ဘီအိုတီ၊အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊အေရာင္းအ၀ယ္၊ေအးေန

အစိုးရထံက ဘီအိုတီပံုစံျဖင့္ ေျမယာရယူၿပီး အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး အေဆာက္အအံုမ်ား
တည္ေဆာက္ကာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနၾကသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ သိသိသာသာ
အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလာေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဘီအိုတီဟု အမ်ားေခၚၾကသည့္ တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊ အပ္ႏွံ (Build Operate Transfer)
စနစ္မွာ ေျမကုိ အစိုးရထံကငွားယူၿပီး စီမံကိန္းေဆာက္ရြက္ကာ သတ္မွတ္ကာလ ျပည့္ပါက
ေျမအပါအ၀င္ စီမံကိန္းကိုပါ အစိုးရထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥကို ၀ယ္သူမ်ားက ယခင္က အကြ်မ္းတ၀င္မသိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္
ပိုမိုသိရွိလာၾကရာ အဆိုပါပံုစံျဖင့္ေဆာက္သည့္ အိမ္ရာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ က်ဆင္းသြား
သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္ က ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံျခားမွာေတာ့ ႏွစ္ ၃၀ ေနရမယ့္ကြန္ဒိုမီနီယံေဈး၊ ႏွစ္ ၅၀ ေဈး၊ ႏွစ္ ၇၀ ေဈးႏႈန္းေတြက
ကြာျခားမႈရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက်ေတာ့ သိပ္မကြာဘူး။ ဒီမွာက အိမ္တစ္လံုး၀ယ္ရင္
သားစဥ္ေျမးဆက္ပိုင္ တယ္လို႔ ယူဆထားတာေၾကာင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမမွာေဆာက္တာကို
ပိုသေဘာက်တာ လည္းပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အိမ္၀ယ္လိုသူမ်ား ဘီအိုတီစနစ္ နားမလည္သည္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားက
ေသခ်ာစြာရွင္းမျပဘဲ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားသြားျခင္းကလည္း
ေဈးကြက္ကို ထိခိုက္ေနေၾကာင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီအုပ္စု
ႀကီးျဖစ္သည့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေဇသီဟက ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ Z Villas
အိမ္ရာဆိုရင္ ဒီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ၀င္ေနတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္
ေရႊတိဂံုေစတီ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ဘီအုိတီစနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည့္ အႀကီးစား
အိမ္ရာစီမံကိန္းႀကီးေလးခု မွာ လူထုကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ မၾကာေသးမီ က ရပ္တန္႔သြားခဲ့ျခင္း
ကလည္း ၀ယ္သူမ်ား ၏ အျမင္ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္
ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"ဘီအုိတီနဲ႔ ႏွစ္ ၇၀ ရထားတယ္ဆုိေပ မယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီနဲ႔ အစိုးရ အၾကားက
စာခ်ဳပ္က ဘယ္သူ႔ကိုမွျပၾကတာ မဟုတ္ဘူးေလ"ဟု ၎ကေျပာသည္။ "ဘီအိုတီစနစ္ရဲ႕
သေဘာသဘာ၀အရ ႏွစ္ ၇၀ သုိ႔ ၅၀ ျပည့္သြားရင္ မူလ အစိုးရဌာနရဲ႕ သေဘာအတုိင္း ျဖစ္
သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဆက္ေနခုိင္းရင္လည္း ေနရမွာေပါ့။ သိမ္းရင္လည္း သိမ္းသြားမွာေပါ့" ဟု
ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။ ဦးေဇသီဟကလည္း "ၿပီးရင္ျပန္အပ္ရ မယ္ဆိုေတာ့ အမွန္
အတိုင္းေျပာရရင္ ေရာင္း လို႔မရပါဘူး။ ဒါက လံုး၀ေျပာဖို႔မလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေရာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနထိုင္ခြင့္ကိုပဲ ေရာင္းလို႔ရပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို
ေရာင္းလို႔မရပါဘူး။ ဒါကိုလည္း ျမန္မာစကားလံုးအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ကို ကြဲကြဲျပားျပား
မလုပ္တဲ့အတြက္ မလိုလားအပ္တာေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ ေနထိုင္ အသံုးခ်ခြင့္ဆိုတာကို
ေသခ်ာရွင္းျပၿပီး ေရာင္းခ်သင့္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

"ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြရဲ႕ တစ္ေပပတ္လည္ ေဈးႏႈန္းကို သံုးသိန္းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းတာကို
ဘီအိုတီေတြကလည္း အဲဒီေဈးအတိုင္းလိုက္ေရာင္းၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ မကြဲျပားေအာင္ လုပ္ေတာ့
၀ယ္သူေတြက ဒြိဟျဖစ္သြားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘီအိုတီ ေဈးႏႈန္းဟာ
ဘိုးဘြားပိုင္ေတြနဲ႔ သီးျခား ကြာဟမႈ ရွိသင့္တယ္။ ဘီအိုတီေဈးႏႈန္းကို ဘိုးဘြားပိုင္ေဈးေအာက္
သိသိသာသာခြာေရာင္းခ်သင့္တယ္" ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။ "၀ယ္သူကို မလိမ့္တပတ္
မလုပ္သင့္ဘူး" ဟုလည္း ဦးေဇသီဟက ေျပာသည္။

ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ဘီအိုတီအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိႏုိင္ သည့္ကာလအလိုက္
ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ၿပီးေရာင္းခ်သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ၿပီး ၀ယ္သူမ်ားက အိမ္ရာ၀ယ္ယူ
ခြင့္အတြက္ ႀကိဳသြင္းေငြေပးစဥ္ကတည္းကပင္ စာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈၿပီးမွ ေငြေခ်သင့္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။ "အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မွာလည္း ႏွစ္ ၆၀ သာ ေနထိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပန္လည္ သက္တမ္း
တိုးခြင့္မရွိဘူးဆိုတာကို ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပေရာင္းခ်မယ္ဆိုရင္ ဘီအိုတီ ဟာလည္း အလား
အလာျပန္ေကာင္းလာမွာပါ။ အခုကေတာ့ လူထုက ဘီအိုတီဆိုရင္ ယံုၾကည္မႈပ်က္သြားၾကေတာ့
ဘီအိုတီ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သြားတဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားပါတယ္"ဟု
ဦးေဇသီဟက သံုးသပ္သည္။

ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ကလည္း ၀ယ္သူမ်ား သည္ မည္သည့္အိမ္ရာအမ်ဳိးအစားကို ၀ယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ၀ယ္ယူရန္ သတိေပးသည္။ "ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့
တိုင္ပင္ၿပီးမွ ၀ယ္သင့္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္
စက္မႈ(၁)လမ္းေထာင့္ရွိ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာစင္တာဟု အမည္
ရေသာ စီမံကိန္းသည္ တစ္စတုရန္းေပေဈးႏႈန္း အသက္သာဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး ေနထုိင္အသံုးျပဳခြင့္
ႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္ ထပ္ေပါင္းသက္တမ္းတိုး ၁၀ ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ငွားရမ္းရရွိႏုိင္သည္ဟု ကုမၸဏီက
ပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑