ဟံသာ၀တီ ေလယာဥ္ကြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ျပင္ ေျမေဈးမ်ား ဆက္တက္ေန

ဟံသာ၀တီ ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုတ္ျခည္း
လူအမ်ားစိတ္၀င္စားလာသည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ျပင္ေနရာမ်ားရွိ အိမ္ျခံေျမေဈးမ်ား သည္ တစ္ႏွစ္နီးပါး
ၾကာျမင့္ေနေသးသည့္တိုင္ ေဈးမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး
ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ေလဆိပ္စီမံကိန္းသတင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္တုန္းက ေလဆိပ္နားက ေျမေဈး
ေတြ သိသိသာသာ တက္သြားခဲ့တယ္။ ခုခ်ိန္ထိလည္း ပဲခူး ၿမိဳ႕ျပင္က ေျမေဈးေတြက ဆက္တက္
ေန တုန္းပဲ။ ပဲခူးၿမိဳ႕ျပင္က ေျမေတြကို ၀ယ္ခ်င္ တဲ့သူလည္း မ်ားေနတုန္းပဲ"ဟု မဟာ ပဲခူးေျမ
အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ မန္ေနဂ်ာဦးျမင့္က ေျပာသည္။ စီမံကိန္းမတိုင္ခင္က တစ္ဧကလွ်င္
က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ေပါက္ေဈးရွိေသာေျမကြက္မ်ားမွာ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္
မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ ျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ေလဆိပ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ျပင္ ကေျမေတြ ၀ယ္လိုအားမ်ားသလိုပဲ ရန္ကုန္ မႏၲေလး
အျမန္ကားလမ္းမေဘး က ေျမကြက္ေတြလည္း ၀ယ္လိုအားမ်ား ၿပီး ေဈးတက္လာတယ္"ဟု
ပဲခူးၿမိဳ႕ခံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေအာင္ေဆြ က ေျပာသည္။ မဟာပဲခူးေျမ အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္က "ေလဆိပ္နားက ေျမေဈးေတြေလာက္ တစ္ဧကကို သိန္း
ေထာင္ခ်ီေဈးမျမင့္ခဲ့ေပမယ့္ ကားလမ္းက ေျမကြက္ေတြလည္း တစ္ဧက သိန္းရွစ္ရာ ေက်ာ္
ေလာက္အထိ သိသိသာသာ ေဈး တက္လာတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ခံမ်ားပင္ ၀ယ္ယူရန္စိတ္မ၀င္ စားဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္မရွိေသာေျမကြက္ မ်ားမွာ စီမံကိန္း
ေၾကာင့္ ၀ယ္သူအႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ သိန္းဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းအထိ
တက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ပဲခူး လမ္းပိုင္းၾကားရွိေျမမ်ား မွာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ႏ်င့္ ပဲခူးတစ္ဆက္
တည္းျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားႏ်င့္ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ား
ေဆာက္လုပ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္သေဘာျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးေအာင္ေဆြက ေျပာ သည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ရွိေျမမ်ား ေဈးအျမင့္ပိုင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ပဲခူး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း
ေျမကြက္မ်ားမွာ ေဈးသိသိသာသာမတက္ဘဲ ၀ယ္ေရာင္းျပဳလုပ္သူ မ်ားလည္းမရွိေၾကာင္း
ပဲခူးၿမိဳကနယ္ရွိ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ပဲခူးၿမိဳကျပင္ေျမကြက္ေတြကုိပဲ စိတ္၀င္ တစားလိုက္၀ယ္သူေတြရွိေပမယ့္ ၿမိဳ႕တြင္း ကေျမကြက္
ေတြကိုေတာ့ လိုက္၀ယ္တာ မ်ဳိး သိပ္မရွိေသးဘူး"ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး ေဆာင္ ဦးျမင့္ကေျပာ
သည္။

စီမံကိန္းမစမီမွ စီမံကိန္းစတင္ေနသည့္အခ်ိန္ထိ ေဈးမ်ားျမင့္တက္ေနေသးေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ "အစိုးရက တစ္ေပပတ္လည္ေျမ ေဈးေတြ သတ္မွတ္လိုက္
တဲ့အခ်ိန္ တျခား ေနရာေတြမွာ ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ ေတြ ခဏေလာက္ေအးသြားတဲ့အခ်ိန္
မွာ ေတာင္ ပဲခူးဟံသာ၀တီေလဆိပ္နား က ေျမကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ မႏၲေလး အျမန္လမ္းမွာရွိတဲ့
ပဲခူးနဲ႔ ရန္ကုန္ၾကားက ေျမကြက္ေတြကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ဆက္ျဖစ္ေနတယ္"ဟု
ဦးေအာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္-ပဲခူး လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရြာသာႀကီး၊ လွည္းကူး၊ ႊင္းတေကာ္ႏ်င့္ အင္းတိုင္ၿမိဳ႕နယ္
တို႔ရွိ ေျမေဈးမ်ားမွာ လည္း ေျမအေနအထားေပၚမူတည္ ကာ ေျမေဈး ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့
ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ "ၿမိဳ႕ထဲမွာရွိတဲ့ ေျမေဈးေတြက အရမ္း
ျမင့္လာၿပီး မ၀ယ္ႏုိင္ေတာ့လို႔ ၿမိဳ႕ျပင္ မွာ ေျမကြက္ေတြလိုက္၀ယ္လာၾကတယ္။လွည္းကူး၊ ရြာသာႀကီးဘက္တစ္ေလွ်ာက္ ေျမေတြလည္း ေဈးထပ္တက္ႏုိင္တယ္။ ေျမကြက္ေဈးေတြက
မႏွစ္ကထက္ ဒီႏွစ္ မွာ ပိုပိုၿပီးတက္လာၾကတာ မ်ားလာ တယ္" ဟု ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ဟံသာ၀တီေလဆိပ္က အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ေျခကုပ္ယူၿပီး တည္ေဆာက္ေနတာ
ဆိုေတာ့ ပဲခူးနဲ႔ ရန္ကုန္က ေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ေတာက္ ေလွ်ာက္ဆက္သြားႏိုင္ၿပီး အဲဒီေနရာ
ၾကားက အမွတ္(၂)နဲ႔ အမွတ္(၃) အျမန္ လမ္းမႀကီးေတြေပၚက ေျမေဈးေတြလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ
ထပ္တက္လာႏုိင္တယ္။ အဲဒီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြ ထပ္ေပၚလာခဲ့ရင္လည္း
ေျမေဈးေတြ ထပ္တက္ႏိုင္တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဟံသာ၀တီေလဆိပ္နားရွိ ေျမေဈး မ်ားမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၀ မွ ၂,၀၀၀ အထိ
ရွိသည္။ ရန္ကုန္ မႏၲေလး အျမန္လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိ ေျမေဈးမ်ားမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း
၅၀၀ မွ ၁,၀၀၀ ခန္႔အထိရွိ ၿပီး ပဲခူးၿမိဳကနယ္တြင္းရွိ ေျမေဈးမ်ား ၏ ကာလေပါက္ေဈးမွာ တစ္ဧက
လွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ မွ ၅၀၀ အထိရွိကာ ေဈးဆက္ တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑