ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က်ပ္ ၅၅ ဘီလ်ံ သုံးစြဲမည္

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက က်ပ္ေငြ ၅၅ ဘီလ်ံခန္႔ ထပ္မံသုံးစြဲ သြားရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာတြင္ "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း၊ တံတား) က ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ သြယ္တန္းထား
ေသာ လမ္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တုိးတက္ မ်ားျပားလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
ေမာင္းႏွင္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္" ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေကာ္မတီသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၃ ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခုံးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊
လမ္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ က်ပ္ ၃၈ ဒသမ ၆၅
ဘီလ်ံသုံးစြဲခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၄၀ ျဖစ္သည္။

ယခု ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လမ္းေဘး၀ဲယာရွိပလက္ေဖာင္းမ်ား ျပဳျပင္ ျခင္း၊ လမ္းမ်ား
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဠမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ေရေျမာင္း ဖုံးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊
အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္ တုိ႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဌာနကေၾက
ညာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းႏ်င့္ ေတာင္ပိုင္းကိုဆက္သြယ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ၏
အေရွကဘက္ကားလမ္းမ်ား ကုိလည္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေရေျမာင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ ျခင္း၊ ဗရစုပ္စက္မ်ားျဖင့္ ေရစုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ေရသုိ
ေလွာင္ကန္မ်ား တူးေဖာ္သုိေလွာင္ျခင္း တုိ႔ကုိပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ပထမေလးလပတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီက လမ္းျပဳျပင္ ျခင္း၊လမ္းသားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဗရေျမာင္းျပဳျပင္ ရွင္းလင္းျခင္းႏ်င့္ ေရေျမာင္းဖုံးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္
အဆင့္အထိ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိဘဲ မုိးမ်ားစြာရြာသြန္းေသာေၾကာင့္ ဆင္ေျခဖုံး ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕
တြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေနထူထပ္ေသာ ေတာင္ ဥကၠလာပမွာ အထင္ရွား
ဆုံးသာဓက ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ပြားမႈ
ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္တံတား၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊
ဆိပ္ကမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ ႏ်င့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇါန္လကတည္းက စစ္တမ္း
ေကာက္ယူေနၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဇူလုိင္လေနာက္ ဆုံးပတ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑