တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူပါက အခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရစီစဥ္

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူပါက ဝယ္သူက
ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္အခမ်ားကို
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလင္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

ဒီစီမံကိန္းေတြထဲက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္မယ့္အေျခအေနေတြ၊ ညေစ်းေတြ ထပ္ဖြင့္မယ့္
အေျခအေနေတြ၊ ျမကြၽန္းသာထဲက အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕
အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မၾကာမီခ်ျပရန္ အစိုးရစီစဥ္ေန

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အိမ္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္း အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို
ယခုဇန္နဝါရီလကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင္ အစိုးရက အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးေအးလင္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္မႈ အားနည္းေနေသးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာစာရင္းအရ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ သက္တမ္းရင့္
အေဆာက္အအံု အေရအတြက္မွာ ၁၈၉ လံုး
ျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အရစ္က် ေငြေပးသြင္းႏုိင္ေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပုိမုိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လာမည့္ ၂ဝ၁၇

ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခန္႔ၾကာေအာင္
အရစ္က် ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္
ျဖစ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ား ပုိမုိ အေရာင္းအဝယ္
ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ဆုိၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္တြင္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ မႈမ်ား ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေလ်ာ့ၾကခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံု) ဌာနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးလ်က္ရွိရာ ဘ႑ာႏွစ္
အလိုက္ စာရင္းမ်ားအရ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မွာ ထက္ဝက္ေက်ာ္
ေလ်ာ့က် သြားေၾကာင္း အဆုိပါဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

၂ဝ၁၇ တြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား

လူဦးေရ သိပ္သည္းထူထပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏
ေနထုိင္မႈပံုစံကုိၾကည့္လွ်င္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားျဖင့္
ေနထိုင္ျခင္းထက္ ကြန္ဒိုႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ
ဝယ္ယူ၊ ငွားရမ္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားက 
ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယမန္ႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမျပပြဲမ်ားမွ ေရာင္းရေငြက်ပ္ ၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိ

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲမ်ားက ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား
အပါအဝင္ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား က်ပ္ေငြ ၇၅ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္
ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း iMyanmarHouse.com က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းေတြ ျပန္ေကာင္းလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတဲ့ ၂၀၁၇

၂၀၁၆ ခုႏွစ္သည္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
က႑အတြက္ အဆုိးရြားဆံုးႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္
ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္
လာမည္ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အစုိးရပါ၀င္မည့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ ၂၀၁၇

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ျပန္လည္ တိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႔ အစိုးရႏွင့္
ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား
ပုိမုိတုိးလာရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑