ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈ အတြက္ အခြန္စံႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္

ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အိမ္ျခံေျမ အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား တစ္ ေျပးညီျဖစ္ေစ
ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္းအလိုက္ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမစံႏႈန္းမ်ား
ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တရား၀င္ ေၾကညာ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္
ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အသစ္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ
မ်ားက ေျပာသည္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းက ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြ
ေပၚမွာ အခြန္ေကာက္ခံ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ေဈး၊ ေျမေဈး
ေတြက ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္သြားတာေတြ ရွိသလို က်သြားတာေတြလဲရွိေနပါတယ္။ ေဈးကြက္ထဲမွာ
အခုလက္ရွိေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ တစ္ေပပတ္လည္ စံႏႈန္းေတြကို ျပန္
လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တာပါ" ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ ဌာနမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ျမန္မာ
တုိင္း(မ္)ကို ေျပာ သည္။

အဆုိပါဌာနက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ယခု စံႏႈန္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စံႏႈန္းအသစ္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးပါၿပီ။ လက္ရွိေဈးကြက္ထဲကေပါက္ေဈး
ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေလွ်ာ့သင့္တာေလွ်ာ့၊ တိုးသင့္
တာတုိး၊ ေျပာင္းလဲဖုိ႔မလိုတာေတြကိုလည္း ဒီအတုိင္း ထားၿပီး ျပန္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ထားတာ
ေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပထားပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕
ကတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဆက္ၿပီးတင္ျပပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက အတည္ျပဳ
ၿပီးရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြ ကို တရား၀င္ေၾကညာသြားမွာပါ" ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမစံႏႈန္း မ်ားသည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ တစ္ေပပတ္လည္
ေဈးႏႈန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ား
ဦးစီးဌာန ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ ေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္း ထားမ်ားတြင္
ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ေနရာျဖစ္ေသာ လမ္းမေတာ္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ
မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္ လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတို႔ရွိ
အိမ္ျခံေျမ မ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါက အခြန္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ေပ
ပတ္လည္ေျမစံႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၂၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ အဆုိပါေနရာမ်ား၏ အိမ္ျခံေျမ ေဈးႏႈန္းေပါက္ေဈးမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေပ
ပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိး ေဆာင္မ်ားက
ေျပာသည္။

"အခြန္ဦးစီးဌာနက အခြန္ေဆာင္ဖုိ႔ အတြက္ ေျမစံႏႈန္းေတြကို လက္ရွိေပါက္ေဈး ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ
ေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနမယ္ဆုိေတာ့ တခ်ဳိ႕စံႏႈန္းေတြလည္း မ်ားလာ ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ
ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့ ေဈးႏႈန္း မွာေတာင္ အခြန္ေဆာင္သူေတြက နည္းပါး တာ စံႏႈန္းကပိုၿပီးျမင့္မယ္
ဆုိရင္ေတာ့ အခြန္ ေဆာင္တဲ့သူေတြ ပိုနည္းလာမွာကို စိုးရိမ္ ရပါတယ္" ဟု ေရႊကံေျမ အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက အိမ္ျခံေျမ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္ေပ ပတ္လည္
ေျမစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ တေျပးညီတည္းျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမုိရွိေစရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားကို
ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဌာနမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဒီေနရာ ဒီလမ္းေတြမွာ ဒီစံႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းၿပီး ၀ယ္ၿပီး ပစၥည္းေတြ
ကို အခြန္ေကာက္ဖို႔အတြက္ပဲ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။ ေျမေဈး အိမ္ေဈးေတြကိုခ်ဳပ္ကိုင္ဖုိ႔အတြက္
သတ္မွတ္ခဲ့တာမဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီလုိမ်ဳိးသတ္မွတ္လုိက္တဲ့အတြက္ အခြန္ေဆာင္တဲ့သူေတြ
အတြက္ အရင္ ကထက္ ပိုၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အရင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အားနည္းခဲ့ေတာ့ အခြန္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အခြန္ေဆာင္သူေတြရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ရွိခဲ့
ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑