ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္လိုအားေလ်ာ့နည္းၿပီးေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလာၿပီး အေသးစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္
အမ်ားစု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နား ထားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားနည္း
လာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း မ်ားအနက္ ဘိလပ္ေျမမွအပ က်န္ပစၥည္းမ်ားမွာ
လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွစတင္၍ ေဈးႏႈန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း
ဆက္လက္က်ဆင္းလာကာ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ေအးေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
သံုးပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြ ေဈးအျမင့္ ပိုင္းကို
ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္က ေန ပစၥည္းေဈးေတြ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာတာ
အခုထက္ထိပဲ။ ပစၥည္းေဈးေတြ ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနေပမယ့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနတယ္"ဟု
မေဟသီ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ ေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကိုစိုင္းမ်ဳိးက ေျပာသည္။

ေဒၚသိန္း အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း ၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေဒၚစႏၵာသိန္းကလည္း
"ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အရမ္းေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္မွာ
ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္ေအာင္ ေဆာက္ လုပ္ေရးေဈးကြက္ တစ္ဟုန္ထိုးက်ဆင္းသြားၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ေဈးကြက္ျပန္မေကာင္းေသးတာကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ ေဈးဆက္
တိုက္က်ဆင္းေစတဲ့အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္တယ္"ဟု ေျပာသည္။ "အားလံုးနီးပါး ေဈးက်
ဆင္းေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြထဲ က ေက်ာက္စရစ္ကေတာ့ ေဈးထက္
၀က္နီးပါး က်ဆင္းေနတယ္။ တျခားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အုတ္၊ သံ
ေခ်ာင္းေတြကလည္း ေဈးအက်ဘက္မွာေတာ့ ရွိေပမယ့္ သြပ္၊ သဲနဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္းေတြကေတာ့
ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းကစၿပီး ေဈးၿငိမ္ေနတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္စရစ္ ေက်ာက္စရစ္ေဈးမွာ တျဖည္းျဖည္း ေဈးက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ယခုတစ္က်င္းလွ်င္
က်ပ္ ၅၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ "ေက်ာက္စရစ္ေဈးက မႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက တစ္က်င္း ကို က်ပ္
၁၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ေဈးက်လာတာ အခုခ်ိန္မွာ တစ္က်င္း ကို ၅၈,၀၀၀
ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ေဈးက်သြားေပမယ့္ အေရာင္းေအးပါတယ္"ဟု ကိုစိုင္းမ်ဳိးက
ေျပာသည္။ သဲ သဲ အထိုင္ေဈးမွာ တစ္က်င္းလွ်င္ က်ပ္ ၉,၀၀၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ဆန္းပိုင္း
ကတည္း က ထိုေဈးႏွင့္ပင္ ၿငိမ္ေနၿပီး အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း ကုိစိုင္းမ်ဳိးက ေျပာသည္။
"သဲေဈးကေတာ့ ဒီႏွစ္ဆန္းေလာက္ကတည္းက ကိုးေထာင္၊ ကိုးေထာင့္ငါးရာနဲ႔ အေရာင္း
အ၀ယ္ျဖစ္ေနတယ္။ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္လို႔ သဲေဈးက်ေနတာလည္းပါမယ္။ ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္း
ကတည္းက ဒီေဈးနဲ႔ ၿငိမ္ေနေပမယ့္ အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေအးေန တယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။ အုတ္ အုတ္ေဈးမွာ လက္အုတ္တစ္လံုး ၁၀၀ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ၿပီး စက္အုတ္မွာ
တစ္လံုး ၁၁၀ က်ပ္ခန္႔ရွိသည္။

"အုတ္ေဈးကေတာ့ ႏွစ္ဆန္းကတည္းက ဒီေဈးပါပဲ။ တစ္ခါတေလ တစ္လံုးကို ငါးက်ပ္၊
တစ္ဆယ္ အတက္အက်ရွိေပမယ့္ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့ မရွိဘူး။ ၂၀၁၄
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ထိ လက္အုတ္တစ္လံုးကုိ က်ပ္ ၁၂၀ ေလာက္ထိ ေဈးရွိခဲ့ၿပီး ေဈးက်ေနတာ
ျပန္မတက္ေသးဘူးလို႔ ေျပာ ႏုိင္တယ္"ဟု ကိုစိုင္းမ်ဳိးက ေျပာသည္။ ဘိလပ္ေျမ ဘိလပ္ေျမေဈးမွာ
ဆင္တံဆိပ္ဘိလပ္ေျမ တစ္အိတ္လွ်င္ ၆,၅၀၀က်ပ္၊ ၾကံ့တံဆိပ္ ဘိလပ္ေျမတစ္အိတ္လွ်င္
က်ပ္ ၅,၇၀၀ ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာလကထက္ အနည္းငယ္ေဈးတက္ လာသည္။ "ဘိလပ္ေျမက
ႏုိင္ငံျခားကတင္သြင္းေန ဆဲျဖစ္လို႔ ေဒၚလာေဈးေၾကာင့္ ေဈးတက္ လာတယ္။ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက
ဆင္တံဆိပ္ ဘိလပ္ ေျမတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၅,၄၀၀ ပဲ ရွိၿပီး အခု က်ပ္ ၆,၅၀၀ ထိ ေဈးသိသိသာ
သာတက္သြား တယ္။ ၾကံ့တံဆိပ္ဘိလပ္ေျမလည္း အရင္က ၄,၉၀၀ က်ပ္ေလာက္ပဲရွိေပမယ့္
အခု က်ပ္ ၅,၇၀၀ ထိ ေဈးတက္လာတယ္"ဟု ေဒၚသိန္း အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး
လုပ္ငန္း ေဒၚစႏၵာသိန္းက ေျပာသည္။ သံေခ်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားတြင္
အဓိကက်ေသာ သံေခ်ာင္းမွာလည္း ေဈးအနည္းငယ္က်ဆင္းလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ သံေခ်ာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေဈးကြက္ထဲတြင္ အ၀ယ္နည္းလာၿပီး တ႐ုတ္
ႏုိင္ငံက တင္ပို႔ေသာ သံေခ်ာင္းမ်ားကိုသာ ပိုမို အသံုးျပဳလာၾကကာ ထိုငါးမူးသံေခ်ာင္းတစ္တန္
လွ်င္ က်ပ္ ၄၆၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေျခာက္မူးသံေခ်ာင္းတစ္တန္ လွ်င္ ၄၈၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။
"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာထုတ္တဲ့သံေခ်ာင္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တင္သြင္းတဲ့သံေခ်ာင္းေတြက
ေဈးႏႈန္းသိပ္မကြာေပမယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သံကို
အသံုးမ်ားၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက သံေခ်ာင္းေတြက ေဈးကြက္ထဲမွာ ခဏခဏ
ပစၥည္းျပတ္တတ္တာေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္း ထုတ္သံေခ်ာင္းကို သိပ္မသံုးၾကတာျဖစ္မယ္" ဟု
ေဒၚစႏၵာသိန္းက ေျပာသည္။ အိမ္မိုးသြပ္ အိမ္မိုးသြပ္ျပားေဈးမွာ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍
ယခုအခ်ိန္အထိ ေဈးအတက္ အက် မရွိဘဲ ၾကယ္စိမ္းသြပ္ျပားအထူ တစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၄၂၀ ႏွင့္
အပါးတစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၃၁၀ ခန္႔ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑