Thursday, 23 October 2014

တံတားစီမံကိန္းေၾကာင့္ မႏွစ္ကေဈးတက္ခဲ့သည့္ ဒလေျမေနရာ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေနေသးျခင္းေၾကာင့္္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းေန

ဒလ ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္းေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္က
ေျမေဈးမ်ား႐ုတ္တရတ္တက္ခဲ့ ေသာ ဒလၿမိဳ႕နယ္သည္
တံတားစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ မေပၚေသးေသာေၾကာင့္
ေျမေဈးမ်ားျမင့္တက္ေနမႈမ်ားရွိေနေသာ္ လည္း အိမ္ျခံေျမ
ေဈးကြက္ အလြန္ေအးေနေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မည္

ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြအေပၚ မွီခိုျခင္းမျပဳ
ဘဲ အလႊာေပါင္းစံုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အားလံုး
ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

 

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရရွည္ျပႆနာအတြက္ အေဆာက္အအုံ ၾကံ့ခုိင္ မႈကို ပိုမိုအေလးေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီ

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူေန ထူထပ္သည့္
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားတိမ္းေစာင္းျခင္းႏွင့္
အစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ႕ ၿပိဳက်ျခင္း အစရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြား
လာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေဆာက္အအုံ ၾကံ့ခုိင္မႈ ဆိုသည့္ လုံျခံဳ
ေရးအသိမွာ ေနထုိင္သူမ်ား အတြက္ သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ
ကိစၥရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားကေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ေျမေဈးမ်ား သိသာစြာ တက္လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္း
အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးျမင့္ေဆြ က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ကာ
အသိေပး လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ခ်ဲ႕ထြင္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လယ္ေျမ
မ်ားမွာ ေဈးမ်ားအဆမတန္ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကန္ထ႐ိုက္တုိက္မ်ားေၾကာင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာသည့္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ ေဒသ မ်ားတြင္
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တိုးခ်ဲ႕မႈ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေျမေဈး
မ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

မူဆယ္တြင္ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ႀကီး တည္ေဆာက္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းမည္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္စည္ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ မူဆယ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
က့ဲသို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ႀကီး တည္ေဆာက္ ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီး

လယ္သမားမ်ား မိမိပိုင္လယ္ေျမကို ေပါင္ႏွံ ခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပးကမ္းအေမြဆက္ခံခြင့္ စသည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက လယ္ယာ
ေျမမွတ္ပုံတင္ မ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ မ်ားထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုလ ၁၄ ရက္
ေန႔အထိ ၉၆ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမ စာရင္းဦးစီး
ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလႊမ္းမိုး က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕လယ္မွကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား အေရာင္းႏွင့္ အငွားက်ဆင္းလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္မႈမွာ လြန္ခဲ့
သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမင့္တက္လာၿပီး လမ္းသြယ္မ်ားတြင္လည္း ဓာတ္ေလွကား
ပါ၀င္သည့္ တုိက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပားလာၿပီး ေဈးႏႈန္းမ်ား မွာလည္း ပိုမိုျမင့္တက္
လာေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္လူငယ္မ်ား ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာ

အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လူငယ္မ်ား ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာၾကၿပီး အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ခ်င္သူ မ်ားလာေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္ျဖဴေဒသ၀န္းက်င္ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား သိသာစြာ ျမင့္တက္လာျခင္း မရွိေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ မည့္ စီမံကိန္း
မ်ားေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္း ေနရာပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာျမင့္
တက္သြားလာခ့ဲေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္
ေဖာ္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာေဒသ၀န္းက်င္ရွိ ေျမေဈးႏႈန္မ်ား သိသာစြာျမင့္တက္ လာျခင္းမရွိ
ေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး
ဦးေမာင္စံေရႊကေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ၿခံေျမက႑