က်ဳိင္းတုံ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ေဆာက္မည့္ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာ
ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္
ေနေသာ္လည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
ထုိင္းကုမၸဏီတုိ႔ စီမံကိန္းေနာက္တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာသေဘာ
တူညီမႈအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

"မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က နားလည္မႈစာခြ်န္ လႊာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာပါ။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေနာက္တစ္ဆင့္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ခြင့္ေပး
လုိက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု လုံးအတြက္ Joint Venture Agreement
အဆင့္တစ္ခု က်န္ပါေသးတယ္" ဟု လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအးဆန္းက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအၾကား နားလည္မႈ စာခြ်န္
လႊာေရးထုိးထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္း ၁၂ ခုရွိသည့္
အနက္ က်ဳိင္းတုံေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းမွာ ပထမဆုံး
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ မွ ကုမၸဏီတစ္ခုက အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆိုပါ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ မွာ စက္တပ္ဆင္အင္အား
စုစုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၆၆၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်ဳိင္းတုံေဒသထြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကိုသာ
အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ဦးေအးဆန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ဳိင္းတုံေဒသ
ခံမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္ထားၾကသည္။

"ပါတီစုံကလူေတြေရာ ေဒသခံေတြေရာ ဘယ္သူမွ သေဘာမတူဘူး။ စီမံကိန္းလုပ္မယ့္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း ဘာမွမသိရသလုိ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း
ဘာမွလာၿပီးေလ့လာတယ္လုိ႔ မၾကားမိဘူး။ ၾကား တာကေတာ့ အဲဒီနားကရြာေတြ
ရြာလုံးကြ်တ္ေျပာင္းရမယ္ဆုိတာပဲ" ဟု က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးစုိင္းထြန္းထြန္းႏိုင္
ကေျပာသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းကို က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ႏွင့္ သုံး
မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက
ရွမ္းျပည္ နယ္ အေရွ႕ပိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း
က်ဳိင္းတုံ ၿမိဳ႕အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ စီးပြားဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္
ကို ေဒသခံမ်ားကစုိးရိမ္ေနၾကသည္။

"အဲဒီစီမံကိန္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြကို ဘယ္သူက တာ၀န္ယူမွာလဲ။ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
တုိ႔ဆုိတာေတြကလည္း ဒီနယ္ က မဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔က ၿပီးရင္ေျပာင္း သြားမွာ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာအက်ဳိး ေက်းဇူးမွ ရွိမယ္မထင္ဘူး" ဟုလည္း ဦးစုိင္း ထြန္းထြန္းႏိုင္က
ေျပာသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ထုိင္းကုမၸဏီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ နားလည္
မႈ စာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးကာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ စီမံကိန္း
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ မွ ၅၀၀ အထိ
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

"အစတုန္းကေတာ့ အဲဒါ မဂၢါ၀ပ္၂၀ လုိ႔ ေျပာတာ။ ခု မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ထက္ေက်ာ္တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့
အတြက္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔မဆုိင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ ဘာေတြလည္း
ကြ်န္ေတာ့္ကို မေခၚေတာ့ဘူး ဗ်" ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး
ဦးစုိင္းထြန္းရီ က ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္မီး ေသြးသုံး
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းအားလုံးမွာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ အဆင့္သာရွိေသးၿပီး၊ မည္
သည့္စီမံကိန္းမွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း က်ဳိင္းတုံေက်ာက္
မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းကို ေနာက္တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆုိ အရ ရွမ္းျပည္နယ္
အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတုံေဒသ တြင္ လစ္ဂႏုိက္အမ်ဳိးအစား သက္ႏုေက်ာက္မီးေသြး တန္ ၃၂ သန္း
ခန္႔ႏွင့္ ဆပ္ဘီက်ဴးမီးနပ္စ္အမ်ိဳးအစား သက္လတ္ေက်ာက္မီးေသြး ၁၂၂ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ထြက္
ရွိႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ တစ္ခုတည္း ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ တီက်စ္
ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွာ လည္း အထက္ပါေက်ာက္မီးေသြး အမ်ဳိး
အစားမ်ားကုိ အသုံးျပဳလည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စက္႐ုံလည္ပတ္မႈကို ရပ္နား ထားရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑