အခ်ိန္တိုအတြင္း သိသိသာသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္က ၿမိဳ႕သစ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႔နယ္၏ ေနာက္တိုးၿမိဳ႕သစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းေနရာ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)မဂၤလာဒုံၿမိဳ႔နယ္၏ ေနာက္တိုးၿမိဳ႕သစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းေနရာ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လူဦးေရတိုးပြားလာၿပီး ေျမေနရာလိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္
ရန္ကုန္မွာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လာၾကသလို ၿမိဳ႕စြန္ဘက္က ၿမိဳ႕သစ္ေတြ
ဆီလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈေတြ ပိုမ်ားလာၾကပါတယ္။

တစ္ေန႔တျခား စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ထဲမွာ ၿမိဳ႕သစ္ေပါင္း ဆယ္ဂဏန္း
၀န္းက်င္သာရွိၿပီး အခုခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုစည္ကားလာတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြထဲမွာ
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္စြန္းအပိုင္းမွာ တည္ရွိတဲ့ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္နဲ႔ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ေတြလည္း
အပါအ၀င္ ျဖစ္လာပါတယ္။

အရင္က အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ငါးေမြးကန္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးျခံမ်ားနဲ႔ စက္႐ံုမ်ားသာ တည္ရွိခဲ့တဲ့
ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အဓိကလမ္းမႀကီးေတြကို ေျပာင္းလဲ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့
ေနာက္ပိုင္း ေနထိုင္သူေတြ စတင္စိတ္၀င္စားလာၾကကာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းေရႊ႕သူလည္း
မ်ားျပား လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

"၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ဒီၿမိဳ႕သစ္ ႏွစ္ခုမွာ ေနထိုင္ဖို႔ ေျပာင္းလာသူေတြ မ်ားခဲ့သလို
ေျမေဈးကစားဖို႔ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပုလဲၿမိဳ႕ရဲ႕
အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းေဈးကြက္က သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာၿပီး ေဈးေတြ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္
ပိုျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္"လို႔ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕ခံအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္က
ေျပာပါတယ္။

"မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေတြ၊ ေမြးျမဴေရးျခံေတြ အမ်ားႀကီးရွိေတာ့ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းေကာင္းတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုေပါ့။ ဒီစက္႐ံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ သူေတြက သူတို႔
အလုပ္နဲ႔လည္းနီးတဲ့ ေျမေဈးလည္းနည္းတဲ့ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္နဲ႔ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ကို ေျပာင္းလာၾကတာ
မ်ားတယ္။ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္က ေျမကြက္ေတြကက်ယ္ေတာ့ လူေနဖို႔ဆိုရင္ ေျမကြက္မက်ယ္တဲ့
ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ကို တျဖည္းျဖည္း ပိုေျပာင္းလာခဲ့ၾကတယ္"လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕ခံအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကလည္း "ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ကုိ ၀ယ္ေရာင္း
လုပ္မယ့္သူေတြ ပိုစိတ္၀င္စားၾကေပမယ့္ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ကိုေတာ့ အေျခခ်ေနထိုင္ခ်င္သူေတြ
ပိုစိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒီၿမိဳ႕သစ္ ႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ တစ္စတုရန္းပတ္လည္ ေျမကြက္ေဈးက
သိပ္မကြာေပမယ့္ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္က ေျမကြက္ေတြက စတုရန္းေပ ၁၀,၀၀၀ ေလာက္က်ယ္ေတာ့
စီးပြားေရး လုပ္မယ့္သူေတြ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္က ေျမကြက္ေတြကေတာ့
၁,၈၀၀ စတုရန္းေပေလာက္ပဲ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ အေျခခ်ေနထိုင္ခ်င္တဲ့ သာမန္၀န္ထမ္းေတြအတြက္
သင့္ေတာ္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္သူလည္းမ်ားတယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပုလဲၿမိဳ႕သစ္မွာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန စတဲ့အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြ စက္႐ံုေတြ၊ ငါးေမြးျမဴေရး
ကန္ေတြ၊ ၾကက္ဘဲ ေမြးျမဴေရးျခံေတြ အစရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပိုျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္
မွာေတာ့ လူေနအိမ္ေတြကို ပိုေတြ႕ရမွာပါ။

အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္နဲ႔ အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က "ပတၱျမားနဲ႔
ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ေတြက လမ္းသစ္ေတြ ေဖာက္လုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့ အတြက္ ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၂၀၁၃ ႏွစ္
ဆန္းပိုင္းေလာက္ကစၿပီး ေျမ၀ယ္သူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကို ရခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေတြျဖစ္လာတယ္။
ၿမိဳ႕ထဲမွာ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ အေဆာက္မ်ားၿပီး ေျမေဈးေတြျမင့္လာတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေပၚက
လူတခ်ဳိ႕က ၿမိဳ႕ထဲကအိမ္ကိုေရာင္းၿပီး ၿမိဳ႕စြန္ဘက္ကို ေျပာင္းၾကတာေတြမ်ားတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲက
တိုက္ခန္းကို ေရာင္းၿပီး ၿမိဳ႕စြန္ဘက္မွာ လံုးခ်င္းအိမ္ေလးေတြ ၀ယ္ေနၾကတယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာျခင္းကလည္း ဒီၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုကုိ
၀ယ္သူေတြ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာေစတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။

ပုလဲၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းစိုးက "၂၀၁၀ ေလာက္ကစၿပီး ဒီၿမိဳ႕သစ္ႏွစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ကားလမ္းမေတြကို
စေဖာက္ခဲ့တယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက စသံုးႏုိင္ခဲ့တယ္။
ေရက လက္ယက္တြင္းနဲ႔ ၁၀ ေပကေန ၁၅ ေပ ေလာက္တူးရင္ေတာင္ ေရထြက္တယ္။ အ၀ီစိ
ဆိုရင္ေတာ့ ေပ ၄၀ ေလာက္ တူးရတယ္။ ကားလမ္းမေတြ ေဖာက္ၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ဒီၿမိဳ႕ကုိ
ေနထိုင္ခ်င္သူေတြ ပိုစိတ္၀င္စားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑