Friday, 27 February 2015

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုး အဆင့္္ျမင့္ကြန္ဒိုကို ရန္ကုန္ရွိ ၀ယ္လက္မ်ားကသာ ၀ယ္ယူရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စား

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ ပထမဦး ဆံုး
အထပ္ျမင့္အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုကုိ ေဒသခံ မ်ားထက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူမ်ားက ၀ယ္ယူရန္ ပိုမို
စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္း ထိုစီမံ ကိန္းကို တာ၀န္ယူ
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိ ေသာ  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီက ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီးႏွင့္ ေရႊတိဂံု
ဘုရားလမ္းေထာင့္ တြင္ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္
ေရးကုမၸဏီက တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည့္ Junction
CityProject တြင္ ႐ံုး အေဆာက္အအံု (Office Tower)
ေဆာက္လုပ္ ရန္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၏၊အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ေနရာျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္
သည္ ယခင္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေနအထား
မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ၿငိမ္သက္ခဲ့ရာမွ
ယခုအခါတြင္ ျမစ္ကူးတံတားတစ္စင္းႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္
ခံုးေက်ာ္တံတားႏွစ္စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ...

» အျပည့္အစံုသို႔

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကိုအဓိကထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပါ၀င္ေသာ အိမ္ႏွင့္ အခန္းငွားလုပ္ငန္း စတင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္ေနထုိင္ရမည့္ ႏုိင္ငံျခားသား
မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈ ပါ၀င္သည့္
အိမ္မ်ားႏွင့္ အခန္းမ်ားကို ငွားရမ္း ေပးမည့္ ဗီလာ
တစ္ခု ကုိ ZAO Propertyက သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊
ေရႊသေျပအိမ္ရာတြင္ ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပန္းလႈိင္ ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာက အိမ္ရာသစ္မ်ားကုိ စတင္ေရာင္းခ်

ၿမိဳ႕စြန္ေဒသ အိမ္ရာေဈးေကာင္းသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ပါ၀င္ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း Serg Pun &
Associates ကုမၸဏီ က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ေနသည့္ ပန္းလႈိင္ ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာစီမံကိန္း က
အိမ္ရာသစ္မ်ားကုိ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔
တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ရန္ကုန္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ ံသက်န.ခသာ က ၎တုိ႔၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အိမ္ျခံေျမရွာေဖြသူမ်ား အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ လူႀကိဳက္
အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုကို ၎တုိ႔၏စစ္တမ္း မ်ားကို ကိုးကား၍ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယာဇာကီ၀ိုင္ယာႀကိဳး ျမန္မာျပည္၌ တရား၀င္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိမည္

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က ေလးႏွစ္အတြင္း ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာသျဖင့္ အဆိုပါ
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားအတြက္ အေရအေသြးျပည့္မီသည့္ လွ်ပ္စစ္ ၀ုိင္ယာ ႀကိဳးမ်ားကို ျဖည့္
တင္းေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ဂ်ပန္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္
Yazaki ေကဘယ္၀ုိင္ယာမ်ားကို KP solution and Consult Company Limitedက ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပထမဆံုး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
အေရာင္းမန္ေနဂ်ာMr. Suppakit  Sirawongvanich က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အလားအလာေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဖ္အမ္အိုင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္
အတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုင္းကို စိတ္၀င္စားလာၾကေသာ ျပည္
တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား မ်ားျပားလာရာ ယခုအခါတြင္ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားစြာပိုင္ဆုိင္ထား သည့္ FMIကုမၸဏီသည္
အိမ္ျခံေျမက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာမက
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏ႔ွံ တိုးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

မဂၤလာဒုံတြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ တန္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဇကမၻာတည္ေဆာက္မည္

ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ လ်က္
ရွိေသာ ေဇကမၻာကုမၸဏီသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Ho Hup ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ဇီး ဗီလာစ္ (Z
Villas) အိမ္ရာစီမံကိန္းကို မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရဲ႕ ဒီတစ္ပတ္ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္က႑

ၿမိဳ႕လယ္က အလုပ္ကုိလာဖို႔ တကၠစီျဖစ္ျဖစ္၊ ဘတ္စ္ကား
ျဖစ္ျဖစ္စီးၿပီး စိတ္ညစ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ယာဥ္
ေၾကာက်ပ္တဲ့လမ္းေတြကုိျဖတ္ၿပီး အလုပ္ကိုလာမယ့္အစား
ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာေနထိုင္ျခင္းက သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို ပိုၿပီး
တန္ဖိုးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑