လမ္းသစ္ရိပ္သာစီမံကိန္း မုိးမက်မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလုိ

ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္၊ညႇိႏိႈင္းဆဲျဖစ္သည့္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာ၊တိုက္တစ္ခု၏၊အတြင္းပိုင္း၌၊ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာေလွကားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္၊ညႇိႏိႈင္းဆဲျဖစ္သည့္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာ၊တိုက္တစ္ခု၏၊အတြင္းပိုင္း၌၊ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာေလွကားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းသစ္ရိပ္သာ ျပည္သူ႔ အိမ္ရာကို ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန က
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ မုိးမက်မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလုိေၾကာင္း
ေနထုိင္သူမ်ားက ယခုလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

"လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာကုိ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာအျဖစ္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ အိုးအိမ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးထား
ေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတုန္းပဲ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ စီမံကိန္းကုိ အျမန္ဆုံး
စေစခ်င္ပါတယ္" ဟု အဆိုပါရိပ္သာတြင္ေနထုိင္သူ ေဒၚခင္လွျမင့္ က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ အၿငိမ္းစား အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး မိသားစုအစဥ္အဆက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္လ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအိမ္ရာတြင္ေနထိုင္
သူမ်ားကေျပာသည္။

အိမ္ရာတြင္ ေလးထပ္တုိက္ ၁၁ လုံးပါ၀င္ၿပီး အဆုိပါတုိက္အိမ္မ်ားအားလုံးမွာ သက္တမ္း ၅၇
ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

"စည္ပင္ဥပေဒအရ ေနာက္သုံးႏွစ္ဆုိရင္ ဒီတုိက္ေတြဟာ အႏၲရာယ္ရွိအေဆာက္အအုံ အျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရေတာ့မွာပါ။ တုိက္ေတြက လည္း အရမ္းကို ယုိယြင္း ပ်က္စီးေနၿပီ။ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔က အႏၲရာယ္ကင္းကင္း စိတ္ခ်လက္ခ်ေနလုိ႔ရႏုိင္မယ့္ အိမ္ရာအသစ္ကို အျမန္ ဆုံး
တည္ေဆာက္ေစခ်င္တယ္" ဟု ေနထုိင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိန္၀င္းကေျပာသည္။

ေနထုိင္သူမ်ားက အိမ္ခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ အဂၤေတျပားမ်ားကြာက်ျခင္း၊ မုိးရြာပါက မ်က္ႏွာၾကက္
ကေရယုိျခင္း၊ တုိက္ခန္းေလွကား မ်ားေဆြးေျမ့ေနျခင္း၊ မိလႅာပိုက္မ်ား ေပါက္ျပဲေနမႈေၾကာင့္
အနံ႔ဆုိးမ်ားရရွိေနျခင္း၊ ေရေျမာင္း မ်ား ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေနေရးထုိင္ေရးခက္ခဲေနေၾကာင္း
ေျပာသည္။

"မုိးတြင္းဆုိရင္ မ်က္ႏွာၾကက္ကေရယုိၿပီး နံရံေတြကလည္း ေရေတြစီးက်လာေနၿပီ။ ေရဒဏ္ေၾကာင့္
နံရံကအဂၤေတေတြ အုတ္ေတြလည္း ေဆြးေျမ့ေနၿပီ။ ဒီမုိးတြင္းမေရာက္ ခင္ အျမန္စေစခ်င္တယ္"
ဟု ေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚလင္းလင္းကေျပာသည္။

အဆုိပါအိမ္ရာမွာ အစုိးရပိုင္အိမ္ရာျဖစ္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနက
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟုဆုိကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ငါးႀကိမ္ခန္႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ အဆင္ မေျပမႈမ်ားရွိ
သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုိးအိမ္ဌာန ဘက္က လာေရာက္
ညႇိႏိႈင္းျခင္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္းေနထုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အိမ္ရာတြင္ တုိက္ခန္းစုစုေပါင္း ၂၆၄ ခန္းရွိၿပီး ငါးခန္းက အိမ္ရာသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္
မည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ "အိုးအိမ္က တစ္အိမ္ေထာင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ စရိတ္
စုစုေပါင္း က်ပ္ေျခာက္သိန္းေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ တည္ေဆာက္ဆဲ ကာလမွာ ေျပာင္းေရႊ႕
ေနထုိင္ဖုိ႔ တစ္လကို က်ပ္သုံးသိန္း ႏႈန္းေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီး မူလ အခန္း၊ မူလ
အထပ္ပဲျပန္ရမယ္။ ကားပါကင္ တစ္စီးစာ ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဒါေတြသေဘာတူတယ္။
ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕က စတုရန္းေပ ၂,၀၀၀ က်ယ္တဲ့ အခန္းေပးရမယ္။ အခန္း အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အေထာက္အထားေပးရမယ္ဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိတယ္။ အုိးအိမ္ဘက္ကလည္း ဒါအစုိးရပိုင္ေနရာမုိ႔
အိမ္ပုိင္ကေတာ့ မေပးႏုိင္ ဘူး။ အဲဒီမွာ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္ ေျပာရမွာေပါ့" ဟု ဦးစိန္၀င္းက
ေျပာသည္။

အဆုိပါအိမ္ရာကုိ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက အထပ္ ၁၂ ထပ္ျမင့္ အဆင့္ျမင့္
အိမ္ရာအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္သည္။ ေနထုိင္သူမ်ားက မူလအခန္း၏
အက်ယ္၀န္းထက္ ၅၀ စတုရန္းေပ ပိုမုိက်ယ္၀န္း ေသာအခန္းမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္
အၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ရာတြင္ ေငြေၾကးထပ္မံ ေပးစရာမလုိဟု သေဘာတူထားေၾကာင္း ေနထိုင္
သူမ်ားကေျပာသည္။

"လမ္းသစ္ရိပ္သာ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ေနထိုင္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီအေဆာက္အအံုက သက္တမ္းၾကာေနတာ ဆိုေတာ့ အသစ္ျပန္ျပင္
ေဆာက္ဖို႔ သူတို႔ကုိနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုေတာ့ အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကုိ
ဦးစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဒီအိမ္ရာကုိ ျပန္ျပင္ေဆာက္ဖို႔တင္ျပလာရင္ ေဆာက္ေပးမယ္။
အမ်ားစုက ျပန္ျပင္ေဆာက္ဖို႔သေဘာမတူရင္ မေဆာက္ ခ်င္ရင္ ေဆာက္မေပးဘူး"ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္
အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္က ေျပာသည္။

လမ္းသစ္ရိပ္သာ အိမ္ရာစီမံကိန္းကုိ ၅၁ လမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကဲ့သို အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ေဆာက္
လိုၿပီး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ပါက ေနထိုင္သူမ်ားအခန္း ျပန္ရရွိေရး၊
ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ႏွင့္ အိမ္ငွားခမ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ၿပီး ရင္ လက္ရွိေနထိုင္တဲ့အခန္းအက်ယ္ထက္ တစ္ခန္း
ကုိ ၅၀ စတုရန္းေပ တိုးခ်ဲ႕ေပးမယ္။ ကားတစ္စီးစာ ကားပါကင္ တစ္ခန္းေပးမယ္။ အိမ္တည္
ေဆာက္ဆဲကာလ ၁၈ လအတြက္ အိမ္ငွားေနစရိတ္ တစ္လကို သံုးသိန္းနဲ႔ ၅၄ သိန္း ေပးမယ္။
အိမ္ေျပာင္းေရြ႕စရိတ္ကလည္း ေျခာက္သိန္းေပးမယ္။ အထပ္ျမင့္ေဆာက္ရင္ ေအာက္ဆံုးထပ္က
ကားပါကင္ျဖစ္သြားၿပီဆို ေတာ့ တိုက္ခန္းအထပ္က လက္ရွိထက္ တစ္ထပ္စီ အေပၚေရာက္
သြားမယ္" ဟု ဦးယုခိုင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑