Tuesday, 16 September 2014

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ထဲမွာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ
ေပါမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲ
က ကြ်မ္း က်င္လုပ္သားေတြလည္း ရွားပါးလာၿပီး ေန႔စား
လုပ္အားခေတြလည္း အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာတယ္လုိ႔
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေျပာပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လိုင္စင္မဲ့ အေဆာက္အအုံမ်ား အေရးယူႏိုင္ရန္ အကူအညီလို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္
ကန္ထ႐ိုက္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္သူမ်ား ပိုမုိေလ်ာ့
ပါးေစရန္အတြက္ လုိင္စင္မဲ့ကန္ထ႐ိုက္ေဆာက္သူမ်ားကို
အေရးယူႏိုင္ရန္ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္
အိမ္ပုိင္ရွင္၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္းကို ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္သြားမည္

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္
မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ မႈအဆင့္တြင္ ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း စီမံကိန္းအတြက္မဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေပးထားသည့္ စီပီဂ်ီအၾကံေပးပုဂၢလိက ကုမၸဏီ
လီမိတက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ မစၥနီနယန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေျမယာမ်ားကိုေဈးကစားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာ

ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ အိမ္ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ေဈးႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းမ်ားအျပင္ အိမ္၊ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းႏွင့္ ႐ံုးခန္း၊ ဆုိင္ခန္း ငွားရမ္းမႈမ်ားပါ
ေဈးႀကီးျမင့္ခဲ့ရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဥပေဒ ဘယ္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမလဲ

"ေျမပိုင္ရွင္က ေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးမ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက
တိုက္ခန္းမ်ားကို ဘဏ္က သိမ္းမည္"လို႔ ေရးထားတဲ့သတိ
ေပးခ်က္ကို တုိက္ခန္းမွာ ဘဏ္တာ၀န္ရွိသူေတြ လာကပ္မွ
ပဲ သူေနထိုင္ရာတိုက္ခန္းမွာ ျပႆနာရွိေနတာကို ေဒၚမင္း
မင္းစိုး သိလိုက္ရပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမသတ္ မွတ္ခ်က္ကို အေလးအနက္ထားသင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏အေဆာက္
အအုံႏွင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္း မ်ားတြင္လည္း ထင္သာျမင္သာ
သည့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၏၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာမႈမ်ား
တေန႔တျခား ႐ုပ္လုံးေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သီလ၀ါစီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္၊ျပည္သူကို အရွိအတိုင္း အသိေပးသြားမည္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ဒုတိယ အဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမဧရိယာ
ဟက္တာ ဧက ၄,၉၄၀ ခန္႔အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္
ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုတာ၀န္ယူ ေဆာင္ ရြက္မည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
အေျခစိုက္ ပတ္၀န္းက်င္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလီမိတက္ Enviromental Resources
Management (Japan) Limited (ERM (japan) Limited) ႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ပတ္၀န္း
က်င္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ (E-Guard Enviromental Services Co., Ltd) တို႔ကထုတ္ျပန္
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္က ျမန္မာတိုင္းမ္ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္

ဒီတစ္ပတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ က႑အတြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၾကာပဒုမၼာလမ္းထဲက ေခတ္မီလွပ
တဲ့ ႏွစ္ထပ္ တိုက္အငွားအိမ္ေလးတစ္လံုးကုိ ေရြးခ်ယ္
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလံုးခ်င္းအိမ္ေလးက ၁,၈၀၀
စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းၿပီး အက်ယ္ ၂,၄၀၀ စတုရန္း
ေပ ရွိတဲ့ျခံ၀င္းထဲမွာ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိအေဆာက္အအံုၿပိဳက်မႈတြင္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္သူမ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိ

အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ အပ်က္အစီးမ်ား ၾကားမွ
အသက္ရွင္သူ ေနာက္ထပ္သံုးဦးကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား
မ်ားက ကယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရေက်ာ္ေဈးသစ္ အခ်ိန္မီ အၿပီးေဆာက္မည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
စြာရွိေသာ္လည္း ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေရေက်ာ္ေဈး
အေဆာက္အအံုကို ၁၄ လအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္
ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနသည့္
ေအာင္ျမင္ျပည့္စုံကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ယခုလ
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ၿခံေျမက႑