အေျခခံလူတန္းစားနဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတြအတြက္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္မီတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေနာက္ပိုင္း၊ေပၚထြက္လာမွာလား

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူေနအိမ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳးလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူေနအိမ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး

"လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ လူမဆန္ တဲ့ အထပ္ျမင့္တုိက္ေတြ အမ်ားအျပားပဲ ေပၚထြက္
လာခဲ့တယ္" လို႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ေျပာပါတယ္။ လူမဆန္ဘူးလုိ႔
သုံးႏႈန္းလုိက္တာကေတာ့ လက္ညႇဳိးထုိးမလြဲျမင္ေတြ႕ရမယ့္ ႁပြတ္သိပ္ က်ပ္ညပ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေပၚက အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြကုိျဖစ္ပါတယ္။

"ေတြ႕တဲ့အတုိင္း ဒီတုိက္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္တိုက္ ကပ္လြန္းအားႀကီးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း
၂၀ အတြင္း ဒီလုိတုိက္ေတြ အမ်ား ႀကီးပဲေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္
ေဆာင္တဲ့ Private Public Partnership (PPP) လုိ႔ေခၚတဲ့ စနစ္အရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြက
မ်ားမ်ားျမတ္တဲ့ ဒီလုိ တုိက္မ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ ေဆာက္ခဲ့ၾက တယ္" လုိ႔ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္
က ေျပာတယ္။ လူေနထုိင္တဲ့ အထပ္ျမင့္တုိက္ေတြမွာ ကားရပ္စရာေနရာေတြ ထည့္သြင္းေပး
မထား ျခင္း၊ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေဆာ့ကစားစရာ ေနရာမရွိျခင္း၊ ေနထုိင္သူေတြအတြက္
စနစ္ က်တဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ပုံစံမရွိ ျခင္း၊ အေဆာက္အအုံတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား ရွိသင့္တဲ့ အကြာ
အေ၀းမရွိျခင္း စတာေတြဟာ လူသားမဆန္ဘူးလုိ႔ ေျပာ စရာျဖစ္ လာတယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါ
တယ္။

"လူလတ္တန္းစားအမ်ားစုဟာ ဒီစနစ္နဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြမွာ ေနထုိင္ေနၾက
တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြဟာ ျပတင္းေပါက္
အလုံအေလာက္မရွိ ေတာ့ သဘာ၀အလင္းေရာင္ အျပည့္အ၀ မရႏုိင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေလ၀င္ေလ
ထြက္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ လူေနထုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခု ဆုိတာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလ၀င္ေလထြက္
စနစ္ ရွိကုိရွိရပါမယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ အိမ္သာ မွာ ေလ၀င္ေလထြက္ေပါက္ တစ္ေပါက္ ရွိသင့္တာ
မ်ဳိးေပါ့" လုိ႔ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ က ေျပာတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအရ
အေဆာက္အအုံ ေဆာက္ လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူ ကန္ထ႐ုိက္ တာေတြဟာ လွ်ပ္စစ္
မီတာ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထရန္စီေဖာ္မာတပ္ဆင္ျခင္း၊ အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရဆုိး
စြန္႔ပစ္ျခင္း နဲ႔ အမႈိက္စြန္႔ပစ္စနစ္၊ မီးေဘးလုံျခံဳေရးစနစ္၊ လမ္းတံတားဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း
၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္
လက္ရွိ လူလတ္တန္းစားေတြေနထုိင္ေနၾကရတဲ့ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံေတြဟာ အဓိကက်
တဲ့အေျခခံစနစ္ေတြ ရွိမေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာပါ။ "လက္ရွိ ကြ်န္မေနတဲ့ တုိက္ကခုနစ္ထပ္ ရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေရးေပၚထြက္ေပါက္တုိ႔၊ မီးသတ္ေလွကားတို႔ မပါပါဘူး။ အရင္ငွားေနခဲ့တဲ့ တုိက္မွာေတာ့
ေနာက္ေဖးမွာ အေရးေပၚ ေလွကားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံေခ်ာင္းေသး ေသးေလးေတြနဲ႔ အျဖစ္လုပ္
ထားတာ" လု႔ိ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ ေဒၚသီရိက ေျပာတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑