အိမ္ျခံေျမေဈး အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ေဈးကြက္မပ်က္ႏိုင္ေသး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု၏ အေရာင္းျပခန္းတြင္ ၀ယ္ယူရန္ လာေရာက္ေလ့လာ ေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ဇာနည္ၿဖိဳးရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု၏ အေရာင္းျပခန္းတြင္ ၀ယ္ယူရန္ လာေရာက္ေလ့လာ ေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ဇာနည္ၿဖိဳး

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက စတင္ကာ ေဈးကြက္က အက် ဘက္သို႔
ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ပူေဖာင္းေပါက္ကာ ေဈးကြက္ပ်က္သြားသည္အထိ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိး ေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

အိမ္ျခံေျမ၊ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ ႀကိဳပြိဳင့္ ၀ယ္ယူျခင္းအပါအ၀င္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ တြင္ အေရာင္း
အ၀ယ္ နည္းပါးသျဖင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြား ေသာ္လည္း၊ အဆမတန္ က်ဆင္း
ေနျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေန ျခင္း၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစိုးရက သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခါနီး
ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
လည္း ျမန္မာ့စီးပြား ေရးသည္ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းေနၿပီး၊ အက်ဳိး ဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းသည္လည္း ေအးစက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးစသည့္
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသာမက၊ ပုသိမ္၊ တြံေတး၊ကေလာ၊ မူဆယ္၊ ပဲခူးႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ခ်င္းျပည္နယ္ပါမက်န္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္း မ်ား မိုးထိေအာင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္၏ ေျမတစ္ေပပတ္လည္ေဈးႏႈန္း သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ထက္
ပင္ ျမင့္မားေနၿပီဟူေသာ အသံမ်ား ပင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား စတင္တက္ရ
သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း
အလဲမ်ားကို အေကာင္းျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကားတင္သြင္း ခြင့္ မူ၀ါဒ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္ျခင္း
၊ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာျခင္း ေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ တိုက္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာ
ျခင္း၊ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းကို ႏႈန္းေသ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး ကစားသူမ်ား ေျမေဈးကြက္
သို႔ ျပန္လွည့္ လာျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္
တြင္ ပိုမိုပါ၀င္ကစားလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ေအးေနေသာ္ လည္း ပူးေဖာင္းမေပါက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ႑ိဳင္အိမ္ျခံ
ေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွမန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦး က "အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္က ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေအးေတာ့ေအးေနမယ္။ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္က ေပၚပင္ေဈးကြက္ ပါပဲ။
အမ်ားစုက စီမံကိန္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ လုိက္လံျမႇဳပ္ႏွံၾကတာပါ။ ခုေတာ့ စီမံကိန္းေတြကလည္း
ရပ္ထားတာ အစိုးရ သက္တမ္းကလည္း ကုန္ေတာ့မွာမို႔လည္းပါတာေပါ့။ ခုဆို ေဆာက္လက္စ
အိမ္ရာ ေတြေတာင္ ေႏွးသြားတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ ျပည္
တြင္းေကာျပည္ပကပါ ေစာင့္ၾကည့္ ေနပံုရတယ္။ နည္းနည္းျမႇဳပ္ႏွံမယ့္လူေကာ၊ မ်ားမ်ားျမႇဳပ္ႏွံမယ့္
လူေကာ ေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကတယ္။ ဒီလိုေစာင့္ၾကည့္ဆဲကာလမွာ အိမ္ေျခေျမက႑တစ္ခုတည္း
မဟုတ္ဘဲ တျခားက႑ေတြလည္း ထုိင္းမိႈင္းေနတာ ပါ။ အိမ္ျခံေျမက ျမန္မာစီးပြားေရးရဲ႕ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းပဲရွိတယ္။ ၂၀၁၅ မွာသာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္သြားရင္ စီးပြားေရး လည္း ပြင့္သြားမယ္
အိမ္ျခံေျမလည္း ျပန္ေကာင္းလာႏိုင္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑