တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္သြားရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ရင္းႏွီးမတည္

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တန္ဖုိး နည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္ေပးထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီး
ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရွိ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၅ ႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဖုိးနည္းႏွင့္ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာတုိက္ခန္း ေပါင္း ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္
လ်ာထားၿပီး အဆုိပါ မတည္ေငြမွ လည္ပတ္သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ဒီ ဘီလ်ံ ၁၀၀ က ဘတ္ဂ်က္ထဲက မဟုတ္ ဘူး။ ဒါက 'အရင္းမေပ်ာက္ လွည့္လည္သုံးစြဲ ႏုိင္
ေသာ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ' လုိ႔ ေခၚတာေပါ့။ အခု ဘီလ်ံ ၁၀၀ ဆုိတာက လည္း တကယ္
တမ္းက်ေတာ့ အိမ္ရာ အား လုံးအတြက္ မေလာက္ငဘူး။ ဒီရန္ပုံေငြနဲ႔ရင္းၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုိက္
မယ္။ ျပန္ေရာင္းမယ္။ ေရာင္းတယ္ဆုိရာ မွာလည္း အစုိးရရဲ႕ 'No profit - No lost' မူအရ
ျမတ္လည္း မျမတ္၊ ႐ႈံးလည္းမ႐ႈံးေအာင္ ေရာင္းခ်ၿပီး ျပန္ရတဲ့ေငြကို ဒီရန္ပုံေငြထဲ ျပန္ထည့္၊
ေနာက္တစ္ခု ထပ္ေဆာက္။ ဒီလုိပုံစံနဲ႔ လည္ပတ္သြားမွာပါ" ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက
ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ သဃၤန္းကြ်န္း
ျမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ
ၾကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ား သာမက ပုသိမ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္စသည့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ တန္ဖုိးနည္းႏွင့္
တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာ ၂၈၄ လုံး တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံ
ပိုင္သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလီလမ္း
ႏွင့္ ပုဏၰမီလမ္းတြင္ ၁၆ ခန္းတြဲ ၁၈ ထပ္တုိက္ ၂၈ လုံး၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ေရႊလီလမ္းတြင္ ခုနစ္
လုံး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၆ ခန္းတြဲ ၆ ထပ္တုိက္ ခုနစ္လုံး၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
သု၀ဏၰ ၂၅ ရပ္ကြက္တြင္ ေလးခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္တုိက္ ၁၀ လုံး၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလးခန္း
တြဲ ေျခာက္ထပ္ တုိက္ ၄၄ လုံးႏွင့္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ရွစ္ထပ္တုိက္ ၃၂ လုံး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ေျခာက္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္တုိက္ အလုံး ၄၀၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလးခန္းတြဲ ငါးထပ္တုိက္
၄၈ လုံး၊ ႏွစ္ခန္းတြဲ ငါးထပ္တုိက္ ႏွစ္လုံး ႏွင့္ ရွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္တုိက္ အလုံး ၄၀၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕
တြင္ ၁၆ ခန္းတြဲ သုံးထပ္တုိက္ ခုနစ္လုံးႏွင့္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တုိက္ ရွစ္လုံး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
နယ္တြင္ ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္တုိက္ ၁၂ လုံးတုိ႔ကို တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ရာတစ္ခုလွ်င္ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကုိ ၁၈ လဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္
ခ်ိန္မွာမူ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္တတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "တုိက္ေတြက မေဆာက္ရေသးေတာ့
ေရာင္းေဈးအတိအက်ေျပာဖုိ႔ ခက္တယ္။ လ်ာထားတဲ့အၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ပတ္၀န္း
က်င္နဲ႔ ေရာင္းဖို႔ပါ။ အဲဒီေလာက္ နဲ႔ေရာင္းမယ္ဆုိတာက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈေတြအရ အေျခခံ
အားျဖင့္ အေဆာက္ အအုံေဆာက္တဲ့စရိတ္က တစ္ခန္းကုိ ပ်မ္းမွ် က်ပ္ ၇၅ သိန္းပါ။ အေျခခံအ
ေဆာက္အအုံ စရိတ္က တစ္ခန္းကို က်ပ္ ၂၅ သိန္းေလာက္ ရွိတယ္။ အေရာင္းေဈးအနည္းအမ်ား
ဆုိတာ ေဆာက္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အနည္းအမ်ား ေပၚ မူတည္ပါတယ္" ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူ
က ေျပာသည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အိမ္ခန္းမ်ားအတြက္ ေရမီးအျပည့္အစုံ၊ မီးအားျမႇင့္စက္၊
လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္လွ်င္ လုိအပ္ မည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ၊ လမ္းေဖာက္၊ လမ္းခင္းျခင္း၊ အုတ္ေရေျမာင္းႏွင့္
ေျမာင္းဖုံးမ်ားလုပ္ ျခင္း စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိပါ ထည့္
တြက္ရၿပီး အခန္းအေရအတြက္ ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိပါက ဓမၼာ႐ုံ၊ ပန္းျခံ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး
ေပး ခန္း စသည္တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ဒါေတာင္ ေျမဖုိးမပါေသးဘူး။ အခုေျမေတြက အစိုးရေျမေတြျဖစ္ၿပီး ဒါကုိမေရာင္းေတာ့ဘဲနဲ႔
အိမ္ရာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္တာပါ။ ဒီေတာ့ ေျမဖုိးကို ထည့္တြက္ စရာမလုိေတာ့
ဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုစလုံး၌ တန္ဖုိး
နည္းအိမ္ရာ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသ ႀကီး တစ္ခုလွ်င္ ယူနစ္ ၅၀၀ စီ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အငွားခ်အိမ္ရာ အေနျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မည့္အိမ္ရာအေနျဖင့္
ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ "ဒီအိမ္ရာေတြကို မီတာေလွ်ာက္တာက အစ ဌာနကေဆာင္ရြက္ေပး
ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ရွည္ထိန္းသိမ္းစရိတ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈကို ေတာ့ ေနထုိင္သူေတြက ေဆာင္ ရြက္
ရမွာပါ။ အိမ္ရာေတြေဆာက္ၿပီးၿပီဆုိရင္ ေရႊလင္ပန္း အိမ္ရာတုန္းကလုိ မဲစနစ္နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးသြား
မွာပါ" ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန က ၂၀၁၃-၁၄
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ဖုိး နည္းႏွင့္ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာ ၉၈ လုံး တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာ
ႏွစ္အတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၃၇၃ ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေနာက္ထပ္ ၁၂၆ လုံးထပ္မံေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားဆဲျဖစ္သည္။ လာမည့္
၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္လည္း အိမ္ရာအလုံးေရ ၂၈၄ လုံး တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားဆဲျဖစ္
ရာ ယခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္း တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာ အေဆာက္ အဦးလုံးေရ ၄၁၀ ခန္႔ ေပၚ
ထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑