'ကန္'နာမည္ႀကီး အမွတ္တံဆိပ္ဟိုတယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္၊ဖြင့္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ Family Business Group Hotel Limited က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏
ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ Sheraton ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟုိတယ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္
စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
ဇူလိုင္လတြင္ ေနာက္ဆံုးထားဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းအဆိုပါကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
ဦးကုိကိုလတ္က ေျပာသည္။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည့္ Sheraton ဟုိတယ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ခန္႔၊ျမန္မာတိုင္းမ္တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည့္ Sheraton ဟုိတယ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ခန္႔၊ျမန္မာတိုင္းမ္

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုဖြင့္ဖုိ႔ စဥ္းစားေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ နာမည္ႀကီး
ဟိုတယ္ေတြထဲကမွ ဒီမွာမရွိေသး တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Starwood Hotels and Resort ကုမၸဏီရဲ႕
နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီ Sheraton ကုိေရြးခ်ယ္ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းျဖစ္ခဲ့
ပါတယ္။ ဒီဟိုတယ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီရဲ႕ ပထမ ဦးဆံုး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္
သလို သူတို႔ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ပထမဦးဆံုး ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေျခလွမ္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

Sheraton ဟုိတယ္သည္ ွ Starwood Hotels and Resort ကုမၸဏီ၏ ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္
တစ္ခုျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။
ယခုအခါတြင္လည္း Starwood Hotels and Resort ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ဟုိတယ္ေဈးကြက္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္လာ ခဲ့ၿပီး Family Business Group Hotel Limited
ကုမၸဏီက ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ကာ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"Starwood Hotels and Resort ကုမၸဏီနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ဖုိ႔အတြက္
သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးတာကို ေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတုန္းက စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ
လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ခြင့္ကိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုအရည္အေသြးစစ္ေဆး
ေရးေကာ္မတီေတြက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ရရွိထားၿပီးသားပါ။ အုတ္ျမစ္ခ်တာကိုေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ကတည္းက လုပ္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ဦးကုိကုိလတ္က ေျပာသည္။ ယင္းဟိုတယ္ကို
Family Business Group Hotel Limited ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္ပိုင္ ေျမျဖစ္သည့္ ေျမဧက
တစ္ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး အခန္းေပါင္း ၃၇၅ ခန္းပါ၀င္သည့္ ၁၆ ထပ္
အျမင့္ရွိသည့္ ဟိုတယ္ တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက Starwood Hotel and Resort ကုမၸဏီက ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ပိုင္းဆုိင္ရာကို အၾကံေပးကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ားမွာ
လည္း ႏုိင္ငံတကာရွိ Sheraton ဟိုတယ္မ်ား၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္
သြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းဟိုတယ္ အဓိက ထားသည့္ေဈးကြက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
ခရီးသြားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုလတ္က ေျပာသည္။

"Sheraton ဆုိတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္က ႏုိင္ငံ တကာမွာလည္း သူ႔ရဲ႕ဟုိတယ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံ တကာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ခရီးသြားေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု ရန္ကုန္မွာ လည္း ဒီေဈးကြက္
ကိုပဲဦးတည္ၿပီး သြားမွာပါ။ တစ္ကယ္တမ္း ရန္ကုန္မွာက ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ဟုိတယ္ေတြနဲ႔
ဟိုတယ္အခန္းအေရ အတြက္က ခရီးသြားေတြ တကယ္လာရင္ လံုေလာက္တဲ့ အေနအထားမွာ
မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥနဲ႔လာေရာက္ၾကတဲ့ ခရီးသြား
ေတြကလည္း ေနာက္ဆုိပိုမ်ားျပားလာမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Sheraton ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ကုန္က်စရိတ္မွာ ေျမတန္ဖိုး အပါ အ၀င္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ခန္႔
ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္၏ အတြင္းဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ အတြင္းဒီဇိုင္းကုမၸဏီကို
ငွားရမ္းကာ ျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Family Business Group Hotel Limited ကုမၸဏီ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ဟိုတယ္ ေပၚေပါက္လာပါက ၀န္ထမ္းေပါင္း ၃,၀၀၀ ခန္႔ကို
အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း တုိက္႐ိုက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Family Business Group Hote Limited ကုမၸဏီက Sheraton အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ပင္
ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ မႏၲေလးႏွင့္ ေခ်ာင္းသာတုိ႔တြင္လည္း ဟိုတယ္ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိၿပီး
အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ေခ်ာင္းသာတြင္မူ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရန္
ရည္ရြယ္၍ ေျမရွစ္ဧကေက်ာ္ ၀ယ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑