ေရရွည္ျပႆနာအတြက္ အေဆာက္အအုံ ၾကံ့ခုိင္ မႈကို ပိုမိုအေလးေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီ

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ အေဆာက္အအုံၾကံ့ခိုင္မႈကို ပိုမိုအေလးထားသင့္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ အေဆာက္အအုံၾကံ့ခိုင္မႈကို ပိုမိုအေလးထားသင့္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူေန ထူထပ္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္တိုက္
မ်ားတိမ္းေစာင္းျခင္းႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ႕ ၿပိဳက်ျခင္း အစရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားလာ ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း အေဆာက္အအုံ ၾကံ့ခုိင္မႈ ဆိုသည့္ လုံျခံဳေရးအသိမွာ ေနထုိင္သူမ်ား အတြက္
သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားကေျပာသည္။

ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာၫႊန္႔ရပ္ကြက္အတြင္း ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေျခာက္
ထပ္တုိက္တစ္လုံး၏ အေပၚဆုံးထပ္မွ ေနကာအမုိးပိုင္းၿပိဳက်ကာ တုိက္မွာလည္းအနည္းငယ္ယုိင္
သြားေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းကလည္း အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ရွိ ရွစ္ထပ္ပါ ကန္ထ႐ုိက္
တုိက္၏ ေနာက္ေဘးျခမ္း အက္ကြဲတိမ္းေစာင္းခဲ့ျခင္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလးထပ္
တုိက္ အတြင္းေလွကား ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
သက္တမ္းႏုကန္ထ႐ုိက္တုိက္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ၿပိဳက်ျခင္း၊ နံရံအက္ကြဲျခင္းႏွင့္ တိမ္း
ေစာင္းျခင္းမ်ား ခုနစ္ႀကိမ္ ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း 7 Day ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"လူေန အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံေတြ ကေတာ့ စိတ္မခ်ရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ လက္ရွိ ေနတဲ့တုိက္
ေတာင္မွ လူေနတာႏွစ္နည္းနည္းပဲရွိေသးတယ္။ ေနာက္ေဖးေလွကားေတြက ပ်က္စီးေနၿပီ။ အစ
ကတည္းက အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ပစၥည္းကုိ မသုံးခဲ့တာေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ေျပာရမယ္ထင္တယ္"
ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ကိုလႈိင္ျမတ္က ေျပာသည္။

၎ေနထုိင္သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခုနစ္ထပ္တုိက္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သုံးႏွစ္ၾကာေဆာက္
လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လူေနထုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ေနထုိင္ၿပီးႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္
ေနာက္ေဖးဘက္ရွိ အေရးေပၚေလွကားမ်ားမွာ ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးလာေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"တ႐ုတ္မသာေတြမွာ ကားတုိ႔၊ ေငြတုိ႔ ထည့္ေပးသလုိပဲ။ ကန္ထ႐ုိက္ေတြကလည္း ဒီေလွကားထည့္
တယ္ဆုိတာကလည္း အျဖစ္ေလာက္ပဲလုပ္ေပးထားတာ။ သက္ဆုိင္ရာက လာစစ္ရင္ေတာ့ လိုအပ္
တဲ့အဂၤါရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီ တယ္ေပါ့။ အရည္အေသြးကိုက်ေတာ့ ဘယ္သူ ကမွလည္း ေသခ်ာစစ္ေဆး
တာမဟုတ္ဘူး။ ကန္ထ႐ုိက္ေတြကအကုန္လုံး ကြ်န္ေတာ္ ေျပာသလို ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေပမယ့္ အေတာ္
မ်ားမ်ားကေတာ့ အရည္အေသြးထက္ ျမန္ျမန္ ေဆာက္ၿပီး ျမန္ျမန္အပ္ဖုိ႔ကို ဦးစားေပး တယ္လုိ႔ျမင္
တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာသည့္အားေလ်ာ္စြာ အိမ္ျခံေျမက႑လည္း တစ္ဆက္တည္း
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသကဲ့ သို႔ အထပ္ျမင့္တုိက္
မ်ားႏွင့္ ကြန္ဒုိမီနီယံ မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားလည္း
ေနရာအႏွံ႔တြင္ ယခင္ကထက္ သိသာစြာ ပိုမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

လူေနရပ္ကြက္ငယ္မ်ားရွိ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား အား အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ ေဆာက္ လုပ္ရန္
လာေရာက္စည္း႐ုံးမႈမ်ားလည္းရွိလာ ၾကၿပီး ေျမပိုင္ရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း အခန္း ရရွိမည့္ အက်ဳိး
အျမတ္အတြက္ ကန္ထ႐ုိက္ လက္အပ္ကာ အထပ္ျမင့္တုိက္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားလည္း တစ္စ
တစ္စ ပိုမိုမ်ားျပားလာၾကသည္မွာ ယခုထက္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

"အထပ္ျမင့္တုိက္တစ္တုိက္မွာ ရွိရမယ့္ အဂၤါရပ္၊ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိဆုိတာအျပင္
အရည္အေသြးကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့မွ လူေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ဆုိတာ ထုတ္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ထင္
ပါတယ္။ အထပ္ျမင့္တုိက္တစ္တုိက္မွာ ေနထုိင္တဲ့မိသားစု၀င္က မ်ားတဲ့အတြက္ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္
လူေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ကိုပါ စိုးရိမ္ရတယ္။ ေျမပိုင္ရွင္နဲ႔ ကန္ထ႐ုိက္ အဆင္ေျပ႐ုံနဲ႔ တင္မၿပီး
ဘဲ ဒီတုိက္မွာေနထုိင္မယ့္လူေတြအတြက္ကိုပါ ထည့္စဥ္းစားၿပီး ေစတနာပါပါနဲ႔ လုပ္ေစခ်င္တယ္"
ဟု ကိုလႈိင္ျမတ္က ေျပာ သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာပါက ေနထိုင္သူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို တရားစြဲဆိုျခင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ တိုင္းတန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္
ၾကသည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဆိုပါအေလ့အထမ်ားကို မၾကားမိေသး
ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဒီကလူေတြအတြက္ကေတာ့ ၀င္ေငြအေနအထားအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အေနအထား
အရပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနထုိင္မယ္ဆိုရင္ အရည္အေသြးကုိ သိပ္ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိတဲ့ပုံစံ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔
ျမင္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာက လုပ္ငန္း အစကတည္းက ေသခ်ာၾကပ္မတ္
ေပးရင္ ကန္ထ႐ုိက္ေတြလည္း အရည္အေသြးပိုင္း ကုိ ပုိအေလးထားလာမယ္လုိ႔ထင္တယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ မစႏၵာကလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ထားရေသာ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္း
ခြင္မ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ယုံၾကည္ ကုိးစား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာ
သည္။

"အေဆာက္အအုံေတြရဲ႕ ၾကံ့ခုိင္မႈကေတာ့ သိပ္မယုံရဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာက္ လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းေတြကလည္း အရမ္းမ်ား လာတဲ့အတြက္ ဘယ္ကုမၸဏီက ဘာဆုိၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်
ရမႈရွိဖို႔ဆုိတာက မသိႏုိင္ေတာ့ဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ကြ်န္မတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မွာဆုိ ေဆာက္လုပ္
ေရးေတြက ဒီဘက္ႏွစ္ပိုင္းမွာ အရမ္းမ်ား လာတယ္။ ကုိယ့္အိမ္ပတ္၀န္းက်င္မွာတင္ အထပ္ျမင့္
ေဆာက္ဖုိ႔ ကန္ထ႐ိုက္အပ္ၾက တာေတြ မ်ားလာတယ္။ အဲဒီထဲက တခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေတြဆုိ
အုတ္ျမစ္စခ်ကတည္းက ပုံစံမမွန္တာ ေတြ႕ေနရတာဆုိေတာ့ အျခား အထပ္ျမင့္တုိက္ေတြကုိပါ
ယုံရပါ့မလား ဆိုတဲ့ သံသယက ၀င္လာတယ္" ဟု မစႏၵာက ေျပာသည္။

ကန္ထ႐ုိက္တုိက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းႏွင့္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္း
ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံ လုိင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာက အနီး ကပ္ႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္
ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအုံဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာ
တုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ ၾကံ႕ခုိင္မႈနဲ႔ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးမႈအပုိင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စည္းကမ္း
ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီစည္းကမ္း ခ်က္ေတြအတုိင္းပဲ စစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ က သံေဘာင္
အသုံးျပဳတာ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း လုပ္တာ၊ အဂၤေတေဖ်ာ္စပ္တာ စတဲ့အပိုင္း ေတြကို စစ္တယ္။
ေနာက္ၿပီး ဆုိက္ေတြမွာ လုိင္စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ရွိရပါ တယ္။ အဓိကက အဲဒီအင္ဂ်င္နီ
ယာက စည္းကမ္းလုိက္နာၿပီးေတာ့ အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ ေပးဖုိ႔လုိတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၂၄ နာရီေတာ့ ေစာင့္မၾကည့္ႏုိင္ဘူးေလ။ အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးေပးတယ္။
ေဖာင္ေဒးရွင္းေလာင္း ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး သတင္းပုိ႔အေၾကာင္းၾကား တာေတြရွိရင္လည္း စစ္ေဆးေပး
တယ္" ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာသည္။ စစ္ေဆးရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္
မကိုက္ညီဘဲ၊ စံႏႈန္းမမီဘဲ ေဆာက္လုပ္ထား ျခင္းမ်ားရွိပါက လုပ္ငန္းခြင္ ရပ္နားေစျခင္း၊ ျပန္ဖ်က္၍
စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာက္ေစျခင္း၊ လုိင္စင္ပိတ္သိမ္း ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာ အေရး
ယူေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သက္တမ္းႏု ကန္ထ႐ုိက္တုိက္ မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ရျခင္းမွာ အရည္အေသြး မျပည့္မီ
ျခင္းတစ္ခုတည္း ေၾကာင့္ဟုတ္ပဲ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

"ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူဆုိ တာ အေဆာက္အအုံရဲ႕ၾကံ႕ခုိင္မႈနဲ႔ ေနထုိင္ သူေတြ
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ရာႏႈန္း ျပည့္ ထည့္စဥ္းစားရပါတယ္။ ၾကံ႕ခုိင္မႈ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ လုံျခံဳ
စိတ္ခ်ရတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လုိအပ္ သလုိ လုပ္ကုိင္ၾကတဲ့ နည္းစနစ္
ေသခ်ာဖုိ႔ လည္း လုိတယ္။ အသုံးျပဳမယ့္ပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာဖို႔လုိတယ္" အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ
သာေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရတုိးပြားလာသည္ ႏွင့္အမွ် အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာသည့္ အတြက္
ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကသုိ႔ အလြယ္ တကူ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ရွိလာၿပီး မလုိလား အပ္သည့္
အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"မေသခ်ာမေရရာမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာ တဲ့ ဒီမေကာင္းတဲ့ျဖစ္စဥ္ မေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြေ
ၾကာင့္ သံသယေတြျဖစ္လာ ရတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ တာကို ေလ့လာၾကည့္
မယ္ဆိုရင္ သင္႐ုိးေတြ ဟာ ႏုိင္ငံျခားကသင္႐ုိးေတြနဲ႔ မကြာလွပါ ဘူး။ အယူအဆ သေဘာတရား
ေတြ အကုန္အတူတူပါပဲ။ ဒါေတြဘာလုိ႔ျဖစ္သလဲဆိုရင္ လုိက္နာမႈမရွိလို႔ပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာတဲ့အခါ မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကထဲ ၀င္ရတာ မခဲယဥ္းဘူးလို႔
ယူဆၿပီး လြယ္လြယ္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္တဲ့လူေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ ေဈးကြက္နဲ႔ မိမိကိုယ္က်ဳိး
ကုိပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္တဲ့အခါမွာ မလုိလားအပ္တဲ့ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံ
ေတာ္ကလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးဖုိ႔သင့္လာပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာမွာ လည္း
ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြ ရွိၿပီးသား ျဖစ္သလုိ စစ္ေဆးတာလည္းရွိတဲ့အတြက္ အားလုံးက ပီပီျပင္ျပင္
ေသေသခ်ာခ်ာ ျဖစ္လာ ဖုိ႔ပဲ လုိအပ္ပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာသာေအးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာယူနစ္ေပါင္း ၃၆,၀၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိစာရင္းအရ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ရာ ယူနစ္ ၇,၂၀၀ ခန္႔ ပ်မ္းမွ်ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအေရအတြက္
ထဲမွ ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑