ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ယာယီရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည့္၊အလားအလာရွိဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ခန္႔မွန္းထား

ရန္ကုန္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားသည္ သံုးႏွစ္ခန္႔ အေရာင္း
အ၀ယ္ေကာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းေအးလ်က္ရွိရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြမလုံေလာက္သည့္အေနအထား
ၾကံဳရဖြယ္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္မေဆာက္လုပ္ႏိုင္ဘဲ ရပ္တန္႔ ထားရသည့္
အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိကာ ေဈးကြက္အတြင္း ယုံၾကည္မႈမရွိႏိုင္သည့္အေနအထားသို႔
ေရာက္လာႏိုင္မည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကခန္႔မွန္းသည္။ ဓာတ္ပုံ-ဇာနည္ၿဖဳိး၊ျမန္မာတိုင္းမ္ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကခန္႔မွန္းသည္။ ဓာတ္ပုံ-ဇာနည္ၿဖဳိး၊ျမန္မာတိုင္းမ္

"ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရထားတဲ့ စီမံကိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေသးၿပီး လာမယ့္သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အေဆာက္အအံု
ေတြကို အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္" ဟု Meinhardt အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ
John Anderson က ေျပာသည္။ "စီမံကိန္း နည္းနည္းေလးေလာက္ပဲ ေဆာက္လုပ္ေရးကို
တကယ္ဆက္ၿပီးလုပ္ေနၾကတာပါ။ စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ေတြဟာ သူတို႔ စီမံကိန္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့တြက္ထားပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ၁၀၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီဇိုင္း ေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုကို ေပးထားတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ အတြင္း ေဆာက္ေပးႏုိင္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္
တာမ်ဳိး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ဳိး မေတြ႕ၾကေသးပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစသည့္အခ်က္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အေတာ္မ်ားမ်ား
ဘတ္ဂ်က္မွာ ၎တို႔ခန္႔မွန္း ထားသည့္ပမာဏထက္ နည္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အမ်ားစုကို ႀကိဳပိြဳင့္ စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေသာ္လည္း စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ စီစဥ္ထား သည့္အတိုင္း
ျဖစ္မလာေၾကာင္း VDB Loi က အစုစပ္ ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္သူ Edwin Vanderbruggen
ကေျပာသည္။ "ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို
အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေငြေၾကးအလံု အေလာက္မရွိပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အေဆာက္အအံု
မေဆာက္ခင္မွာ အခန္းေတြကို ႀကိဳပြိဳင့္ စနစ္နဲ႔ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိလာမယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို
ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

"၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ အခန္းေတြႀကိဳေရာင္းၿပီး အေဆာက္အအံုေတြကိုေဆာက္တာ
အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္
ထြက္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားနည္းသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေရာင္းအားေတြက်ေနၿပီး
ေကာလာဟလလည္း ပ်ံ႕သြားမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အဲဒီစီမံကိန္းေတာ့သြားၿပီ။ လူေတြလည္း
မ်က္ကလူးဆန္ျပာျဖစ္ကုန္ေရာ" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း
၀ယ္လက္အမ်ားစုသည္ အိမ္ခန္းမ်ားကို ေနထိုင္ရန္ အတြက္မဟုတ္ဘဲ အိမ္ျခံေျမေဈးကစားရန္
၀ယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Green Vision က ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဉာဏ္မင္းထြဋ္က
ေျပာသည္။ "တကယ္၀ယ္လိုအားလည္းမရွိဘဲနဲ႔ အိမ္ ေဈးေတြ ထိုးတက္သြားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေရႊ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ ကားေတြကို ေဈးကစား ၾကတဲ့ အစဥ္အလာရွိပါတယ္။
ေရႊေဈးတို႔၊ ေဒၚလာ ေဈးတို႔ကို စံသတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းခ်မွတ္လိုက္တဲ့အခါ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြဟာ
ေငြျမန္ျမန္ရေစတဲ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။
"၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ
၃၀၀,၀၀၀ နဲ႔ မ၀ယ္ႏုိင္ ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ကြန္ဒိုခန္းတခ်ဳိ႕ကုိ
ေဒၚလာ တစ္သန္းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဈး
ႏႈန္းဟာ ႏွစ္ဆကေန သံုးဆအထိ ျမင့္သြား ခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း ယခုအခါတြင္ ေဈးကစားသူမ်ားသည္ ကြန္ဒုိတိုက္ခန္း
၀ယ္ျခင္းအား ရပ္လုိက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ "တကယ္ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ယ္ၾကတဲ့ေဈးကြက္မွာ
ကြ်န္ေတာ့္အထင္ အခန္းေတြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိပဲ ေရာင္းထြက္
ထားတာပါ" ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ အိမ္ျခံေျမအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ အမွန္တကယ္ေနထိုင္ရန္၀ယ္ယူသည့္ ကြန္ဒိုတိုက္ ခန္းအေရအတြက္မွာ ကြန္ဒို
တိုက္ခန္းစုစုေပါင္း၏ ၄၀ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ႏုိင္ ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း အျခားသူမ်ားကခန္႔မွန္း
ထားၿပီး အဆိုပါႏႈန္းထားသည္ ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေရ
အတြက္ထက္ နည္းေနေသးသည္ဟု ၎တို႔က ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္
စတင္ခဲ့သည့္ ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထင္အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေနၾကရာ
ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလတြင္ မေသမခ်ာမေရရာသည့္
အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားစုက ေျပာသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္
အနီးရွိ စီမံကိန္းငါးခုကိုရပ္ဆုိင္း ၿပီး ဖ်က္သိမ္း လိုက္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္မႈ မ်ား က်ဆင္းသြား
သည္ဟု Bouygues Batiment International က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ဌာေနမန္ေနဂ်ာ
Julien Esch က ေျပာသည္။

"ဒဂံုစီးတီးလိုစီမံကိန္းႀကီးေတာင္ ရပ္ဆုိင္း လိုက္ရတယ္ဆုိရင္ သူတို႔၀ယ္ခ်င္ေနတဲ့ကြန္ဒို
စီမံကိန္းေသးေသးေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္က လည္း မေသခ်ာေလာက္ဘူးလို႔ လူေတြက
ေတြးၾကပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျမင္ကြင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု
ေ၀ဖန္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဇူလိုင္လတြင္ စီမံကိန္းႀကီးငါးခုကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး
ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပး မည္ဟု အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္
၀ယ္လက္ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အဓိက ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု Mr.Esch ကေျပာသည္။ လက္ရွိအေျခ
အေနမွာ ေရာင္းလိုအားပိုလွ်ံ ေနသည့္ အလားအလာတြင္ရွိေနသည္ဟု လည္း ၎ကေျပာသည္။

Yoma Strategic Holdings က အိမ္ျခံေျမ ဆိုင္ရာဌာနမႉး Cyrus Pun ကေဆာက္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသာ အေရးပါေၾကာင္း ေျပာသည္။ "လူေတြက စိတ္၀င္
စားမႈေတာ့ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အခ်ိန္ယူေနၾကပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈရွိၾကပါတယ္။ အခုတစ္ေလာ ၀ယ္ရ ခက္ေနတဲ့ေဒၚလာကို
သူတို႔မသံုးခ်င္ၾကပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ
မတိုင္ခင္အထိ 'စုေဆာင္းသင့္သည့္ ပိုင္ ဆိုင္မႈ' အျဖစ္ လက္ခံထားၾကဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း
အမ်ားစုက ယူဆထားၾကသည္။ "လူေတြဟာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုေရာင္းခ်ၿပီး ေငြသားေတြ
အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာေတြနဲ႔ ေရႊေတြကို သိမ္းထားၾကပါတယ္။ ကြန္ဒိုအခန္းပိုေတြကို အငွားခ်
ထားဖုိ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားၾကမွာပါ" ဟု ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ တစ္ခုက ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ
ျမင့္တက္လာသည္ဟု RHLB Myanmarဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Lilian Fork ကေျပာသည္။

"ကန္ထ႐ိုက္တာငွားရမ္းစရိတ္ကလည္း ျမင့္တက္ေနပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ "ေဒသခံ
အလုပ္သမားေတြကို လစာ တိုးေပးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကန္ထ႐ိုက္တာ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနဲကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္အတန္းကနိမ့္က်ေနတာရယ္၊ ေနာက္က်ေၾကးမေပးခ်င္တာ
ရယ္ ေၾကာင့္ ျပည္ပကကြ်မ္းက်င္လုပ္သားငွားရမ္းရတာေတြကုိ ထည့္တြက္မထားရင္ေတာင္
အလုပ္သမားစရိတ္ျမင့္တက္ေနတာလည္း ကန္ထ႐ိုက္တာေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ျမင့္တက္လာေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္က ခ်က္ခ်င္း
ကန္ထ႐ိုက္မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ ထားရင္ ကန္ထ႐ိုက္တာဟာ တင္ဒါေဈး အျမင့္ႀကီးေပး
ရေလ့ရွိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ေျခမရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုမွာ
ေျမပိုင္မဟုတ္သည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏၀င္ေငြမွာ ၎တို႔ ညႇိႏႈိင္းထားသည့္
ေဈးႏႈန္းထက္ နည္းေသာ္ လည္း ငွားရမ္းခကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိေစရန္လံုေလာက္သည္ဟု
Mr.Anderson က ေျပာသည္။ လြယ္လြယ္ရသည့္ေငြ လြယ္လြယ္ကုန္ျခင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
၀ယ္လက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသးေၾကာင္း
ျမင္ေနၾကေသာ္ လည္း လစဥ္ အရစ္က်ေပးသြင္းေငြကို ဆက္ေပးသြင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
"အရစ္က်ေပးသြင္းေငြေတြကို သူတုိ႔ေပးရမွာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သူတို႔အခြင့္ေရးေတြ လက္လြတ္
ဆံုးရႈံးသြားမွာပါ။ သူတို႔ေတြ အခက္ေတြ႕ေနၾကရတယ္" ဟု ျမန္မာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရးကုမၸဏီ
ဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ အဆင္ျမင့္ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကိုေတြ့ရစဥ္၊ ဓာတ္ပံု-ဇာနည္ျဖိဳး၊ျမန္မာတိုင္းမ္ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ အဆင္ျမင့္ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကိုေတြ့ရစဥ္၊ ဓာတ္ပံု-ဇာနည္ျဖိဳး၊ျမန္မာတိုင္းမ္

မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံကိန္း
တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရခင္အခ်ိန္ ကပင္ ေငြေၾကးမတည္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသၾကရသည္ဟု
Mr.Vanderbruggen က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းမ်ားကို
ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ် ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမဆို ေၾကညာႏိုင္သည္ဟု ျပည္တြင္း
ကုမၸဏီတစ္ခု၏ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ "အာဏာပိုင္ေတြက ေရာင္းခ်မႈေတြ
အားလံုးကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ထိန္းခ်ဳပ္ မထားတာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပူစရာ
ေကာင္းပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေတြ လိုက္နာရမယ့္ စံျပဳစာခ်ဳပ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
၀ယ္ယူသူေတြရဲ႕ေပ်ာ့ကြက္ကို ထည့္သြင္းၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္စည္းမ်ဥ္း ေရး ဆြဲထားပါတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ အခန္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိထားေသာေငြမ်ားကို ကြန္ဒို
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းတြင္သာ အသံုးျပဳ ရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း ကမၻာ့ဥပေဒကုမၸဏီတစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒဆိုင္ရာဌာနမႉးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
"တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆုိရင္ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ေငြေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္
ပဲအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ယာယီေငြစာရင္းထဲထည့္သြင္းေစတာမ်ဳိး ျပ႒ာန္းထား တဲ့ ဥပေဒေတြရွိတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ အခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိသည့္ေငြ
မ်ားကို အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ "ကနဦးရင္းႏွီးေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကုမၸဏီရဲ႕ တျခားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီေတြဟာ တုိင္ထူတဲ့အဆင့္
ကေန မတက္ေတာ့ဘဲ ဒုကၡေရာက္ၾကရတာပါ" ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္အိမ္ျခံေျမအတိုင္ပင္ခံ
လုပ္ငန္း အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းကုမၸဏီ မ်ားသည္ ႀကိဳပိြဳင့္ျဖင့္၀ယ္မည့္သူမရွိသည့္အေျခအေနကို ေထမိေစရန္ ၎တို႔၏ အျခား လုပ္ငန္းက
ေငြရင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အေဆာက္အအံုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေကာင္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႀကီးစား အိမ္ရာ
ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ထုတ္ေခ်းရန္ ေငြအလံုအေလာက္ မရွိေသာ္လည္း
ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း ေကာင္းႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ား မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားထံက ရွယ္ယာပိုမိုပါ၀င္လာေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးထည့္၀င္ရန္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္
မိတ္ေဆြမ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္း ႏိုင္သည္။

ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ ၀ယ္လက္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို
စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေအာင္ တြန္းပုိ႔ေကာင္း ပို႔ေပးႏိုင္သည္ဟု
အျခားသူမ်ားက ေျပာသည္။ အကယ္၍ ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္လာပါက ယင္း အေျခအေနသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမ ဦးဆံုးကိစၥ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု Mr.Pun ကေျပာသည္။ "တ႐ုတ္နဲ႔
အင္ဒိုနီးရွားလို တျခားႏုိင္ငံေတြ မွာ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ အတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ အခ်ိန္တုိအတြင္း အက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ ေငြေတြရင္းၿပီး
၀င္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေငြေတြ ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ ကုန္သြား ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္လုိ႔ မၿပီး ေသးဘဲ ရပ္ထားရတာေတြ၊ ေဈးခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ေရာင္းပစ္လိုက္ရတာမ်ဳိးေတြကို
ျဖစ္ေပၚေစ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီလို အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး အရင္က မျဖစ္ခဲ့ဖူး
ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရွိၿပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေန စီမံကိန္းရပ္နားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
သည့္အခါ ေဈးကြက္၏ အနာဂတ္သည္ ရပ္နားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သလဲဆုိသည့္အေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာပေရာဂ်က္
ဒါ႐ုိက္တာက ေျပာသည္။ "စီမံကိန္းေတြ ရပ္သြားတာမ်ဳိးဆုိတာ ျဖစ္ေနက်ပါ။ အလုပ္မျဖစ္တဲ့
အရာမ်ဳိးကုိ ဆက္လက္က်ားကန္ေပးဖုိ႔ အေၾကာင္းမရွိဘူးေလ"ဟု ၎ကေျပာသည္။ "ဒါေပမဲ့
တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ၀ယ္သူ ေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္တာမ်ဳိး လည္း
မရွိျပန္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးသမား တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစက ဒီအခ်က္ကုိ
အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ
အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

၀ယ္သူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိအပ္ေနၿပီး
အကယ္၍ စီမံကိန္း ရပ္နားမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ယင္းစည္း မ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားက
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္ မည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ "စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ
မရွိတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းရပ္နားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိလာရင္
ေငြေခ်တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ သူေတြရဲ႕စည္းကမ္းခ်က္ေတြကုိလည္း
ခ်မွတ္သြားဖြယ္ရွိပါတယ္"ဟု ဥပေဒလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Kelvin Chia Yangon ၏
ဒါ႐ုိက္တာ Swee Gim Cheah ကေျပာသည္။ "ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္သူေတြဟာ
အေဆာက္အအံု မေဆာက္ခင္ ေငြကုိႀကိဳၿပီး ေကာက္လုိ႔မရဘူးဆုိတဲ့ စည္းကမ္းေတြေပါ့" ဟု
၎ကေျပာသည္။ ွStrata Title Law အပါအ၀င္ ၀ယ္သူအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္
ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း မစၥ Cheah ကေျပာသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဥပေဒ
သည္ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းခ်င္းအတြက္ တစ္ဦး ခ်င္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အျပင္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး အတြက္
စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိပါ ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္သည္။ "လူတစ္ဦးဟာ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း၀ယ္တဲ့အခါ
ဘာေတြကိုရရွိႏုိင္သလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိမွာ ဥပေဒပုိင္းအရ မရွင္းလင္း တာေတြ
ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိရာမွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္ကုန္တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားသည္ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ
တုိက္ခန္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ BOT စာခ်ဳပ္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တုိက္ခန္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ
ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မစၥတာ Vanderbruggen ကေျပာသည္။
၎က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြန္ဒုိမီနီယံစီမံကိန္းမ်ား သာမက တုိက္ခန္းမ်ားအတြက္ပါ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္
ျပသႏုိင္ေသာစနစ္တစ္ခု လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္စားေနရေသာ
ကြန္ဒုိ မီနီယံဥပေဒသည္ ၀ယ္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ခုိင္မာတိက်မႈမ်ားပုိမုိရရွိေအာင္
ဖန္တီးေပးထားသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံျခား သား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အိမ္ရာမ်ားတုိက္႐ုိက္၀ယ္ယူခြင့္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္ သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္
အဆုိပါဥပေဒ သည္ ေဈးကြက္အေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိလာႏုိင္မည္ဟု
Marga Group ၏ ဒါ႐ုိက္တာ John Barnes က ေျပာသည္။ "ကြန္ဒုိဥပေဒဟာ ေဈးကြက္အေပၚ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့သက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ဆုိင္မႈ၊
တုိက္ခန္းမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈ၊ အိမ္အေပါင္စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အျခားအေထြေထြ အိမ္ရာအခြင့္အေရးေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်မႈေတြပါ၀င္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါမွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕
ပုိင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒေတြဟာ အျခားအာရွႏုိင္ငံေတြက ဥပေဒေတြနဲ႔ တန္းတူညီႏုိင္မွာပါ"ဟု ၎က
ေျပာသည္။ "တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့စီမံကိန္း ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရွိေန
တုန္း ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက ဒီထက္ပုိၿပီးလုံ႔လ၀ီရိယ စုိက္ထုတ္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့
လုိပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းတာေတြခ်ည္းပဲ ၾကည့္ၿပီးလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုကစၿပီး
ရွိၿပီး သား စီမံကိန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔နဲ႔ ျပဳျပင္စရာရွိတာေတြကုိ အျမန္ဆုံး
ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ မစၥတာ Pun ကမူ အေသးစားစီမံကိန္း
မ်ားစြာ ရပ္နားရျခင္းမ်ားသည္ ေဈးကြက္၏ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္
သက္ေရာက္မႈမ်ဳိး မရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ေဈးကြက္နဲ႔ ေရာင္းအား ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ျပန္ေကာင္း လာႏုိင္သ
လဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ရပ္ဆုိင္းမႈေတြဟာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး
မ်ားခ်င္မ်ားလာလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ယိမ္းယုိင္သြားေလာက္ေအာင္
လုပ္ႏုိင္ ေလာက္တဲ့ ပမာဏေတာ့ မဟုတ္ဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။ "တုိက္ခန္း
အနည္းငယ္ေလာက္သာေရာင္းအားရွိတဲ့ စီမံကိန္းအေသးေလးေတြ ရပ္သြားႏုိင္တယ္။
ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ငန္းေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း ထိန္းထားႏုိင္ၿပီး
စီမံကိန္းေတြကုိလည္း တျခားစီပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကရတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေဈးကြက္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဂယက္ထမႈတခ်ဳိ႕
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါၿပီ။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ အရာလုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး"ဟု မစၥတာ
Pun ကေျပာသည္။

သီရိမင္းထြန္း၊ ခင္မိုးေ၀ႏွင့္ ဇာဇာစိုး ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑