အရပ္စာခ်ဳပ္ေျမမ်ားတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္မႈ ပိုမ်ားလာ

တာေမြၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲကန္ထ႐ိုက္တိုက္တစ္လုံး၏ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳးတာေမြၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲကန္ထ႐ိုက္တိုက္တစ္လုံး၏ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က
တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ႏွစ္ ၆၀ သက္တမ္းရွိ ဂရန္ေျမမ်ားတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ မ်ား
ေဆာက္လုပ္ၾကရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂရန္ မရွိဘဲ အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာေျမမ်ား
ေပၚတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား ေဆာက္ လုပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေဆာက္လာ
ၾကတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုမွာ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ မေဆာက္တဲ့ လမ္းဆိုတာ မရွိသေလာက္ပဲ။
အရင္က ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ဂရန္ရွိတဲ့ ေနရာေတြ မွာပဲကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ ေဆာက္ေပမယ့္
အခု အရပ္စာခ်ဳပ္ပဲရွိတဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ အေဆာက္မ်ားလာၾက
တယ္" ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ မလတ္ကေျပာသည္။

ယခင္က အရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားကို မ၀ယ္ရဲၾကေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္
တြင္ တည္ေနရာ အေနအထား၊ ေနရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈႏွင့္ အေဆာက္အအံုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္
သက္ပါက ၀ယ္ယူၾကေၾကာင္း စိုင္းခြန္ ေနာင္ အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေရႊေမာင္
က ေျပာသည္။

"အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္မယ္ဆို ေျမကြက္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ လက္မွတ္ယူၿပီး သတင္းစာ
ထဲမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေၾကညာတယ္။ ခုနစ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္မယ့္သူမရွိရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္
အထား ခိုင္မာတယ္လို႔ ယူဆၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။ တည္ေနရာ၊ အခ်က္
အခ်ာက်ရင္ အရပ္စာခ်ဳပ္ ကို ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး နာမည္ႀကီး ကန္ထ႐ိုက္ေတြလည္း
အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြ ေဆာက္လာၾကပါတယ္"ဟု ဦးေရႊေမာင္ကေျပာသည္။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ ဂရန္ရွိသည့္ ေျမတြင္ ေဆာက္လုပ္ေသာတုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ စာခ်ဳပ္ေျမ
တြင္ေဆာက္ေသာ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေဈးႏႈန္းသိသာစြာ မကြာျခားပဲ သိန္း ဆယ္ဂဏန္း၀န္းက်င္
ခန္႔သာ ကြာျခားေၾကာင္း သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားကေျပာ
သည္။

"သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေတြ မွာ အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆာက္တဲ့အိမ္အမ်ားစု ရွိတယ္။
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ဆို တစ္ၿမိဳ႕လံုး နီးပါးေလာက္က အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆာက္တဲ့ အိမ္ေတြပဲ။
ဂရန္နဲ႔ ေဆာက္တဲ့အိမ္နဲ႔ အရပ္ စာခ်ဳပ္နဲ႔ေဆာက္တဲ့အိမ္ဆိုၿပီး ေဈးသိသိသာသာကြာတာမ်ဳိးမရွိ
ဘူး။ သူ႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ေပါက္ေဈး အတိုင္းနီးပါးေဈးရတယ္" ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး ေဆာင္ မလတ္က
ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ေဆာက္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ သံုးထပ္ခန္႔သာ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ေပး
ထားၿပီး ဂရန္ႏွင့္ေဆာက္ေသာ တုိက္ မ်ားမွာ လမ္းအက်ယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပၚမူတည္ၿပီး အထပ္ျမင့္
တည္ေဆာက္မႈမ်ားကုိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာက ခြင့္ျပဳထားသည္။

"အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆာက္တဲ့အိမ္ေတြကလည္း စည္ပင္ကခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ေဆာက္ရတာေတြပဲ။
တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ စည္ပင္သာယာက တစ္ခါတေလ အေဆာက္အအံု အရည္ အေသြး
လာစစ္တယ္။ အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ေဆာက္ ရင္ ေအာက္ဆံုးေျမညီထပ္က အျမင့္ ၁၂ ေပ၊ အေပၚႏွစ္
ထပ္က အျမင့္ကိုးေပစီပဲ ေဆာက္ခြင့္ ရွိတယ္။ အေဆာက္အအံုေဆာက္ၿပီးသြားရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔
အညီ ေဆာက္သလား မေဆာက္ဘူးလားကိုေတာ့ စည္ပင္ကလာစစ္ေဆးေပး တယ္" ဟု
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီ
တစ္ခုမွ တာ၀န္ခံျဖစ္သူက ေျပာသည္။

ယခင္က အရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ေဆာက္ေသာ တိုက္မ်ားကုိ သံုးထပ္ခြဲထိေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄
ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ သံုးထပ္အထိသာ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

"အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆာက္တဲ့တိုက္ခန္းနဲ႔ ဂရန္နဲ႔ေဆာက္တဲ့ တိုက္ခန္းေတြက သိန္း ဆယ္ဂဏန္း
ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ေဈးကြာေပမယ့္ ၀ယ္ၿပီးေနမယ့္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အရင္က အရပ္
စာခ်ဳပ္တိုက္ခန္းေတြကို မ၀ယ္ရဲၾကဘူး။ ဂရန္ရွိတဲ့ တိုက္ခန္းေတြ ေလာက္ ခိုင္မာမႈ မရွိဘူးလို႔
ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္း ဒီအရပ္ စာခ်ဳပ္တိုက္ခန္း ေတြကို ၀ယ္လာၾကပါတယ္"ဟု
သဃၤန္းကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုမင္းေဆြက ေျပာသည္။

အရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူေနထိုင္မည့္သူမ်ားသည္ အေဆာက္
အအံု အရည္အေသြးအေနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ကန္ထ႐ိုက္ အမည္ကို အေလးထားၾကၿပီး
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ သည္ဟုနာမည္ႀကီးေသာေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား က ေဆာက္လုပ္ေသာ
တုိက္မ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္ ၾကေၾကာင္း ကိုမင္းေဆြကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑