ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္မႈ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေနထုိင္ရန္ အတြက္ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ား
ငွားရမ္းမႈ သိသာစြာေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္ငွားရမ္းမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစတင္၍ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး
ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Estate Myanmar
အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

"၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစၿပီး နည္းလာတာ။ ႏုိင္ငံျခားသားအငွားေတြ က်တာေပါ့။ ၂၀၁၂ နဲ႔
ယွဥ္ရင္ ငွားရမ္းခမ်ားတဲ့ေနရာေတြ အပါ အ၀င္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အငွားက် လာ
တယ္" ဟု ဦးဟိန္းမုိးျမင့္လြင္က ျမန္မာ တုိင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးစအခ်ိန္က ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး
အေျခခ်ရန္ လာေရာက္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကသည့္အျပင္
က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားကလည္း ေဈးႏႈန္းျမင့္မားသည့္ တုိက္ခန္း၊ သုိ႔မဟုတ္
လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားကို မငွား လုိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီလည္းရၿပီး စဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့
အခ်ိန္ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ၀င္တာမ်ား တယ္။ တခ်ဳိ႕က ကုမၸဏီအေျခစိုက္ဖုိ႔လာၾက
တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငွားေပးလုိက္တဲ့လူေတြက အဆင္မေျပလုိ႔ဆုိၿပီး ျပန္သြား
ၾကတယ္။ ရွိေနေသးတဲ့ လူေတြက လည္း ငွားခအရမ္းမ်ားတဲ့ဟာမ်ဳိးကို ေရွာင္လာၾကတယ္။
လုံးခ်င္းသမားကလည္း ကြန္ဒုိေျပာင္း ၾကတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

"အရင္က ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ နဲ႔အထက္ လုံးခ်င္းအိမ္ေတြကုိေတာင္ ငွားရမ္းတာမ်ဳိးရွိခဲ့ ေပမယ့္
အခုဆုိရင္ အဲဒီေလာက္ေဈးကို ေရွာင္လာၾကတယ္။ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး သုံးေကာင္း
သုံးႏုိင္ေပမယ့္ လူေနဖုိ႔ အတြက္ကုိေတာ့ အဲဒီေလာက္သုံးတာ ရွားပါ တယ္။ အနည္းဆုံး
က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ ၁၅ သိန္း၀န္းက်င္ တုိက္ခန္းေတြကို ပုိရွာလာၾကတယ္" ဟု ဦးဟိန္းမိုးျမင့္လြင္က
ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မ်ားစြာ၀င္ေရာက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း
အေျခခ်ေနထုိင္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းမႈမ်ားမွာမူ ယခင္ႏႈန္းထားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးလ်က္
ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေနထုိင္
ရန္ႏွင့္ ႐ုံးခန္းအေသးစားမ်ား ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းႏွင့္ သပ္ရပ္က်ယ္
၀န္းေသာ တုိက္ခန္းမ်ား၊ လုံးခ်င္း အိမ္မ်ား ငွားရမ္းမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံျခား
သား ငွားရမ္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ေသခ်ာျပင္ဆင္ျပဳျပင္မႈမ်ားပါ ရွိ ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ရာငွား
ရမ္းလုိသူ မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေပါမ်ားျခင္းသည္ လည္း အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
၎တို႔က ေျပာသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကလည္း
ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းမႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံျခားသားအ၀င္နည္းသြားၿပီ။ အရင္ႏွစ္ ေတြနဲ႔ ယွဥ္လုိက္ရင္ ၂၀၁၄ မွာ အိမ္ငွားခ်င္တဲ့
ႏုိင္ငံျခားသားေတြ နည္းသြားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိ အခန္းျပန္အပ္ၿပီး ျပန္သြားတဲ့လူေတြေတာင္
ရွိတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရန္ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားမွာ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ လုိေသာ
လုပ္ငန္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားေခၚယူရာတြင္ အခက္အခဲ
မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ေျမေဈးႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဳိး ေဆာင္မ်ားက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑