ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ လာမည့္ႏွစ္ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္မွန္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ယခုအခါတြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားခဲ့ၿပီး ယင္းလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သို႔
ထပ္မံတင္ျပကာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားကို အၿပီးသတ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဇန္န၀ါရီလတြင္က်င္းပ
သြားမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးရင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုပို႔ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ လႊတ္
ေတာ္အစည္းအေ၀းက ၿပီးသြား ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒက ေနာက္လာမယ့္ အစည္း
အေ၀းမွပဲ ေဆြးေႏြး ႏုိင္ေတာ့မယ္။ လာမယ့္အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ
ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္မယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲမႈတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ျပင္ဆင္အတည္
ျပဳခ်က္မ်ားမွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္သာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္တာ အတည္ျပဳတာ မတူတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ သူတုိ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မတူေတာ့ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿပီး ရွင္းရ မယ္" ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပခ်ိန္တြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒမူၾကမ္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

"သူ႔ဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္ေတြပါလာလုိ႔ ျပင္ဆင္ရတဲ့အခ်က္ ေတြ ေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာပါ"
ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၌ ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ား၏ ေျမယာအားစု ေပါင္းပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အခန္းပိုင္ဆုိင္
မႈ ခိုင္မာျခင္း မ်ားအတြက္ အဓိကထား ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေျမႀကီးကို စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္တာကို ကြန္ဒိုမီနီယံလုိ႔ ေခၚတာ၊ လူေတြ
က ကြန္ဒိုဆုိရင္ အထပ္ျမင့္ ရမယ္လို႔ ထင္ေနတာ၊ အထပ္က ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ အေရးႀကီးတာက
စုေပါင္း ပိုင္ဆုိင္မႈစနစ္ကို ဥပေဒအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တာ။ ေနာက္ၿပီး အခန္း ပိုင္ရွင္
ေတြ ေျမႀကီးကိုစုေပါင္း ပိုင္ဆုိင္တဲ့အတြက္ အခန္းပိုင္ဆုိင္မႈ ပိုခုိင္မာမယ္။ ျပင္ဆင္တာေတြ ျပဳျပင္
တာေတြ လုပ္တဲ့အခါ လြယ္ကူမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑