ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္သူမ်ား အခက္ေတြ႕

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄ ရပ္ကြက္(ျမင္သာ)အတြင္း ကန္ထ႐ိုက္တိုက္တစ္လုံးေဆာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကို ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ကန္္ထ႐ိုက္တိုက္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍၊ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ေဇယ်ာလင္းေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄ ရပ္ကြက္(ျမင္သာ)အတြင္း ကန္ထ႐ိုက္တိုက္တစ္လုံးေဆာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကို ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ကန္္ထ႐ိုက္တိုက္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍၊ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ေဇယ်ာလင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္အခ်ဳိ႕တြင္ လူေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ရရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္
စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ တိုက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူထားၿပီး အမွန္တကယ္ေနထိုင္မည့္သူမ်ား
မွာ ေနထိုင္ခြင့္မရမီအခ်ိန္အေတာအတြင္း အိမ္ခန္းငွားရမ္းေနထိုင္ခမ်ား ပိုမုိကုန္က်သည့္အခက္
အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။|

"ကန္ထ႐ိုက္တိုက္အသစ္ေဆာက္ၿပီးရင္ လူေနခြင့္ပါမစ္တင္တာက အနည္းဆံုးတစ္လ ကေန ႏွစ္လ
ေလာက္ၾကာေနတယ္။ တကယ္ ဆို လူေနခြင့္ပါမစ္ရရင္ ေနလို႔ရမယ့္တိုက္က ပါမစ္မရေသးလို႔
အျပင္မွာထပ္ငွားေနရေတာ့ အိမ္ငွားခေတြပိုကုန္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေျမရွင္ေတြ အခက္အခဲျဖစ္
ရတယ္"ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း၍ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္
လုပ္ ေသာ ေျမပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေအးက ေျပာသည္။

ျမတ္မင္းေဆာက္လုပ္ေရးမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မင္းက "ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္ လုပ္ၿပီး လူေန
ခြင့္ပါမစ္ယူရတာ အျမဲတစ္လ ေလာက္ၾကာတယ္။ မီတာပါမစ္က်ၿပီးသြားရင္ လူေနခြင့္ပါမစ္က
မခက္ပါဘူး။ ေျမဂရန္ ျပႆနာရွိတဲ့တိုက္ခန္းေတြမွာပဲ ပါမစ္ယူ ရတာ အခ်ိန္အရမ္းၾကာတယ္"ဟု
ေျပာသည္။

ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားက အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈဂရန္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍
အ႐ႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားရွိေသာေျမ မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ မ်ားအတြက္
မူ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထား မႈမွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီသည္အထိ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အထပ္ငါးထပ္ႏွင့္ ငါးထပ္ထက္ပိုေသာအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ပါက လူေနခြင့္ ပါမစ္ကုိ
ရယူရၿပီး ထို႔ထက္နည္းေသာ အထပ္ ႏွင့္ အရပ္စာခ်ဳပ္သာရွိေသာ ေျမမ်ားတြင္ လူေနခြင့္ပါမစ္တင္စရာမလိုဘဲ ေနထိုင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"အေဆာက္အအံုကို ငါးထပ္ထက္ပိုျမင့္ ေအာင္ေဆာက္မွ လူေနခြင့္ပါမစ္တင္ဖို႔ လိုတာ။ ဂရန္ရွိ
တဲ့ေျမမွာ ေလးထပ္အျမင့္ထိ အေဆာက္အအံုေဆာက္ရင္ လူေနခြင့္ပါမစ္ တင္ဖို႔မလိုဘဲ အိမ္ပိုင္ရွင္
ျပန္ေနခြင့္ပဲ တင္ရ တာျဖစ္လို႔ ေစာင့္စရာမလိုေပမယ့္ ငါးထပ္ ကစၿပီး လူေနခြင့္တင္ရတယ္။ ဂရန္မွာ
ျပႆနာ တစ္ခုခုရွိရင္ လူေနခြင့္ ေစာင့္ရတာ အရမ္းၾကာၿပီး အဲဒီလိုျပႆနာရွိေနတဲ့ အိမ္ေတြအမ်ား
ႀကီးရွိေနလို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနက အဲဒီလို ျပႆနာေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္
တယ္"ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) မွလည္း
လူေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္အား စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက အထပ္နိမ့္
လ်င္သံုးရက္ႏွင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားအား တစ္ပတ္ျဖင့္ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ခ်ေပးေၾကာင္း
ဌာန၏ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေန၀င္းက ျမန္မာတုိင္းမ္ကို ေျပာသည္။

"တစ္လ၊ ႏွစ္လၾကာတယ္ဆုိတာ ေလွ်ာက္ ေျပာေနၾကတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ပတ္နဲ႔ ရေအာင္
လုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဘက္ က စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပည့္စံုဖုိ႔ေတာ့လုိ တယ္။ လုိအပ္တဲ့
စာရြက္စာတမ္းေတြစံုလင္ မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဌာနက ဌာနမႉးကိုယ္တုိင္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔သြားစစ္ေဆး
ေပးၿပီး တစ္ပတ္နဲ႔ရေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ဘာမွမျပည့္စံုဘဲနဲ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေတြ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ခ်ေပးလို႔မရပါဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ထံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားပါက ကန္ထ႐ိုက္
ေဆာက္လုပ္သူမ်ားမွာ အခြန္ေထာက္ခံခ်က္၊ မီးသတ္ေထာက္ခံခ်က္၊ မီတာေထာက္ခံခ်က္၊
ေရသန္႔ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ လမ္းတံတားေထာက္ခံခ်က္အစရွိသည့္ တိုက္ခန္းတစ္ခုတြင္ လိုအပ္
သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပါရွိ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေထာက္ခံခ်က္ အျပည့္ အစံုမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္း
မ်ားအား အဆုိပါဌာနမွ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရွိမရွိကို စစ္ေဆးကာ စစ္ေဆးခ်က္ ေအာင္ျမင္မွသာလွ်င္
ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ခ်ေပးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြက မီးသတ္၊ ေလွကား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရမရ၊ အဲ့ဒါေတြအကုန္လံုးကို
အဲဒီအေဆာက္အအံုမွာ လုိက္စစ္ရတာ။ ရွစ္ထပ္နဲ႔အထက္ အေဆာက္အအံု ေတြဆုိ ဓာတ္ေလွကား
ရွိမရွိ စစ္ရတယ္။ အဲဒါ ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မၿပီးေသးဘဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ဘက္က ေနထုိင္ခြင့္ ေပးလုိ႔
မရပါဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတာကို ေနထုိင္ ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ အဲဒီမွာေနမယ့္သူေတြ အႏၲ
ရာယ္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္" ဟု ဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အရပ္စာခ်ဳပ္ေျမမ်ားတြင္ လူ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ ေစာင့္ဆုိင္းရသည္ထက္ မီတာရရွိရန္ေစာင့္
ရသည္က ပိုမိုၾကာတတ္ ၿပီး မီတာမက်ျခင္းကို လူေနခြင့္ပါမစ္မက်ေသးဟု မွားယြင္းယူဆေနသူမ်ား
လည္းရွိၾကေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူေနထုိင္ခြင့္မရရွိျခင္းအေပၚအေၾကာင္းျပဳ
၍ အခ်ဳိ႕ပြဲစားမ်ားမွာ အခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ပိုက္ဆံပိုမိုေတာင္းမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ဦးေန၀င္းက
ေျပာသည္။

"တခ်ဳိ႕ပြဲစားေတြက လူေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ ရတာခက္တယ္ဆုိၿပီး အိမ္ရွင္ေတြဆီကေန ပိုက္ဆံေတြ
ညာေတာင္းၾကတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ အိမ္ရွင္ေတြ ကိုယ္တုိင္ဌာနကို လာၿပီးေမး ေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔ဘက္က ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္က ပါမစ္ေပးၿပီးသားပါဆုိၿပီး ျပန္ေျပာ ရတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့
အိမ္ရွင္ကိုယ္တုိင္ စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစုံနဲ႔ ဌာနကိုလာၿပီး ကိုယ္တုိင္ေလွ်ာက္တာ အေကာင္း
ဆံုးပါပဲ" ဟု ဦးေန၀င္းကေျပာသည္။

ေနထုိင္ခြင့္မရရွိေသးသည့္ အေဆာက္အအံုတြင္ ေနထုိင္ပါက စည္ပင္သာယာက တရားစြဲဆုိမည္
ျဖစ္ကာ ကန္ထ႐ိုက္ ေဆာက္ လုပ္သူမွာ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းေပးေဆာင္
ရမည္ ျဖစ္သည္။

"သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွာ အရပ္စာခ်ဳပ္ ေျမေပၚ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္တာေတြမ်ားလို႔
ဒီလိုကိစၥေတြ အျဖစ္မ်ားတယ္။ အရပ္စာခ်ဳပ္ေျမက လူေနခြင့္ ပါမစ္တင္စရာ မလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ မီတာ
ပါမစ္ေစာင့္ရတာက်ေတာ့ အရမ္းၾကာတယ္။ မီတာပါမစ္မရေသးတာကုိ လူေနခြင့္မရေသးဘူးလို႔
မွားယူဆေနသူေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္"ဟု ဦးေအာင္ မင္းက ေျပာသည္။

အရပ္စာခ်ဳပ္ေျမမ်ားတြင္ မီတာပါမစ္ေစာင့္ဆိုင္းရသည္မွာ ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မီတာပါမစ္က်သည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ မီတာပါမစ္မပါဘဲ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေဈး ေလွ်ာ့ကာ ေရာင္းခ်ၾကေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

"ႏွစ္ ၆၀ ဂရန္မရွိတ့ဲေျမမွာ လူေနခြင့္ပါမစ္တင္စရာမလိုေပမယ့္ မီတာပါမစ္ေစာင့္ ရတာ ၾကာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက မီတာပါမစ္ရတဲ့အခ်ိန္အထိ
ေစာင့္မေနေတာ့ ဘဲ မီတာပါမစ္မရႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကုိ ဆယ္သိန္းေလွ်ာ့ေပး
တယ္။ ေနမယ့္သူေတြက သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ဆက္ေလွ်ာက္ၾကတာရွိတယ္။ သဃၤန္းကြ်န္း ဘက္
မွာ မီးမရွိဘဲေနေနၾကတဲ့ တိုက္ခန္းေတြ အမ်ားႀကီးပဲရွိတယ္"ဟု သဃၤန္းကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑