အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္၊စီမံကိန္းေျမေနရာ ေဟာင္း၌ စီးပြားေရး၊အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ သြားမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းေထာင့္ေနရာတြင္ HSL GROUP ကုမၸဏီက ႏွစ္ ၇၀ ငွားရမ္းကာ ေဆာက္ လုပ္သြားရန္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္Polo Club Asia Residents စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ အစျပဳေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳးတာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းေထာင့္ေနရာတြင္ HSL GROUP ကုမၸဏီက ႏွစ္ ၇၀ ငွားရမ္းကာ ေဆာက္ လုပ္သြားရန္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္Polo Club Asia Residents စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ အစျပဳေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ ကြင္းလမ္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းေထာင့္ရွိ ယခင္
အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္အအံုတည္ရွိရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(ဦးပိုင္)
အပိုင္ျဖစ္ေသာ ကိုးဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္ ေျမေနရာ တြင္ HSL GROUP ကုမၸဏီက Polo
Club Asia Residents ကို ေဆာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း (BOT) စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ ၇၀ ငွားရမ္းကာ
လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ႐ံုးခန္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ Service Apartment ႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟို
တယ္တုိ႔ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

"ံHSL GROUP ကုမၸဏီက Developer လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းကို စတင္ သြားမွာပါ။ စီမံ
ကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံက Golden Glory
Development ကုမၸဏီနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြား မွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းကို အဆင့္
သံုးဆင့္ခြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ပထမအဆင့္ မွာေတာ့ လူေနအခန္းေတြပါတဲ့ ၃၄ ထပ္ျမင့္
တဲ့ အေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုး၊ ဒုတိယအဆင့္ မွာ Grade A အဆင့္ ႐ံုးခန္းေတြ၊ Service
Apartment ေတြပါတဲ့ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကိုေတာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္
တစ္လံုး တည္ေဆာက္သြားမွာပါ" ဟု ကုမၸဏီ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ မ၀ါ၀ါလိႈင္ က ျမန္မာတိုင္း(မ္)
ကိုေျပာသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုလံုးကို ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး လူေန
အေဆာက္အအံုမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လခန္႔တြင္ ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္သည္။ လူေနအေဆာက္အအံုတြင္
လူေနအခန္းေပါင္း ၃၇၃ ခန္းပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ထည့္သြင္း တည္
ေဆာက္ထားကာ ေျမညီထပ္တြင္ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေလးလံုးကို လည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကယ္
ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိဟိုတယ္ တစ္လုံးကို အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္အအံုေနရာတြင္ တည္
ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ေလာေလာဆယ္မွာ ဟိုတယ္အတြက္ ကုမၸဏီက စီမံေနတုန္းပါပဲ။ အရင္အေဆာက္ အအံု
အေဟာင္းကိုပဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး တည္ေဆာက္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္ျပန္ ေဆာက္မလား
ဆိုတာကို စဥ္းစားေနပါ တယ္။ ဟုိတယ္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဆုိေတာ့ သူ႔အပိုင္းကို အခ်ိန္
ယူၿပီး စီစဥ္သြားမွာပါ" ဟု မ၀ါ၀ါလိႈင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခင္အမ်ဳိးသားစာၾကည့္ တုိက္အေဆာက္အအံုတြင္ ေျမညီထပ္အေရာင္းျပခန္းႏွင့္
Polo Club Asia Residents ၏ အလုပ္႐ံုးခန္းမ်ားရွိၿပီး အေဆာက္အအံု၏ ငါးထပ္မွ ခုနစ္ထပ္
အထိ Western Park စားေသာက္ဆုိင္ကို ငွားရမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လူေနအေဆာက္အအံုတြင္ ပါရွိသည့္ အခန္းမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လအတြင္းက
အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ကာ အခန္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တစ္လ အတြင္း ႀကိဳတင္မွာယူသူ
မ်ားႏွင့္ အခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားထံ အခန္း ၉၀ ခန္႔ ေရာင္းခ် ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာ
သည္။

အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္စတုရန္းေပ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး အခန္း
အက်ယ္မ်ားမွာ စတုရန္းေပ ၇၀၀ ေက်ာ္မွ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ထိ အမ်ဳိးအစားစံု ရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုမၸဏီမွေျမေနရာကို ငွားရမ္း
ကာ တည္ေဆာက္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားသာမက ေဒသခံေနထုိင္သူ မ်ားကိုပါ အငွား
စာခ်ဳပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ၀ါ ၀ါလိႈင္ကေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ လူေန
အေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ သည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ တည္ ေဆာက္ေရးပိုင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ China State Construction
ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဗိသုကာ၊ အေဆာက္အအံုအတြင္း ဒီဇိုင္း၊ စီမံကိန္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ကို စင္ကာပူကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑