က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို မည္သူမွ် တိက်သည့္အတည္ျပဳမႈ မေပးေသး

အဓိက စီးပြားေရးဧရိယာအျဖစ္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္ေနေသာ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္းရွိ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း ေနရာကို ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ျမန္မာတိုင္း(မ္)အဓိက စီးပြားေရးဧရိယာအျဖစ္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္ေနေသာ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္းရွိ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း ေနရာကို ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ျမန္မာတိုင္း(မ္)တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ အဓိက စီးပြားေရးဧရိယာႏွင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ား
ပါ၀င္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆုိသည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္ လည္း
သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆုိပါစီမံကိန္း အေၾကာင္းအရာကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္
ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိ ျခင္းမရွိေသးေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စိမ္းလန္းဧရိယာ သတ္မွတ္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ က်ဳိကၠဆံကြင္းကို အားကစား
၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီတုိ႔ ပူး ေပါင္း၍ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုက ေဖာ္ထုတ္ေရး
သားၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူအမ်ား အာ႐ုံစုိက္ စရာ
ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အိမ္ရာအေဆာက္အအုံေဖာ္ထုတ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Raysum
ကုမၸဏီ၊ Ikeya Corporation ႏွင့္ Mariana Investmentတုိ႔ ပူးေပါင္း၍
Lyaik Ka San Land Development Pte.Ltd အျဖစ္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး
အဆုိပါကုမၸဏီက က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္းရွိ အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာသိပၸံ အေဆာက္အအုံ
ကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ အဓိက စီးပြားေရးဧရိယာ (Central Business District-CBD)
အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာတြင္
ဇန္န၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳညိဳသင္း က ဧၿပီလအေစာပိုင္းက က်င္းပသည့္
ပထမ အႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ က်ဳိကၠဆံ
ကြင္းကို စီးပြားေရးစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ ေပးရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း
အဆုိပါ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္
သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဟုဆုိကာ ယင္းအဆုိမွာ ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းအေၾကာင္းအား ျမန္မာ တုိင္း(မ္)က အားကစား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္
ရွိသူထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစဥ္ကလည္း စီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
သာျဖစ္ကာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း
မရွိဟု ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

"ဒီစီမံကိန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္ေနတာပါ။ ဒီက်ဳိကၠဆံကြင္းႀကီးမွာ
အားကစား ေလ့က်င့္ေရးေတြ လုပ္ေနတယ္။ အားကစား႐ုံ လည္းရွိတယ္။ ၀န္ထမ္းအိမ္
ရာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ စီးပြားေရးကိစၥေတြ မလုပ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အားကစား
တုိး တက္ေရးအတြက္ကိုပဲ အာ႐ုံစုိက္ ေဆာင္ ရြက္ေနတာပါ" ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက
ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေမးျမန္းစဥ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း က်ဳိကၠဆံ
ကြင္းတြင္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန
ကုိသာ ေမးျမန္း ေစလုိေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျမန္မာတုိင္း(မ္)၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
မႈကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက မသိရွိဟုဆုိေသာ္လည္း အဆုိပါက စီမံကိန္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည္ Kyaik Ka San Land Development Pte.Ltd မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းတုိ႔
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာနတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္
ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ lkeya Corporation မွ
ျမန္မာျပည္႐ုံးခြဲ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း အဆုိပါ စီမံကိန္းအေၾကာင္း အရာႏွင့္
ပတ္သက္၍ မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကား လုိျခင္းမရွိဟု ေျပာသည္။ က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္း
အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာသိပၸံ အေဆာက္အအုံကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္
CBD တည္ေဆာက္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္း
ဥပေဒမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္း မ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အဓိကစီးပြားေရး
ဧရိယာအတြက္ ၿမိဳ႕ဒီဇုိင္း ကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုက တာ၀န္ယူေရးဆြဲ မည္ျဖစ္ၿပီး မစ္ဆူဘီရွီ
ကုမၸဏီက တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ AEON Mail ကုမၸဏီက စူပါမားကက္မ်ား၊
ေဈး၀ယ္ စင္တာမ်ား တည္ေထာင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ဂ်ပန္ထိပ္တန္း
ကုမၸဏီမ်ားက အဆုိပါ စီးပြားေရးဧရိယာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေစေရး၊
စြမ္းအင္ေခြ်တာေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ေရး၊ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေရးတုိ႔ ကို ဦးတည္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

က်ဳိကၠဆံကြင္းသည္ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းၿပီး စိမ္းလန္းဧရိယာတြင္ ပါ၀င္ ႐ုံသာမက
ကိုလုိနီေခတ္၊ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း၊
ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔၊ အလုပ္သမား ေန႔ စသည့္ အထိမ္း
အမွတ္ေန႔မ်ားတြင္ ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ လူထုစည္းေ၀းပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က
ဦးသန္႔ ၏ ႐ုပ္ကလပ္ကို အေမရိကမွ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ ထားရွိခဲ့ျခင္း
စသည့္ သမုိင္း၀င္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါကြင္းအား စီးပြားေရးစီမံကိန္းခ်မွတ္မႈကို
ကန္႔ကြက္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္း အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟယ္ရီဘုန္းသန္
႔က က်ဳိကၠဆံကြင္း သည္ ယင္း၏ သမုိင္းေနာက္ခံ အခ်က္ အလက္မ်ားေၾကာင့္ သမုိင္း၀င္
အားကစားကြင္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာသည္။ "ဦးေန၀င္းလက္ထက္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တုန္းကဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ ေတာင္သူလယ္သ မားေန႔နဲ႔
အလုပ္သမားေန႔ေတြလုိ ေန႔ႀကီး ရက္ႀကီးေတြကို အျမဲတမ္းလိုလို ဒီကြင္း မွာပဲ လူထု
စည္းေ၀းပြဲေတြ လုပ္ၿပီး က်င္းပခဲ့တယ္" ဟု ဦးဟယ္ရီဘုန္းသန္႔က ေျပာသည္။ က်ဳိကၠဆံ
ကြင္း၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ပိုလုိျမင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္
သည့္The Rangoon Truf Club မွာ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္းသုိ႔
ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕က
ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑