ပိုင္ဆိုင္ခ်င္လြန္းၾကတဲ့အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံအိမ္ရာေတြရဲ႕ အေရာင္း
သြက္ေဈးကြက္ မွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ပါ။

» အျပည့္အစံုသို႔

'ကန္'နာမည္ႀကီး အမွတ္တံဆိပ္ဟိုတယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္၊ဖြင့္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္
Family Business GroupHotel Limited က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏
ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္Sheraton ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္
ဟုိတယ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္စတင္ေဆာက္လုပ္ေန
ၿပီျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ဦးထြန္းျမတ္လမ္းတြင္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လတြင္ ေနာက္ဆံုး
ထားဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေခတ္မီကာ နည္းစနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ မွန္ကန္စြာ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ေခတ္စနစ္ႏွင့္
မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္အတြက္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား အလ်င္အျမန္
အတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္ေျမမ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ အျခားေျမအျဖစ္သို႔ အလြယ္တကူ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ ဥပေဒ လိုအပ္

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္
လယ္ယာေျမမ်ားကိုေနရာထိုင္ခင္း အိမ္အျဖစ္ခြဲျခမ္းေရာင္း
ခ်မႈမ်ား၊အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေျမအျဖစ္
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္လယ္ယာေျမမ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္သြား မည္ကုိ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရြးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ညိႇႏႈိင္းမႈအဆင္မေျပပါက လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ကုိင္မည့္ကုမၸဏီမ်ားကုိ
ေနာက္ဆုံး ရည္ရြယ္အဆင့္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား
အဆင္မေျပပါက လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးသြားမည္မဟုတ္ဘဲ
ဆက္လက္တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ဟု....

» အျပည့္အစံုသို႔

ေမလအတြင္း၊ခြင့္ျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခုနစ္ခုတြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းပါ၀င္

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ခုနစ္ခု ကုိ ယခုေမလအတြင္းထပ္မံခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး
ယင္းအနက္သီလ၀ါဆိပ္ခံတံတားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန DICA က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာမ်ား ဦးစားေပး တည္ေဆာက္သင့္

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီးကြန္ဒိုမ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္အစား တန္ဖုိးမွ်တ
အိမ္ရာမ်ားကို ပိုမိုတည္ေဆာက္ေပးသင့္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အဆင့္မီသည့္ လူေနမႈရရွိရန္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ
အျမင့္ဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားဆံုးရွိသည့္
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူေနထုိင္မႈသည္
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျမင့္မားလ်က္ရွိေနသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား တြင္က်ယ္လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးမ်ား အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္လာၿပီးေနာက္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈနည္းပါး ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လည္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကုိ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက စတင္၍
ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီက လူေနအိမ္ခန္းမ်ား မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်မည္

ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ ေဟာင္အန္းဂရီလိုင္ ျမန္မာ (HAGL Myanmar)
ကုမၸဏီက ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚတြင္တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္
၎တုိ႔၏ ဟိုတယ္၊ စီးပြားေရး စင္တာ၊ ႐ံုးခန္းႏွင့္ လူေနအိမ္ခန္း
မ်ားပါ၀င္မည့္ HAGL Myanmar Center စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ Lake Suiteအေဆာက္အအံု၏
လူေန အိမ္ခန္းမ်ားကို ဇြန္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑