က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ မအူပင္၌ ေက်းရြာတည္ေထာင္

မအူပင္ၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့မိသားစုမ်ားအတြက္ပ်ဳိးခင္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ
ဖြဲ႕စည္းကာ စံျပေက်းရြာ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ား အိမ္ေဆာက္ေနၾကသည္ကုိ ယခုလပထမပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ခ်ယ္ရီသိန္း၊ျမန္မာတိုင္းမ္ေအာင္ခ်မ္းသာေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ား အိမ္ေဆာက္ေနၾကသည္ကုိ ယခုလပထမပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ခ်ယ္ရီသိန္း၊ျမန္မာတိုင္းမ္

မအူပင္၊ သိုက္ကုန္း ကားလမ္းေဘး တမံ ေလးေက်းရြာအနီး ေျမ ၂၂ ဧက ေက်ာ္တြင္ အိမ္ေနရာ
အခက္အခဲရွိေသာ မိသားစု မ်ားကို ေပ ၂၀၊ ေပ ၆၀ အက်ယ္ ေျမကြက္ မ်ားခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။
အိမ္ကြက္အေရွ႕လမ္းအျဖစ္ ၁၀ ေပ ထားရွိကာ ေနထိုင္ လိုသူမ်ားသည္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ အိမ္
ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေကာ္မတီက တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ သစ္ေျခာက္တိုင္ႏွင့္ ၀ါးမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ မီးလင္းေရးအတြက္ မီးစက္ျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္း မီးေပးမည္ျဖစ္သလို
ဆိုလာမီးမ်ားလည္း တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရကန္လည္း တူးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရြာလမ္း ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိကာ မိသားစု ၂၅၀ ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျမကြက္ မ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနထိုင္လိုသူမ်ားသည္ ေျမတစ္ကြက္စာအတြက္ တစ္လလွ်င္
က်ပ္ ၈,၀၀၀ ကို ႏွစ္ႏွစ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏွစ္ ျပည့္ပါက ၎ေျမကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္
စာခ်ဳပ္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ရြာကို ေအာင္ခ်မ္းသာ စံျပေက်းရြာ အမည္ျဖင့္ တည္ေထာင္သြား
မည္ျဖစ္ၿပီး သုသာန္၊ ေရကန္၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး႐ံုး၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား ထားရွိေပးမည္
ျဖစ္သည္။ "ပထမေတာ့ အဲဒီေလာက္လူမ်ားလာ လိမ့္မယ္မထင္ဘူး။ အခု စာရင္းက ၉၀၀ ေက်ာ္
သြားၿပီ။ ပထမ အိုင္၀ိုင္းရြာမွာ တစ္ႏိုင္ပဲေျမကြက္ေပးမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားရာကေန အခုလို
အေျခအေနျဖစ္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လည္း မႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ကို
ေျပာရေတာ့တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕က က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕ၿပီးလုပ္ခိုင္းတယ္။
အလႉရွင္အေနနဲ႔ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေခ်းတယ္။ ေနာက္ သိန္း ၁၅၀ လႉတယ္။ ဒါေပမဲ့
ခုအေနအထား အရ မေလာက္ဘူး။ အလႉေငြလိုေသးတယ္" ဟု ပ်ဳိးခင္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
တည္ေထာင္သူ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

ရြာတြင္ေနထိုင္လိုေသာ မိသားစုမ်ား သည္ ရြာအတြင္း အရက္ေသစာႏွင့္ ေလာင္း ကစားလုပ္ျခင္း၊
ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို၍ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို
မျဖစ္မေန ေက်ာင္းထား ေပးရမည္ျဖစ္သလို အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ကာ ရပ္ေရး၊ ရြာေရးမ်ား
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ စုရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္လုပ္
လက္စား ၀င္ေငြအနည္းငယ္ရွိသူမ်ားက အိမ္ေဆာက္ ရာတြင္ တက္ႏိုင္သေလာက္ ထည့္၀င္
ၾကသည္။ ပ်ဳိးခင္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အိုင္၀ိုင္းေက်းရြာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္
သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့မိသားစု ၁၂ စု အတြက္ ေျမကြက္မ်ားကုိ ဧၿပီလက ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္။
၎စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ယခုေအာင္ခ်မ္းသာရြာ စတင္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရ၊ အလႉရွင္ႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စံျပေက်းရြာ တည္ေထာင္ ေပးေနသည့္ သတင္းေၾကာင့္
စိတ္၀င္စား သူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ေအာင္ခ်မ္းသာရြာ တြင္ ေနထုိင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းသည့္
က်ဴးေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ရာမဲ့အေရအတြက္ မ်ားျပား ေနသည့္အတြက္ အိမ္ကြက္ ရ မရ မေသခ်ာေၾကာင္း ရြာတြင္ေနထိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေနသူမ်ားက ေျပာသည္။ "တတ္ႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ အိမ္ကြက္ေတြ
ေပးတာ။ ေနာက္တစ္လမွ ၈,၀၀၀ ပဲေတာင္း တာ။ အရမ္းေက်းဇူးတင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု
တကယ္လိုတဲ့လူေရာ၊ ေလာဘသမားေရာ ၀ိုင္းျပံဳလာၾကၿပီ။ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး တကယ္ လိုအပ္တဲ့
သူကိုသာ ေပးသင့္တယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ရင္ 'ေပးကားေပး၏ မရ' ဆိုတာလိုျဖစ္ေနမယ္။ သူမ်ား
လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို မနာလိုလို႔၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးေျပာတာမဟုတ္ ပါဘူး။ အားလံုးအဆင္ေျပေတာ့
ပိုေတာင္ ၀မ္းသာေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက ေလာဘ ႀကီးတယ္ေလ" ဟု ရြာတြင္ေနထိုင္ရန္
စာရင္း လာေပးေသာ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။ မအူပင္ခ႐ိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္
အကူ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက "အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားရွိေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ သြားေနရသည့္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
သကဲ့သို႔ ျမန္ဆန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္
ရွိ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း" ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာတိုင္း(မ္)
ကို ေျပာသည္။

"ေအာင္ခ်မ္းသာရြာက အစိုးရ စီမံကိန္း မဟုတ္ဘူး။ လူမႈေရးအသင္းေတြက ေတာင္းဆို ၾကတာ။
ဒါေပမဲ့ ပုဂၢလိက က ရြာတည္လို႔ မရဘူး။ ရြာတည္မယ္ဆိုရင္ သူ႔စည္းကမ္း ခ်က္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေကာင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သူတိုနဲ႔
အတူ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရကို ေတာင္းဆိုရတာေပါ့။ အစိုးရ အဖြဲ႕ကလည္း သူ႔စီမံကိန္းနဲ႔သူ
သြားေနတာ ဆိုေတာ့ ခုထိ ေငြမေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသးဘူး။ ဘ႑ာႏွစ္ကလည္း တစ္၀က္ေရာက္ေန
ၿပီေလ။ လုပ္ငန္းစဥ္အရေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးတယ္။ "ဒီလုပ္ငန္းကို ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။
အစိုးရခ်ည္း အကုန္လိုက္မလုပ္ႏိုင္ဘူးေလ။ အကုန္လံုးလည္း မသိႏိုင္ဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာ
အဆင့္ဆင့္ေအာက္ေျခက အသံေတြကို လည္း အစိုးရက မွန္မွန္ကန္ကန္ မၾကား ရဘူး။
ဒီေတာ့ လစ္ဟာမႈေတြရွိတယ္။ ဒါကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ၀ိုင္းကူေပးတယ္။ သူတို႔လုပ္
ခ်င္တာကို အစိုးရကို ေသခ်ာေျပာျပေတာ့လည္း အစိုးရဘက္က တတ္ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ ၀ိုင္းကူေပးတယ္။
ဒီလိုသာ အခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တ႔ို ဟာကြက္ ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး
ျဖည့္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္" ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑