ျမန္မာအိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာဆုေပးပြဲ ပထမဆံုးက်င္းပ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ Myanmar Property Awards
2015 အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ဆုေပးပြဲ ကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္
က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုဆုေပးပြဲတြင္ အိမ္ရာ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေကာင္
အထည္ေဖာ္သူ ဆု၊ အေကာင္းဆံုး အတြင္းႏွင့္အျပင္ ဒီဇိုင္း ဆု၊ အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကုိ
အေကာင္းဆံုး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ ေသာဆုစေသာ ဆုအမ်ဳိးအစား၂၂ ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
ထိုဆုေပးပြဲကို ဦးစီးက်င္းပေသာ Ensign မီဒီယာဥကၠ႒ Terry Blackburnက"ျမန္မာႏုိင္ငံက
အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆံုးအိမ္ျခံေျမေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ အခုခ်ိန္မွာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားက
အသိမွတ္ျပဳလာၿပီး ျပည္တြင္းကိုသာမက ျပည္ပကိုပါ သိေအာင္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ
ထုတ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပေသာ ျမန္မာအိမ္ျခံေျမဆုေပးပြဲ ၂၀၁၅ သည္ အာရွအိမ္ျခံေျမဆုေပးပြဲ ၂၀၁၅ ၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယခုဆုေပးပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံရ သူမ်ားသည္ အာရွအိမ္ျခံေျမ
ဆုေပးပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ငါးႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ အာရွအိမ္ျခံ
ေျမဆုေပးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္၌
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ထိုဆုေပးပြဲတြင္ အေကာင္းဆံုး အိမ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူဆုကို Yoma Strategic
Holdings ကုမၸဏီ၊ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းမ်ား အေကာင္းဆံုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္သူဆုကို
Mandalay Wing ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း Diamond Inya Palace Condominium၊ ႐ံုးခန္းမ်ား
အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ဆုကုိ Myint & Associate ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက
Vantage Tower ၊ ဟုိတယ္တိုက္ခန္းမ်ား အေကာင္းဆံုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္သူဆုကို
Jewel Luck Family ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက Kem-pinski ဟိုတယ္ (ေနျပည္ေတာ္)၊
၀န္ေဆာင္မႈ ပါေသာ ႐ံုးခန္းမ်ား အေကာင္းဆံုုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သူဆုကုိ ဟသၤာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ဟသၤာစီးပြားေရးစင္တာႏွင့္ အေဆာက္အအံုေဟာင္းကို အေကာင္းဆံုး
ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းသူဆုကို Synapse Original Company က The Strand Mansion တို႔က
ရရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဒီဇိုင္းဆုမ်ားတြင္ လူေနအိမ္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုး ဗိသုကာပညာ
ဆိုင္ရာဆုကုိ PSWN Development လုပ္ငန္းက The lllustra (ဖိုးစိန္လမ္း)၊ အေကာင္းဆံုး
အိမ္တြင္း ျပင္ဆင္မႈဒီဇိုင္းဆုကုိ Kem-pinski ဟိုတယ္ႏွင့္ Landscape Architecture
ဒီဇိုင္းဆုကို Shangril Yangon က Shangri-La Serviced Apartments၊ ႐ံုးခန္းမ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုး ဗိသုကာ ပညာဆိုင္ရာဆုကို Vantage Tower၊ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး
ဗိသုကာ ပညာဆုႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ဟိုတယ္အတြင္းဒီဇိုင္းမ်ားဆုကုိ Kem-pinski ဟိုတယ္ႏွင့္
Landscape Archiitecture ဒီဇိုင္းဆုကုိ Yoma Strategic Holdings က သန္လ်င္ၾကယ္စင္
အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အထူးဆုမ်ားျဖစ္သည့္ Best Commercial
Development ဆုကို Vantage Tower၊ Best Residental Development ဆုကို
Shangri-La Serviced Apartment ႏွင့္ Real Estate Personality of the Year ဆုကို
Marga ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဥကၠ႒ Stephen Suen တို႔က ရရွိခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑